WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

методом:
- виручку від реалізації основних видів продукції, визначають методом прямого розрахунку
- вироби іншого асортименту - укрупненим методом
Укрупнений метод від реалізації продукції.
ПОКАЗНИКИ
Соб-ть
т.г.о. У тому числі
А.зб. ПДВ Вар-ть без ПДВ При-ток
Залишок готової продукції на ППП 40 60,7 - 10,1 50,6 10,6
Товарний випуск в плановому періоді 220 333,7 - 55,7 278 58
Залишок готової продукції на кінець планового періоду 50 75,8 - 12,6 63,2 13,2
СУМА 210 318,6 - 53,2 26,54 55,4
21. ДОХОДИ ВІД ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
В ринкових умовах роль фінансової діяльності різко зростає. При цьому важливим напрямком фінансової діяльності підприємства є :
- раціональне використання вільних фінансових ресурсів;
- пошук ефективних напрямків інвестування коштів ( вкласти гроші в спільне підприємство, в асоційоване підприємство, придбати акції, облігації інших підприємств.)
Інвестуються лише надлишкові фінансові ресурси. Тимчасово вільні грошові засоби підприємство може вкладати на депозитні рахунки в комерційні банки.
Підприємство має право здавати в оренду нерухоме майно, здійснюючи лізінг. Є 2 види лізінгу:
- фінансовий ( строк оренди відповідає строку амортизації) лізінг майна з повною окупністю;
- оперативний лізінг - укладається на період менший амортизаційного періоду. Крім цього підприємство може отримувати додаткову курсову різницю на валютні рахунки чи операції. Результати інвестиційної діяльності і позареалізаційної діяльності є постійними джерелами грошових доходів і формування прибутку підприємства.
22. ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО І ЧИСТОГО ДОХОДУ.
Аналізуючи структурно-логічну модель формування і використання доходів підприємства, бачимо, що валовий дохід є грошовий вираз вартості знову створеної продукції.
Валовий дохід визначається, як різниця між виручкою (грошовими доходами) та матеріальними витратами, амортизаційними відрахуваннями, та іншими фінансовими і надзвичайними витратами.
Валовий дохід - важливий показник роботи підприємства, його ефективності. В ньому відображається підвищення продуктивності праці, збільшення заробітної плати, скорочення матеріаломісткості продукції. Валовий дохід - основне джерело фінансових ресурсів, але і держави.
В процесі відтворення валовий дохід поділяється на оплату праці і на чистий дохід.
Чистий дохід реалізується у вигляді відрахувань у фонди пенсійного і соціального страхування, інші державно-цільові фонди. Значна частина чистого доходу реалізується у формі прибутку.
ТЕМА№4 : ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ.
23. ПРИБУТОК ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.
Прибуток - це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Відособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.
Додатковий продукт - це вартість, створювана виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку.
Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.
Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма прояву вартості додаткового продукту.
Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.
Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.
На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності.
Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.
Прибуток - це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства - це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін у порядку обліку фінансовихрезультатів.
Зміни в обсягах прибутку підприємств різних галузей економіки за 1995-1998 роки свідчать про складні процеси, що відбуваються в окремих галузях економіки і пов'язані зі зміною обсягів виробництва й реалізації продукції (робіт, послуг); зміною ефективності господарювання; розвитком ринкових відносин; ціноутворенням
24. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.
Прибуток- частина додаткової вартості прибутку, що залишається підприємству.
На його формування впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності підприємства.
Формування прибутку підприємства
Прибуток від звичайної операційної діяльності Прибуток від фінансової діяльності Прибуток від іншої звичайної діяльності Прибуток від надзвичайних подій
Реалізація товарної продукції;
Реалізація послуг;
Реалізація робіт Реалізація оборотних активів;
Реалізація іноземної валюти;
Доходи від операційної оренди;
Курсові різниці;
Списання кредиторської заборгованості;
Штрафи;
Пеня;
Отримані субсидії;
Гранти;
% Реалізація основних засобів;
Фінансові інвестиції;
Патенти;
Ліцензії;
Доходи від не операційних курсових різниць;
Безплатно отримані оборотні активи;
Від уцінки Від стихійного лиха;
Технологічних катастроф;
Різні відшкодування;
інші
Представлена логічна схема використовується для аналізу основних джерел прибутку підприємства та управління ним.
25.ПРИБУТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ.
Прибуток від реалізації залежить від основної діяльності підприємства. Він є складовою частиною виручки від реалізації.
Структурно-логічну схему формування прибутку від реалізації можна подати:
Прибуток від обсяг реалізації
Реалізації = продукції - собівартість
Продукції (виручка) продукції
Зміни обсягу вир-ва продукції
Зміни

 
 

Цікаве

Загрузка...