WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

(грн./год)
= 5 (6,03 + 6,03*0,25)*1814,5 = 68383,97 (грн.)
= 5 (6,03 + 6,03*0,25)*225,5 = 8498,53 (грн.)
68383,97 + 8498,53 = 76882,5 (грн.)
Фонд оплати праці керівників, фахівців та інших службовців цеху, розрахуємо за формулою:
,
де kд - коефіцієнт, що відображає преміальні виплати з прибутку підприємства згідно з діючими системами преміювання (0,1);
Чк - чисельність к-ої категорії керівників, фахівців і інших службовців;
kтк - тарифний коефіцієнт к-ої посадової категорії працівників цеху.
Фоп (керівник цеху) = (1+0,1)*12*2*332*1,5*6,46 = 84930,91 (грн.)
Фоп (керівник зміни цеху)=(1+0,1)*12*1*332*1,5*5,34=35103,02 (грн.)
Фоп(інженер по ремонту і діагностиці, I категорії) = (1+0,1)*12*1*332*1,4*4,85 = 31881,96 (грн.)
Фоп (інженер по ремонту і діагностиці, II категорії) = (1+0,1)*12*1*332*1,4*4,41 = 28989,58(грн.)
Середньомісячна заробітна плата по категоріях працівників:
, (11)
де Фоп к - фонд заробітної плати к-ої категорії працюючих;
Чк - чисельність к-ої категорії.
1. для виробничих робітників:
= 1653930/(46*12) = 2996,25(грн.)
2. для допоміжних працівників:
= 76882,5/(5*12) = 1281,38 (грн.)
3. для керівників:
(керівник цеху)= 84930,91/(2*12) = 3538,79 (грн.)
(керівник зміни цеху)= 35103,02/(1*12) = 2925,25 (грн.)
(інженер по ремонту і діагностиці, I категорії) = 31881,96/(1*12) = =2656,83 (грн.)
(інженер по ремонту і діагностиці, II категорії) = 28989,58/(1*12) = =2415,8 (грн.)
Продуктивність праці працівників цеху:
= 90147,75/46 + 5 = 1767,6 (нормо-год).
План по праці та заробітній платі
Показники Кількість
Загальна чисельність робітників 56
Чисельність виробничих робітників 46
Чисельність допоміжних робітників 5
Чисельність керівників, спеціалістів та інших службовців 5
Фонд оплати праці - всього, грн., у тому числі: 1720395,28
виробничих робітників 1471105,86
допоміжних робітників 68383,97
керівників, спеціалістів та інших службовців, у т.ч.:
керівника цеху
керівника зміни цеху
інженера по ремонту і діагностиці, I категорії
інженера по ремонту і діагностиці, IІ категорії 180905,47
84930,91
35103,02
31881,96
28989,58
Виробітка праці одного робітника цеху, нормо-год 1767,6
Середньомісячна заробітна плата, грн. 11536,67
виробничих робітників 2996,25
допоміжних робітників 1281,38
керівників, спеціалістів та інших службовців, у т.ч.:
керівника цеху
керівника зміни цеху
інженера по ремонту і діагностиці, I категорії
інженера по ремонту і діагностиці, IІ категорії
3538,79
2925,25
2656,83
2415,8
Таким чином, в даному розділі курсової роботи ми вже маємо кількість працюючих на підприємстві - основних, допоміжних робітників, керівників та фахівців; кількість змін у цеху; розмір фонду оплати праці по кожній категорії працівників, продуктивність їх праці та середньомісячну заробітну плату. Для систематизації даних та полегшення їх аналізу і подальшої роботи отримані числа зводимо в таблиці.
Отже, стадія розробки плану праці і заробітної плати підрозділу завершена. Переходимо до наступного етапу.
4. Визначення собівартості робіт і розрахункових цін на послуги підрозділу
Визначення собівартості робіт з виробів у цеху здійснюється з наступних калькуляційних статей витрат:
" матеріальні витрати;
" виробнича заробітна плата;
" інша заробітна плата;
" відрахування у Пенсійний фонд;
" відрахування на соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;
" внески до фонду страхування на випадок безробіття;
" відрахування на страхування від нещасних випадків;
" загальвиробничі витрати.
Стаття "матеріальні витрати" по цеху в цілому містить у собі витрати по запасних частин і усіх видах витратних матеріалів, використовуваних у процесі ремонту при виконанні разових та інших робіт:
