WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

документами.
9. ПРОВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.
Касові операції підприємства пов"язані з прийняттям і видачею готівки. Вони регламентуються НБУ. Усі підприємства повинні зберігати свої кошти на поточних рахунках в банку. Отримання готівки з поточного рахунку здійснюється з використанням грошового чека.
Розрахунки готівкою підприємства проводяться з оформленням документів:
- податкові накладні;
- прибуткові і видаткові касові ордери;
- касові або товарні чеки, квитанції
- акти про закупівлі товарів, виконання робіт…
Підприємство має право отримати в своїх касах готівку в межах лімітів. За його перевищення - штраф.
Усі надходження і видачі готівки реєструються в касовій книзі. Записи до неї проводяться касиром після одержання або видачі грошей за кожним прибутковим (видатковим) касовим ордером. В кінці робочого дня касир виводить залишок грошей у касі і передає до бухгалтерії як звіт.
Не рідше 1 разу в квартал проводиться ревізія каси. Перевірку здійснюють органи державної податкової адміністрації, контрольно-ревізійні служби, фінансові органи та установи банків.
10. ВИДИ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ І ПОРЯДОК ЇХ ВІДКРИТТЯ
Регламентуються Законом України "Про внесення змін щодо відкриття банківських рахунків" та інструкція №3. Підприємство може відкривати 2 і більше поточних рахунків в НВ та рахунки в іноземній валюті.
Банк повідомляє про відкриття рахунків податковий орган за місцем реєстрації їх власника та НБУ протягом 3 робочих днів. Операції за рахунками ведуться після взяття цих рахунків на облік. Виділяються основний рахунок та додатковий. Банк, де відкриваються додаткові рахунки, повинен впродовж 3 робочих днів повідомити про це банк, в якому відкрито основні рахунки.
Виділяють рахунки в національній валюті:
-- поточні (для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій);
-- бюджетні (відкриваються підприємствам , яким виділено кошти з бюджету);
-- кредитні (відкриваються в банку, який видає кредит);
-- депозитний (відкриваються на визначений термін).
Для відкриття поточних рахунків в банк подають документи:
- заяву ( за підписом директора і головного бухгалтера);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія статуту;
- копію документа про взяття підприємства на податковий облік;
- картки зі зразками підписів та відбитки печатки;
- копію документа про реєстрацію в органах пенсійного фонду.
Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на :
- поточні;
- розподільчі (для попереднього зарахування коштів в іноземній валюті);
- кредитні;
- депозитні.
11. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ.
Об'єктивність функціонування економіки та підприємства залежить від організації розрахунків. Використовують наступні форми безготівкових розрахунків:
1) платіжне доручення - письмове доручення власника рахунку перерахувати відповідну суму грошей зі свого рахунку на рахунок постачальника в розрахунках за товари, роботи. Забезпечують відносно простий і швидкий документооборот прискорення руху коштів;
2) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями -- комбінований документ з двох частин:
а) верхня - вимога постачальника до покупця сплатити вартість товару:
б) нижня - доручення покупця його чи своєму банку переказати кошти з його рахунку на рахунок постачальника.
Розрахунки можуть бути з акцентом або без акценту. Платники мають право відмовитись від акценту, якщо товари не були замовлені, доставка з порушенням строку, недоброякісні товари, непогодження за ціною. Про відмову від акценту платник зобов"язаний повідомити банки постачальника.
3) Розрахунки чеками. Виділяють для отримання готівки наступні чеки:
а) розрахунковий чек- заповнює платник документ, доручення чекодавця своєму банкові переказати кошти на рахунок пред'явника чеку;
б) грошові чеки - для отримання підприємствами готівки для виплати заробітної плати, на господарські витрати;
Недоліки чеку: недостатність гарантії платежу, складність оформлення чека
4) Розрахунки акредитивами.
Акредитив - доручення однієї кредитної установи іншій оплатити на основі товарно-транспортних документів вартість відвантаженого товару.
Види акредитивів:
А) покритий -передбачає попереднє депонування коштів;
Б) непокритий - платежі постачальнику гарантує банк;
В) відзивний -може бути замінений або анульований на вимогу покупця;
Г) безвідзивний - не можна замінити або анулювати без погодження з постачальником.
Використання акредитивів обумовлюється угодою між постачальником і покупцем. Акредитивна форма розрахунку дає постачальнику впевненість, що відвантажений товар буде своєчасно оплачено.
5) Вексель - письмове безумовне виконання зобов"язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала вексель, у відповідний строк.
Виділяють векселі:
- казначейські - випускаються казначейством для покриття видатків держаного бюджету;
- приватний - емітується фінансовими групами, комерційними банками, не має спеціального забезпечення;
- фінансовий - використовується для мобілізації грошових ресурсів;
- товарний - для кредитування товарних операцій;
- простий (соло-вексель) - векселедавець є платником .
- розрахунковий - використовується як засіб платежу
- переказні ( тратта) регулює вексельні відносини трьох сторін:
а) кредитора (трасанта);
б) боржника (трасата);
в) отримувача платежу.
Вексель підписує трасант. Банк зобов'язується віддати гроші.
- забезпечені - гарантовані заставою, яка надається кредиторові;
- вексель на пред'явника -оплачується відразу після прийняття;
- доміцільований - підлягає сплаті третьою особою (доміцементом) за місцем проживання платника.
12. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ
Ефективність функціонування економіки в цілому і кожного окремого підприємства значною мірою залежить від організації розрахунків.
Перший принцип безготівкових розрахунків стосується обов'язкового зберігання підприємствами та установами грошових коштів на рахунках в установах банку (за винятком перехідних залишків у касі). Правовою базою для реалізації цього принципу є угодаміж підприємством і банком щодо розрахунково-касового обслуговування.
Другий принцип полягає в тім, що підприємствам надано право вибору установи банку для відкриття рахунків усіх видів (основного й додаткового) за згодою банку.
Третій принцип - принцип самостійного (без участі банків) вибору підприємствами форми розрахунків та закріплення їх у своїх договорах та угодах. Установи банків можуть тільки пропонувати своїм клієнтам застосовувати ту чи іншу форму розрахунків, ураховуючи специфіку діяльності та конкретні умови, які можуть скластися в процесі розрахунків.
Четвертий принцип - кошти з рахунка підприємства списуються за розпорядженням його власника. Ураховуючи можливість відкриття кількох рахунків, суб'єкт підприємницької діяльності визначає один з рахунків як основний. На ньому здійснюється облік заборгованості, яка списується безспірно.
П'ятий принцип стосується відкриття рахунків. Поточні рахунки підприємствам

 
 

Цікаве

Загрузка...