WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

оптимальний склад, структуру, потребу та джерела їх формування.
34. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В ОБОРОТНИХ КОШТАХ.
Визначення планової потреби підприємства в оборотних коштах передбачає розробку норм і нормативів на конкретний період часу - рік; рідше - півріччя, квартал. Для цього:
1. визначають норми запасів за статтями нормованих оборотних коштів - для окремих видів матеріальних цінностей.
2. Встановлюється одноденне витрачення матеріальних цінностей, виходячи із кошторису витрат на виробництво.
3. Визначають норматив оборотних коштів за кожною статтею в грошовому вираженні і витрати того чи іншого матеріалу за день, перемножені на норму запасу в днях.
4. Розрахунок нормативу або загальної потреби в оборотних коштах.
Найбільш складною і трудомісткою є розробка норм запасу.
Основою для таких розрахунків є Постанова кабміну №279 "Про нормативи запасів ТМУ".
35. НЕОБХІДНІСТЬ І СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ. Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. Ця потреба є одним з об'єктів фінансового планування і відображення в обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних активів, має відповідати потребам і можливостям підприємства зі створення й реалізації продукції.
Крім того, виникає необхідність у плануванні фінансових ресурсів для допоміжних і підсобних, житлово-комунальних господарств, соціально-побутових та інших закладів непромислового характеру.
У практиці використовуються два методи визначення потреби в оборотних коштах: прямий і економічний.
Метод прямого розрахунку забезпечує розробку обгрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів, які пов'язані з особливостями постачання, виробництва та реалізації продукції.
Планування оборотних коштів здійснюється відповідно до кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби та бізнес-плану.
Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їх нормування. Нормування оборотних коштів передбачає врахування багатьох факторів, які впливають на господарську діяльність підприємств. На підприємствах виробничої сфери до них належать:
* умови постачання підприємств товарно-матеріальними цінностями
* організація процесу виробництва.
* умови реалізації продукції.
За відповідності складу, структури й наявності оборотних коштів запланованому обсягу виробництва та реалізації підприємство в змозі отримувати прибуток з мінімальними витратами.
У разі заниження розміру оборотних коштів можливі перебої в постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості, інші негативні явища в господарській діяльності.
Надлишок оборотних коштів призводить до нагромадження надмірних запасів сировини, матеріалів; послаблення режиму економії; створення умов для використання оборотних коштів не за призначенням.
Значення нормування оборотних коштів полягає в такому.
По-перше, правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва.
По-друге, нормування оборотних коштів дає змогу ефективно використовувати оборотні кошти на кожному підприємстві.
По-третє, від правильно встановленого нормативу оборотних коштів залежить виконання плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності.
Визначення планової потреби в оборотних коштах передбачає розробку норм відносно тривалої дії і нормативів на конкретний період - рік (як правило), півріччя, квартал. Це досягається за проведення таких робіт:
1. Визначення норм запасів за статтями нормованих оборотних коштів.
Норма оборотних коштів - це відносний показник, який обчислюється в днях, відсотках чи гривнях. .
2. Встановлення одноденного витрачання матеріальних цінностей, виходячи із кошторису витрат на виробництво. .
3. Визначення нормативу оборотних коштів за кожною статтею в грошовому вираженні проводиться множенням одноденних витрат в грошовому вираженні на відповідну норму запасу в днях.
36. НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ.
І. Для створення виробничих запасів визначаються формулою:
Н=O*N
H - норматив оборотних коштів длясировини і матеріалів, покупних напівфабрикатів;
О- одноденні їх витрати (т.г.о.)
N- норма оборотних коштів в днях.
Норматив включає такі елементи:
- транс.запас;
- підготовчий запас;
- технологічний запас;
- поточний запас.
У норму оборотних коштів включається середній поточний запас у розмірі 50% тривалості інтервалу між поставками:
- гарантійний (страховий) запас.
Норматив на з/ч розраховується укрупненим методом виходячи із даних про їх залишки і вартості діючого обладнання.
Норматив МШП (служить, як правило < 1 року) не є предметами праці. Визначається окремо для кожної групи ( спец.одяг, інструмент, господарчий інвентар).
При визначенні нормативу МШП приймають його величину, рівну 50% повної вартості МШП.
37. НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У НЕЗАВЕРШЕНОМУ ВИРОБНИЦТВІ І ВИТРАТАХ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
. У незавершеному виробництві. Розраховується за формулою Н=ВхТхК.
В- одноденні витрати, тис.г.о.
Т - тривалість виробничого циклу.
К- коефіцієнт зростання витрат.
Одноденні витрати розраховуються діленням витрат на випуск валової продукції у 4 кварталі на 90.
Тривалість виробничого циклу (Д) визначається за технологічними картами.
Коефіцієнт зростання витрат (К)
К+0.5Б
К = -----------
А+Б
"А"- витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу;
"Б" - наступні витрати, які включаються в собівартість продукції.
Витрати майбутніх періодів.
Включають виробничі витрати, здійснені сьогодні, але віднесені на собівартість продукції в наступному періоді (підготовка нового виробництва, нової продукції та інш.)
Розраховується за формулою Н=Со+Рп-Рв
"Со" - кошти, вкладені в ці витрати на початок планового періоду.
"Рп - витрати планового періоду згідно кошторису.
"Рв" - витрати, які уже включаються в собівартість продукції.
ІУ. Для створення запасів готової продукції
Н= ЗхР
"З" - одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю.
"Р" - норма запасу оборотних коштів для готової продукції в днях.
ТЕМА 6. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
38. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, її НЕОБХІДНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ.
Оцінка фінансового стану дає можливість визначити керівництву п-ва щодо платоспроможності (ліквідності0, рентабельності, прибутковості і спрогнозувати, спланувати роботу таким чином, щоб досягти найкращих результатів.
Для цього аналізують показники (коефіціенти, ще можна використовувати фінансист, фінансовий менеджер алгоритм), що базується на розрахунках економіних даних по фінансовій звітності.
Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових

 
 

Цікаве

Загрузка...