WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку та шляхи їх удосконалення - Курсова робота

Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку та шляхи їх удосконалення - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку та шляхи їх удосконалення
План
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. CУТНІСТЬ ЛІЗИНГУ
1.1.Історія виникнення лізингу…………………………………………..…4
1.2.Поняття міжнародного лізингу………………………………………....5
1.3.Види лізингу та класифікація угод…………………………………......6
1.4.Переваги та недоліки лізингу……………………………………….…11
1.5.Форми та функції лізингу……….……………………………….….…16
РОЗДІЛ 2. СВІТОВА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГУ
2.1.Роль лізингових операцій в економіці країн Європи………………..21
2.2.Лизинг в різних країнах. ……………………………………………...22
РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні.........................................28
Висновки.................................................................................................33
Список використаної літератури..........................................................34
Вступ
Сьогодні в Україні існує велика потреба у оновленні матеріальної бази та модернізації, розширенні основних фондів вітчизняних підприємств. У зв'язку з цим набуває особливого значення пошук методів, що сприяли б цьому процесові. Одним з найбільш ефективних таких методів в Україні може стати лізинг, зокрема банковський.
Пояснюється це тим, що на сьогодні саме банки є найбільш реальними господарюючими суб'єктами, обсяг кредитних ресурсів яких дозволяв би здійснювати успішне проведення лізингових операцій. Крім того, для банку існує ряд переваг форми лізингового кредитування від звичайного, наприклад, зменшення ризиків по цих операціях, розширення клієнтури банку і т.д.
При активному втіленні в практику лізинг внаслідок властивих йому можливостей може стати потужним імпульсом технічного переозброєння виробництва та структурної перебудови української економіки.
Ефективність лізингових угод полягає у інтенсифікації інвестиційного процесу, покращенні фінансового стану підприємств-лізингоодержувачів, прискоренні розвитку малого та середнього бізнесу.
Таке зміцнення виробничої бази, у свою чергу, стало б додатковим джерелом прибутків банківської сфери, слугуючи базою для розширення цих операцій та формуючи позитивну практику співробітництва фінансово-кредитних установ і підприємств. Крім того, операції лізингу могли б стати важливим джерелом надходження коштів на підприємства-виробники об'єктів лізингу, що теж мало б позитивний вплив на розвиток економіки, формування доходів бюджету, покращення загальної соціально-економічної ситуації в країні.
РОЗДІЛ 1.
CУТНІСТЬ ЛІЗИНГУ
1.1. Історія виникнення
Як свідчать історики, перша згадка (документальне) про лізингову операцію відноситься до 1066 року, коли Вільгельм Завойовник орендував у нормандських судновласників кораблі для вторгнення на Британські острови. Цей досвід не був забутий, і всього через двоє століття, в 1248 році, була зареєстрована перша офіційна лізингова операція - хрестоносці, готуючись до чергового походу, отримали таким чином амуніцію.
Введення в економічний лексикон терміну "лізинг" (від англ. "to lease"), що означає "орендувати" або "брати в оренду", пов'язують з операціями телефонної компанії "Белл", керівництво якої в 1877 році ухвалило рішення не продавати свої телефонні апарати, а здавати їх в оренду. Проте перше суспільство, для якого лізингові операції сталі основою його діяльності, було створено тільки в 1952 році в Сан-Франциско американською компанією "Юнайтед стейтс лізинг корпорейшн", і, таким чином, США сталі батьківщиною нового бізнесу
Досвід лізингової діяльності США і Англії в СРСР не використовувався. Тільки під час II-й Світової війни радянські громадяни познайомилися з поняттям лізингу (lend-lease). США поставляло своїм союзникам по блоку зброю, продовольство, автомобільну техніку, медикаменти і т.д. Проте відразу після війни слово "лізинг" зникло з українського лексикона більш ніж на чотири десятиріччя.
І лише на початку 90-х років український уряд звернув увагу на лізинг, використовуючи його для стимулювання інвестиційної діяльності.
1.2. Поняття лізингу
Як у будь-якого складного економічного поняття у лізингу є безліч визначень. Перш за все, лізинг, - слово англійського походження, похідне від дієслова to lease - брати і здавати майно в тимчасове користування. Найбільш точно відображає єство терміну "лізинг", на мій погляд, є наступне визначення: Лізинг є інвестуванням тимчасово вільних або привернутих фінансових коштів, при якому лізингодавець зобов'язується набути у власність обумовлене договором майно у певного продавця і надати це майно лізингоотримувачу за платню в тимчасове користування з правом подальшого викупу. Міжнародний лізинг - договір між орендарем і орендодавцем, що знаходиться в різних країнах.
Будь-яке визначення лізингу є обмеженим і не може врахувати всіх форм вияву цього нового кредитного інструменту, але все-таки можна привести ще одне - визначення Європейської федерації національних асоціацій по лізингу устаткування (Leaseurope): "Лізинг - це договір оренди заводу, промислових товарів, устаткування, нерухомості для використовування їх у виробничих цілях орендарем, тоді як товари купують орендодавцем, і він зберігає за собою право власності".
Предметом лізингу можуть бути будь-які не споживані речі, у тому числі підприємства і інші майнові комплекси, будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби і інше рухоме і нерухоме майно, яке може використовуватися для підприємницької діяльності. Предметом лізингових угоду не можуть бути земельні ділянки і інші природні об'єкти, а також майно, яке законом заборонене для вільного обігу.
Чіткої класифікації видів лізингових угод немає, її і не може бути, оскільки за різними критеріями класифікації одна й та сама угода може бути "зарахована" до різних категорій, а самі такі категорії взаємно перетинаються та "накладаються" одна на одну.
Лізингова операція, у свою чергу, є сукупністю договорів, необхідних для реалізації договору лізингу між лізингодавцем, лізингополучателем і продавцем (постачальником) предмету лізингу.
Типова лізингова операція виглядає наступним чином.
1. Користувач (після вступу до лізингових відносин лізингоотримувач) повідомляє лізингову компанію, яке устаткування йому необхідно.
2. Лізингова компанія, переконавшись в ліквідності проекту, купує це устаткування у фірма-виготовлювача, або іншого юридичного, або фізичної особи, що продає майно, що є об'єктом лізингу.
3. Лізингова компанія (лізингодавець), ставши власником устаткування, передає його в тимчасове користування з правом подальшого викупу (визначається договором) лізингоотримувач, одержуючи замість лізингові платежі.
Лізингова
Договір купівлі-продажу компанія Договір лізингу
Виробник

 
 

Цікаве

Загрузка...