WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

підрозділів з виділенням їхніх функцій, підпорядкованості і взаємин у загальній системі управління підприємства (підрозділу). Правильно побудована організаційна структура управління повинна забезпечити повноту управління і контролю технічними процесами обслуговування, високу надійність і оперативність управління, раціональність взаємозв'язків між ланками управління і виробничих підрозділів з метою одержання високих кінцевих результатів.
При розробці організаційних структур управління підрозділу (цеху) необхідно враховувати норму керованості, що являє собою число виконавців (підрозділів), підлеглих нормативної чисельності ІТП по виробничих підрозділах.
А зараз більш детально опишемо організаційну структуру.
Головною посадовою особою є начальник цеху. Він безпосередньо приймає важливі рішення, розпоряджається щодо вибору стратегічного напряму діяльності підрозділу, формує апарат заступників та розв'язує непорозуміння та суперечки між нижчими ланками виробництва.
Начальник цеху безпосередньо підпорядковуються: керівник змін цеху, інженер по ремонту і діагностиці, відділ кадрів, головний бухгалтер та заступники начальника.
Розглянемо їх усіх по черзі.
Інженер по ремонту і діагностиці на підприємстві може бути один або декілька. У нашому випадку у підрозділі налічується два інженери по ремонту і діагностиці - І та ІІ категорії.
Керівник змін цеху разом з інженером по ремонту і діагностиці належить до складу керівників та фахівців цеху. Його основна задача - управління виробничими процесами та організація оперативної, спланованої діяльності в обох змінах. Дуже важливим етапом є погодження досягнутих результатів різних змін, їх послідовна та скоординована робота.
Керівник змін та інженер по ремонту і діагностиці контролюють роботу різноманітних бригад. У кожній бригаді є керівник нижчого рангу - бригадир. Варто зазначити, що кожна бригада поділяється на кілька груп, кожна з яких має більш вузький спектр діяльності. Таким чином ми відслідковуємо спеціалізацію в межах окремого підрозділу.
Так, у нашому цеху є три бригади, що містять у собі по кілька груп кожна:
- бригада по прийому, здачі (до неї входять група по прийому, здачі, група по розбиранню, група по промиванню, які відповідно приймають та здають готові дизель-агрегати, розбирають їх, промивають та передають наступній бригаді);
- бригада по ремонту (вона містить групу по дефекації та групу по ремонту; група по дефекації займається вивченням дизель-агрегата та виявленням дефекту, після чого група по ремонту займається його усуненням);
- бригада по випробуванню (її складовими є група по складанню та група по складанню, які відповідно складають відремонтований виріб та випробовують його, щоб визначити, наскільки якісно був здійснений ремонт).
Кожна група має свого керівника, який віддає прямі розпорядження щодо способу виконання робіт.
Безпосередньо начальник цеху регулює роботу відділу кадрів, який покликаний вирішувати питання прийому на робочі місця працівників відповідного рівня кваліфікації, проведення перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації робочої сили, проведення кадрової політики в підрозділі тощо.
Наступним розглянемо головного бухгалтера. Він звітує начальнику цеху. Його робота - перевірка правильності бухгалтерського обліку в цеху, попередження помилок та фальсифікацій. Саме головний бухгалтер несе правову відповідальність за несвоєчасну і невідповідну реальності сплату податків до бюджету, за прорахунки в обчисленнях, що можуть порушити подальшу роботу підрозділу.
Головному бухгалтеру підпорядковується відділ бухгалтерії , який по суті виконує всю роботу по обчисленню господарських операцій та підбиває фінансові результати. Потім ці дані потрапляють до головного бухгалтера.
Щоб полегшити роботу начальника цеху, в підрозділі є заступники начальника. Вони, по суті, виконують ту ж роботу, що й він, але лише з його відання. Причому кожен із заступників працює в якомусь конкретному напрямі.
Організаційна структура даного підрозділу включає таких заступників начальника цеху: керівник відділу економіки і фінансів, керівник відділу експлуатації, охорони праці, помічник начальника.
Керівник відділу економіки і фінансів планує та контролює фінансово-економічну діяльність цеху: розподіл коштів по ланках підрозділу, планування оптимального рівня витрат, регулювання фінансових відносин тощо.
Його робота полягає в аналізі та коригуванні даних, що надходять з планового відділу та відділу економік, які деталізують вище перераховані завдання та виконують їх, звітуючи потім керівнику відділу.
Керівник відділу експлуатації, охорони праці регулює діяльність адміністративно-господарського відділу, що займається вирішенням адміністративних і господарських питань, розвитком виробництва тощо. Також тут виділяють відділ експлуатації, що контролює використання засобіввиробництва, та відділ технічного розвитку та охорони праці. Його завдання - впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти НТП у межах підрозділу задля підвищення ефективності виробництва і якості продукції; охорона праці. Недопущення надмірної експлуатації робітників, забезпечення їх прав, покращення умов праці тощо.
Ці три відділи звітують перед керівником відділу експлуатації та охорони праці.
І, нарешті, помічник начальника цеху виконує різноманітні функції. Він напряму пов'язаний з начальником і суть його роботи - приймати накази та втілювати їх у виконання. Помічник може виконувати функції секретаря, адміністратора, головного менеджера тощо.
Кожна структура придатна лише для конкретної ситуації для досягнення відповідних цілей.
Дана організаційна структура є лінійно-функціональною. Її основною перевагою є те, що управління підрозділом відбувається за лінійною схемою, при якій кожен підлеглий має лише одного керівника, що зумовлює чіткість і простоту взаємовідносин та надійний контроль; а функціональні підрозділи надають методичну допомогу, інформацію.
Проте є й істотні недоліки. Головний з них - затягнуті строки вирішення питань, інформаційне пер навантаження керівників вищих рівнів тощо.
6. Висновок
Як підсумок для даної курсової роботи проаналізуємо отримані результати. Робота являє собою опис процесу розробки виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства. В якості підрозділу розглядали цех по ремонту дизель-агрегатів.
Здійснивши комплекс операцій щодо планування витрат на виготовлення продукції виду А та В, обчисливши її ціну, ми можемо спів ставити результати з наявними в розпорядженні підрозділу коштами і визначити, наскільки зваженою, ефективною, доцільною є така діяльність.
Ми розробили організаційну структуру підрозділу, чітко розподіливши функції між працівниками різних ланок, встановили відповідальність за кожну сферу діяльності в цеху.
Таким чином, можна зробити висновок, що кожному підрозділу потрібна, перш за все, гнучка, стабільна та ефективна система управління.
В той же час, вона повинна бути досить простою, виключати величезну кількість підрозділів та керівників, адже це призводить до паралелізму в роботі, помилок під час передачі інформації, суперечок щодо вирішення одного і того ж питання різними працівниками.
Підрозділ повинен мати на меті якісне та своєчасне виконання робіт з ремонту, орієнтуватися на споживача та використовувати прогресивні технології.
7. Список використаної літератури
1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 480 с.
2. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємств: Навч. пос. - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2- ге. - К.: КНЕУ, 2005. - 528 с.
4. Конспект лекцій з дисципліни "Внутрішній економічний механізм функціонування підприємств".

 
 

Цікаве

Загрузка...