WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

залишків нереалізованої продукції
Зміна частки прибутку в оптовій ціні (рентабельна)
ВИТРАТИ
Мат. витрати амортизація Оплата праці Відрахування на соц. заходи Інші витрати
виручка від реалізації у відпускних цінах
Обсяг реалізації в
оптових цінах
собівартість прибуток акцизний збір ПДВ
Як бачимо, прибуток від реалізації залежить перш за все від обсягу реалізації та обсягу.
Собівартість продукції є поточні витрати на їх виробництво. Перелік витрат, що відносяться до собівартості , регламентується законодавством ("Типові положення з питань планування обліку і калькулювання собівартості продукції")
Витрати, що включаються в собівартість, групуються за елементами: матеріальні витрати, амортизація і т.д. Ці витрати регулюються державою шляхом встановлення нормативів відрахувань на:
- амортизацію основних засобів;
- відрахування на соціальні заходи (32%; 2.5%; 2.5%);
- інші витрати: податки на землю, на транспорт, державний іноваційний фонд, комунальний податок.
Вплив підприємства на названі елементи витрат є обмеженим.
Відповідно до П(с)БО собівартість реалізованої продукції складається :з виробничої собівартості продукції, яку було реалізовано впродовж звітного періоду; нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості відносяться:
-прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- загальновиробничі витрати.
Не відносяться:
- витрати, пов"язані з оперативною діяльністю; - адміністративні витрати;
- витрати на збут (маркетинг); - інші оперативні витрати.
26. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ.
Визначення прибутку від реалізації має особливості залежно від сфери діяльності підприємства. У виробничій сфері є особливості в розрахунках прибутку від реалізації, які враховуються при використанні відповідних методів розрахунку прибутку.
І метод прямого розрахунку (прибуток розраховується за окремими видами продукції виходячи з даних:
Номенклатура, обсяг;
Собівартість одиниці;
Ціна одиниці (ціна виробника).
Метод використовується при незначному асортименті продукції.
ІІ метод. Розрахунок прибутку на підставі показника витрат 1 г.о. Укрупнений метод використовується для розрахунку прибутку від реалізації усієї продукції.
Приклад 2.
Витрати на 1 г.о. продукції - 0.82 г.о. Планується їх зниження на 0.02 г.о. в 2001 році. Обсяг реалізації в 2001 році в оптимальних цінах - 1.100000 г.о.
Розрахувати прибуток від реалізації.
І варіант розрахунку:
- витрати на 1 г.о. в 2001р. -0.80 (0.82-0.02);
- собівартість реалізації в 2001 році 880000 г.о. (1100000х0.8);
- прибуток=1100000х880000=220000 г.о.
ІІ варіант розрахунку:
- витрати на 1 г.о. реалізації:
82-2=80 коп.
- прибуток на 1 г.о.=20 коп.
- прибуток від реалізації=1100000х0.2=220000
ІІІ Аналітичний метод -відрізняється від вище розглянутих тим, що дозволяє визначити не лише загальну суму прибутку, але й також вплив на неї окремих факторів: обсяги виробництва, собівартості, рентабельності продукції.
Розрахунок ведеться окремо для порівнюваної продукції (раніше уже вироблялась) та непорівнюваної (вперше виробляється).
Розрахунок прибутку для порівнюваної продукції ведеться поетапно:
- визначається базовий прибуток і базова рентабельність;
- порівнюються собівартість продукції в плановому і в базовому періоді;
- виходячи з півня базової рентабельності продукції і розраховується прибуток в плановому періоді;
- розраховується вплив окремих факторів на зміну прибутку.
Приклад:
Прибуток в базовому році - 30т.г.о.; собівартість - 850т.г.о.
Собівартість в плановому періоді - 160т.г.о., планується зниження собівартості на 1%.
Розрахувати прибуток у плановому періоді і визначити вплив окремих факторів на його зміну.
Розв'язок.
І. Визначаємо рентабельність продукції в базовому періоді:
30т
R = ------- x 100% = 20%
150т
ІІ. Визначаємо собівартість продукції у плановому періоді з урахуванням зменшення на 1%.
Сп = 160т(100%-1%)=158400г.о.
Тобто, економія від Сп
Сек.=160-158.4=1.6т.г.о.
ІІІ. Прибуток в плановому періоді
158.4х20=31.680г.о.
ІУ. Збільшення прибутку від збільшення обсягу виробництва буде
31680-30000=1680г.о.
Прибуток від реалізації непорівняної продукції розраховується методом прямого розрахунку, якщо є необхідні вихідні данні. При їх відсутності використовується показник середньої рентабельності продукції на підприємстві.
Приклад: собівартість непорівнюваної продукції 25000г.о.Середня рентабельність продукції на підприємстві - 20%. Тоді прибуток буде 25х20%=5т.г.о.
27. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ.
Для більш ефективної оцінки діяльності підприємства використовують не абсолютну суму прибутку, а відносний показник рентабельності.
Рентабельність дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства порівнюючи прибуток з витратами.
Витрати можна розглядати:
- як поточні витрати діяльності підприємства (собівартість продукції);
- як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення діяльності підприємства.
28. РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.
У розподілі прибутку виділяють 2 етапи:
І. Розподіл загального прибутку - учасниками розподілу є держава і підприємство.
ІІ. Розподіл і використання прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після здійснення платежів до бюджету.
Відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку підприємства передбачається зменшення суми податку на прибуток (до20%) при фінансуванні, реконструкції та модернізації за рахунок прибутку.
Зменшення оподатковуваного прибутку на 10%, якщо прибуток використовується на збільшення власних оборотних коштів.
Зменшення оподатковуваного прибутку на суми, що виділяються на благодійну діяльність та утримання об"єктів соціально-культурного призначення.
Структурно-логічну схему розподілу і використання прибутку підприємства відповідно до П(с)БО можна подати:
Прибуток підприємства
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Використання прибутку
- виплата дивідендів
- поповнення Статутного фонду
- створення резервного фонду
- інші напрямки використання
Визначення чистого прибутку підприємства здійснюється відніманням податку на прибутки. Отримання і сплата штрафів ураховується при визначенні прибутку від іншої операційної діяльності, тобто, в процесі формування прибутку.
29. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Прибуток є важливим показником ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.
Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується

 
 

Цікаве

Загрузка...