WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат


Шпаргалки
Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
1. Сутність і функції фінансів підприємств
2. Грошові фонди та фінансові ресурси
3. Основи організації фінансів підприємств
4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи
5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств
Тема 2. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ
6. Розрахункові й касові операції
7. Сутність грошових розрахунків підприємств
8. Безготівкові й готівкові розрахунки
9. Проведення касових операцій
10. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття
11. Форми безготівкових розрахунків
12. Принципи організації розрахунків
13. Розрахунки платіжними дорученнями
14. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
15. Розрахунки чеками
16. Розрахунки акредитивами
17. Вексельна форма розрахунків
18. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фін.-госп. діяльність підприємств
Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
19. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств
20. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг
21. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності
22. Формування валового і чистого доходу
Тема 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
23. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства
24. Формування прибутку підприємства
25. Прибуток від реалізації продукції та його формування
26. Методи розрахунку прибутку від реалізації
27. Сутність і методи обчислення рентабельності
28. Розподіл і використання прибутку
29. Розподіл прибутку підприємства
30. Використання чистого прибутку
Тема 5. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
31. Сутність і основи організації оборотних коштів
32. Сутність, склад і структура оборотних коштів
33. Класифікація і принципи організації оборотних коштів
34. Визначення потреби в оборотних коштах
35. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах
36. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів
37.Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майб.пер.
Тема 6. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
38. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення
39. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств
40. Показники фінансового стану підприємства
41. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
42. Оцінка фінансової стійкості підприємства
43. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
ТЕМА № 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА.
1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА.
Фінанси є специфічною формою виробничих відносин і виступають як система економічних відносин окремих суб'єктів господарювання.
Фінанси підприємств - система економічних відносин окремих суб'єктів господарювання, яка використовує фінансові методи, фінансові важелі, нормативно-правову документацію та інші правові джерела.
До фінансів належать наступні групи фінансових відносин, які пов'язані :
- з формуванням статутного фонду;
- з утворенням і розподілом доходу, прибутку, грошових фондів;
- з відносинами з іншими підприємствами, інвестуванням в цінні папери, з участю спільної діяльності з іншими підприємствами, з внутрішньовиробничим розподілом доходів;
- з розрахунками з державою (платежі до бюджету та інше).
Об'єктом фінансів підприємства є економічні відносини, пов'язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів.
Безпосередньо сферою фінансових відносин підприємства є процеси первинного розподілу вартості ВВП (C+V+M); C - вартість матеріальних витрат; V - вартість необхідного продукту; M - вартість додаткового продукту
ВВП можна представити як додану вартість виробленого у країні виробниками товарів робіт, послуг у поточному році
Рента;
Позик.%;
ВВП= амортиз. + з/п + прибуток + непрямі
Податки
Функції фінансів підприємств:
- формування фінансових ресурсів в процесі виробничо-господарської діяльності;
- розподіл фінансових ресурсів;
- перерозподіл фінансових ресурсів;
- контроль формуванням, розподілом та перерозподілом фінансових ресурсів
Раціональна організація фінансів підприємства базується на принципах:
- жорстка централізація фінансових ресурсів;
- фінансове планування;
- формування фінансових резервів;
- безумовне виконання фінансових зобов'язань перед партнерами.
Раціональна організація фінансів підприємства повинна сприяти виконанню основної мети діяльності підприємства-його самофінансування, максимального прибутку.
Схема кругообігу капіталу, в якій фінанси перетворюються з грошової форми в товарну:
Г-Т-В-Т'-Г'
1) 2) 3)
1)відбувається кругообіг грошового капіталу, коли грошовий капітал перетворюється на елементи продуктового (виробничого) капіталу;
2)фінанси відсутні, бо відбувається процес виробництва, вони не приймають участі в перетворенні виробничого капіталу на товарний;
3)капітал перетворюється з товарної форми в грошову.
В процесі обороту у вигляді податків відбувається вилучення частини грошового капіталу (надходження до Пенс.фонду, фонду соц.страх, фонду страх. від нещасних випадків, податок з доходу фізичних осіб)
2. ГРОШОВІ ФОНДИ ТА ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ.
Грошові фонди - частина грошових коштів, які мають цільове спрямування. До них належать:
- статутний фонд;
- фонд оплати праці;
- амортизаційний фонд (на Д.П.);
- фонд розвитку виробництва;
- фонд соціального призначення;
- резервний фонд.
Кошти підприємства використовуються не лише у фондовій формі. Для виконання фінансових зобов"язань перед бюджетом та поза бюджетними фондами, банками, страховими компаніями використовують кошти в нефондовій формі (підприємства одержують також дотації, субсидії, спонсорські внески).
Під фінансовими ресурсами розуміють грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства, тобто, до фінансових ресурсів належать усі грошові фонди та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі.
Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємства є власні та залучені кошти.
Формування фінансових ресурсів підприємства можна подати в схемі
Структура фінансових ресурсів обумовлюється обсягом виробництва, його розміром та іншими характеристиками.
3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА.
Перехід до ринкової економіки посилює роль фінансів підприємства в системі господарювання. Конкурентоспроможність та платоспроможність підприємства визначаються рівнем організації фінансів.
Під організацією фінансів підприємства розуміють форми, методи, способи формування та використання ресурсів, контроль за їх кругообертом для забезпечення ефективної роботи підприємства.
В основу організації фінансів підприємствапокладено комерційний розрахунок, який базується на принципах:
- повна господарська і юридична відокремленість;
- самоокупність;
- прибутковість;
- самофінансування;
- фінансова відповідальність.
В результаті фінансової діяльності відбуваються певні відносини між суб'єктами господарювання, а саме:
І.

 
 

Цікаве

Загрузка...