WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

Зовнішні фінансові відносини:
1. Підприємство-підприємство;
2. Підприємство-страхова компанія;
3. Підприємство-банк;
4. Підприємство-кредитна установа тощо
ІІ Внутрішні фінансові відносини пов'язані з:
1.Розподілом прибутку та його використанням;
2.Формуванням та використання амортизаційних відрахувань;
3.Утворенням та використанням фондів підприємства
Перехідний до ринкової економіки період характеризується багатоукладністю господарювання. Тут представлені всі форми власності:
- приватна (власник капіталу-підприємець);
- акціонерна (акціонерний капітал);
- державна (асигнування з бюджету та централізованих фондів);
- колективна (спільна)- внески засновників.
На організацію фінансів впливають також організаційно-правові форми господарювання та характер діяльності підприємства. Це проявляється в процесі формування капіталу (статутного фонду); розподілу прибутку; утворення грошових фондів; взаємовідносини з бюджетом.)
4.ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
Фінансова діяльність-система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємства.
Основні завдання фінансової діяльності підприємства:
- фінансове забезпечення;
- пошук резервів та мобілізація фінансових ресурсів;
- контроль.
Фінансова робота підприємства здійснюється за напрямками:
І. Фінансове прогнозування та планування-найважливіша ділянка фінансової роботи (визначається загальна потреба у грошових коштах та джерела їх отримання.)
Опираючись на розроблені фінансові показники, складають перспективні, поточні та оперативні фінансові плани.
Поточний фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат грошових коштів, оперативний- у формі платіжного календаря.
ІІ. Аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності підприємства включає:
1.Аналіз фінансових результатів та рентабельності;
2.Аналіз фінансового стану підприємства (ліквідності балансу, фінансової стабільності підприємства, комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства);
3.Визначення величини і динаміки прибутку.
ІІІ. Оперативна, поточна фінансово-економічна робота підприємств направлена на забезпечення платежеспроможності підприємства і включає:
- роботу зі споживачами;
- розрахунки з постачальниками за ТМЦ; - своєчасна сплата податків.
5. ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ.
Зміст та завдання управління фінансами реалізуються через фінансовий механізм.
Фінансовий механізм підприємства-система управління фінансами, яку використовують для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів для досягнення найкращих результатів. Оптимізація взаємодії фінансових відносин грошових фондів досягається через використання:
- фінансових категорій (виручка, прибуток, амортизація, о.к. податки);
- нормативи, стимули, пільги:
управління фінансами підприємства сприяє залученню додаткових фінансових ресурсів на найвигідніших умовах. Їх інвестиції.Фінансовий механізм підприємства і його забезпечення можна представити :
ФІН. МЕХАНІЗМ
Фінансові методи Фінансові важелі Правове забезпечення Нормативне забезпечення Інформаційне забезпечення
Прогнозування, інвестування, планування,
кредитування,
самофінансування Дохід,
прибуток,
ціна,
податки,
амортизаційні відрахування Закони,
постанови ВР, укази Президента Інструкції, нормативи,
норми,
методичні вказівки Статистичні данні,
бух. звітність,
особисті спостереж. аналітиків
Якщо маркетингові дослідження ринку визначають що?скільки? за якою ціною і для кого виробляти?, то фінансовий механізм повинен забезпечити підприємство необхідними ресурсами для виконання ним всіх зобов"язань перед ринком, державою, власником та працівниками.
ТЕМА №2. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВА
6. РОЗРАХУНКОВІ І КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ
7. Сутність грошових розрахунків підприємств
8. Безготівкові й готівкові розрахунки
9. Проведення касових операцій
10. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття
7.СУТЬ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА.
У процесі купівлі(продажі) товару відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Сукупність усіх платежів формує або складає грошовий оборот. Він охоплює процеси розподілу і обміну. Особливо велике значення він має у процесі реалізації продукції. Під час реалізації перевіряється відповідність між обсягом і структурою виробництва та потребою ринку в ньому.
Оборот грошей супроводжує обмін товарів і послуг. У загальній грошовій масі виділяють:
- активні гроші-постійно беруть участь в обороті;
- пасивні гроші - на рахунках суб'єктів господарювання, населення.
Тобто, маса грошей в обороті буде меншою за загальну кількість грошей на суму грошових фондів накопичення і зберігання.
Маса грошей в обороті має 2 форми :
- готівку;
- безготівку.
Розмежування грошового обороту на готівковий і безготівковий є інструментом регулювання грошової маси.
Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано:
- готівкова форма розрахунків застосовується для обслуговування населення (з/п), пенсія, дивіденди та грошова допомога;
- безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках.
Важливим фактором нормалізації розрахунків в економіці є запровадження єдиних розрахункових правил, які визначають відповідними нормативними актами.
8. БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ І ГОТІВКОВІ РОЗРІХУНКИ.
Маса грошей в обороті має 2 форми :
- готівку;
- безготівкову.
Розмежування грошового обороту на готівковий і безготівковий є інструментом регулювання грошової маси.
Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано:
- готівкова форма розрахунків застосовується для обслуговування населення (з/п), пенсія, дивіденди та грошова допомога;
- безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках.
Більша частина грошових коштів припадає на безготівковий оборот. Безготівковий грошовий обіг сприяє контролю грошових потоків.
Важливим фактором нормалізації розрахунків в економіці є запровадження єдиних розрахункових правил, які визначаються відповідними нормативними актами.
Безготівкові розрахунки є цілісною системою, яка включає:
І. Класифікацію розрахунків.
- за товарними операціями - пов'язані з реалізацією продукції;
- за нетоварними операціями -пов'язані з фінансовими операціями ( з кредитною системою; з бюджетом таін.)
Відповідно до територіального розміщення підприємства виділяють розрахунки:
- місцеві;
- міжміські;
- міжнародні.
ІІ. Організація розрахунків передбачає їх здійснення з записом (переказуванням) коштів з рахунку покупця на рахунок продавця.
ІІІ. Форми відповідних документів:
- платіжне доручення;
- платіжна вимога доручення;
- чеки;
- акредитив;
- вексель;
- інкасове доручення (розпорядження).
Платіжні вимоги та інкасове доручення застосовують при стягненні сум в безспірному порядку.
ІУ. Взаємовідносини платників з банками.
Регламентуються законодавчими, інструктивними

 
 

Цікаве

Загрузка...