,
де Вом - матеріальні витрати по ремонту агрегатів;
Врм - матеріальні витрати по разових та інших роботах.
Матеріальні витрати по ремонту агрегатів плануються виходячи з установлених по типах виробів нормативів матеріальних витрат у розрахунку на одна годину роботу агрегатів.
,
де mні - норматив матеріальних витрат по виробу і-го типу;
для виробів А та В вони становлять:
mнА = 6,05 грн;
mнВ = 5,72 грн.
НА, Н В = 3.
Маємо:
Вом = 6,05*3*33 + 5,72*3*107 = 2435,07(грн.);
Врм = 2435,07 *0,1 = 243,507 (грн.);
Вм = 2435,07+ 243,507= 2678,577 (грн.).
Відрахування на соціальне страхування:
1) в пенсійний фонд (32,3 %):
1720395,28*0,323 = 555687,68(грн.);
2) до фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (2,9 %):
1720395,28*0,029 = 49891,46 (грн.);
3) до фонду соціального страхування на випадок безробіття (1,6 %):
1720395,28*0,016 = 27526,32 (грн.);
4) до фонду соціального страхування від нещасного випадку на підприємстві (10 %):
1720395,28*0,1 = 172039,53 (грн.).
Стаття "загальновиробничі витрати" містить у собі витрати по поточному ремонту будинків, споруд і устаткування, на амортизацію основних фондів цеху, витрати малоцінних і швидкозношуваних інструментів та реманенту, на охорону праці і техніки безпеки, охорону навколишнього середовища, на відрядження і переміщення працівників.
,
де k - статистичний коефіцієнт, що відображає співвідношення загальновиробничих витрат до суми матеріальних витрат Вм та виробничої заробітної плати Фоп (приймається рівним 0,09 - 0,27).
Для даного підрозділу k = 0,1
Вз.в = (2678,577 + 180905,47)*0,1 = 18358,4 (грн.)
При калькулюванні собівартості людино-години цеху необхідно витрати по статтях калькуляції розділити на обсяг робіт цеху.
Обсяг робіт цеху: 90147,75
Матеріальнівитрати:
2678,577 / 90147,75=0,03 (грн.)
Витрати на оплату праці:
1720395,28/ 90147,75=19,08 (грн.)
Відрахування на оплату праці:
805144,99 / 90147,75=8,93 (грн.)
Загальновиробничі витрати:
18358,4 / 90147,75=0,204 (грн.)
Отже, собівартість одного виробу=0,03+19,08+8,93+0,204=28,24 (грн.)
Розрахунок собівартості люд.-год., і ціни ремонту (послуги), грн.
Найменування показника Статі витрат
Всього, грн.
Матеріальні витрати, грн. Витрати на оплату прані, грн. Відрахування на оплату праці, грн. Загально виробничі витрати, грн.
Витрати цеху 2678,577 1720395,28 805144,99 18358,4 2546577,25
Собівартість людино-год. 0,03 19,08 8,93 0,204 28,24
Собівартість загальної кількості ремонтів виробу А: 33 шт. * 28,24 грн = =932,05 грн.
Собівартість загальної кількості ремонтів виробу В: 107 шт. * 28,24 грн. = =3022,11 грн.
Ціна на послуги (ремонт) цеху визначаються за формулою:
Ці = Sі + Пі ,
де Ці - ціна послуги (ремонту) і-го виду виробу, грн.;
Sі - собівартість послуги (ремонту) і-го виду виробу, грн.;
Пі - нормативний прибуток, що включається до розрахунку ціни послуги (ремонту) виробу і-го виду, грн.
Нормативний прибуток визначається:
,
де ? - нормативна рентабельність до собівартості (5-10%).
SА = 932,05; SВ = 3022,11
ПА = 932,05 * 0,1 = 93,205 (грн.)
ПВ = 3022,11 * 0,1 = 302,211 (грн.)
Розрахуємо тепер ціну ремонту виробів:
- для виробів виду А:
ЦА = SА + ПА = 932,05 + 93,205 = 1025,255 (грн.)
- для виробів виду В:
ЦВ = SВ + ПВ = 3022,11 + 302,211 = 3324,321 (грн.)
Отже, цей розділ описує розрахунок собівартості продукції з послідовним обчисленням матеріальних витрат, виробничої та іншої заробітної плати, відрахувань від неї, загальновиробничих витрат. Використовуючи собівартість, знаходимо ціну ремонту виробів.
5. Організаційна структура підприємства
Організаційна структура управління підрозділу (цеху) - це сукупність ланок управління і виробничих

 
 

Цікаве

Загрузка...