WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства
?
Зміст
1. Вступ.
2. Розробка виробничої програми підрозділу.
3. Розробка плану праці і заробітної плати підрозділу.
4. Визначення собівартості робіт і розрахункових цін на послуги підрозділу.
5. Проектування організаційної структури управління підрозділу.
6. Висновок.
7. Список використаної літератури.
1. Вступ
На сучасному етапі розвитку української економіки досить важливу роль відіграє правильна організація роботи як на кожному підприємстві, так і у кожному окремому підрозділі. Це дозволить забезпечити вдалий розвиток господарства на мікро- та макрорівнях.
Одним зі шляхів пошуку оптимального варіанту розвитку для кожного підприємства є розробка та вдосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування підприємств. Така робота вимагає зваженого підходу до господарської діяльності, обґрунтованого детальними розрахунками. Дана курсова робота називається "Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства".
Мета роботи - закріплення теоретичних знань з дисципліни "Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства" та придбання практичних навиків по плануванню виробничо-господарської діяльності підрозділів підприємства.
Розрахунки в даній курсовій роботі ґрунтуються на визначенні вихідних даних за варіантом, який знаходиться за першою літерою прізвища та останньою цифрою номера залікової книжки. Таким чином, варіант даної курсової роботи - І-3.
2. Розробка виробничої програми підрозділу
Розробка виробничої програми підрозділу (цеху) полягає у визначені обсягів робіт по основному виду діяльності (ремонту дизель-агрегатів), об'ємів разових та інших робіт.
Розрахуємо обсяг роботи цеху.
Обсяг роботи цеху по ремонту дизель-агрегатів (люд.-год)
,
де Кі - кількість ремонтів і-го типу виробу;
mі - трудомісткість виконання робіт по і-му типу виробу, нормо-год.
KA = 33; KВ = 107
mA = 10+180+30+60+140+200+10+10 = 640 (нормо-год).
mВ = 10+170+20+80+110+190+15+10 = 605 (нормо-год);
Q = KА* mА + KВ* mВ =33*640 + 107*605 = 86515 (люд.-год).
Виробнича програма підрозділу (цеха)
Вид робіт Кількість виробів Трудомісткість, нормо-г. Обсяг робіт, людино-г.
А В А В А В
Прийом 33 107 10 10 330 1070
Розбирання 33 107 180 170 5940 18190
Промивка 33 107 30 20 990 2140
Дефектація 33 107 60 80 1980 8560
Ремонт 33 107 140 110 4620 20330
Збірка 33 107 200 190 6600 11770
Випробування 33 107 10 15 330 1605
Здача 33 107 10 10 330 1070
Всього разом 33 107 640 605 21120 64735
Разові роботи 0,99 3,21 19,8 18,15 633,6 1942,05
Інші роботи 0,66 2,14 13,2 12,1 422,4 1294,7
В цілому по виробу 34,65 112,35 673 635,25 22176 67971,75
В цілому по цеху 147 1308,25 90147,75
Разові роботи - 3%, інші роботи - 2%.
Загальний обсяг робіт цеху = 22176 + 67971,75 = 90147,75 (люд.-год)
Отже, маємо певну частину даних по нашому підрозділу, а саме обсяг робіт по підрозділу, обсяг разових та інших робіт для обох видів продуктів (А, В) та відповідні зведені показники.
Отримані дані проаналізували, систематизували і внесли в таблицю. Можемо переходити до наступного етапу.
3. Розробка плану праці і заробітної плати підрозділу
Основною метою планування праці і заробітної плати є встановлення планової чисельності працюючих, продуктивності праці і фонду оплати праці.
Визначимо чисельність виробничих, допоміжних робітників, керівників, фахівців та інших службовців.
Чисельність виробничих робітників визначається за формулою:
,
де Q - загальний обсяг робіт цеху, люд.-г.;
Те - ефективний фонд часу одного робітника, год;
kн - коефіцієнт виконання норм.
Q = 90147,75 люд.-год;
kн = 1,08.
Ефективний фонд часу одного робітника розрахуємо за формулою:
, (3)
де Тк - календарний фонд часу;
Тв - вихідні і святкові дні;
Тп - втрати робочого часу;
kрд - тривалість робочого дня;
Тпс - передсвяткові дні;
t1 - тривалість, на яку скорочується робочий день перед святами.
Річний баланс робочого часу одного робітника
Показники Дні Години Відсотки
Календарний фонд часу (кількість днів у плановому році) 365 - -
Неробочі дні (вихідні і святкові дні за календарем) 115 115*8,2=943 -
Номінальний фонд часу (кількість робочих днів) 250 250*8,2=2050 100
Втрати робочого часу, всього
у тому числі: 27,5 225,5 11,0
чергові відпустки (основна і додаткова) 25,5 209,1 10,2
відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами 0,25 2,05 0,1
виконання державних обов'язків 0,25 2,05 0,1
через хворобу і травматизм 1,5 12,3 0,6
Тривалість робочого дня - 8,2 -
Тривалість скороченого робочого дня - 6,2 -
Ефективний фонд часу - 1793,5 -
Те = [365-(115+27,5)]*8,2 - 2*5 = 1814,5 (год).
Отже чисельність виробничих працівників становить:
Чр = 90147,75 / 1,08*1814,5 = 46 (чол.)
Чисельність допоміжних робітників становить 10% від кількості виробничих робітників:
46*0,1 = 4,6 ? 5 (чол)
Чисельність керівників і фахівців така:
- керівники цеху - 2 чол.;
- керівники змін та інженери по ремонту - 3 чол.
Всього маємо: 2 + 3 = 5 (чол..)
Середньозважений коефіцієнт складності ремонту:
,
де Ксл і- коефіцієнт складності виробу і-го типу;
Кі - кількість виробів і-го типу.
Ксл A = 2,0; Ксл В =2,5
К A = 33; К В =107
= (2,0*33 + 2,5*107)/(33+107) = 2,38
Кількість змін цеху = 2 (бо цех налічує до 60 працівників).
Чисельність працюючих у цеху:
Чсп = Чя (1 + ? ),
де ? - коефіцієнт, враховуючий плановані цілоденні нез'явлення на роботу.
? = 0,1;
Чя = 46 + 5 + 2 + 3 = 56 (чол.)
Чсп = 56* (1+0,1) = 61,6 (чол.).
Фонд оплати праці працівників цеху розраховується по категоріях працюючих. Він складається з основного фонду оплати праці і фонду додаткової оплати праці:
,
де Фооп, Фдоп - відповідно основний фонд оплати праці і фонд додаткової оплати праці по категоріях працюючих.
Розрахуємо основний та додатковий фонди оплати праці для виробничих працівників.
Основний фонд оплати праці виробничих робітників цеху визначається за формулою:
,
а додатковий : ,
де Чр - чисельність виробничих робітників;
fт - середньогодинна тарифна ставка відповідного середнього розряду робіт;
kд - коефіцієнт, що відображає встановлені доплати і надбавки;
Т - оплачуваний неробочий час.
Середній розряд робіт визначимо таким чином:
, (8)
де r - середній розряд робіт по i-му типу виробів;
Qі - обсяг робіт з ремонту виробів i-го типу.
= (14,8*21120 + 15,1*64735)/(21120 + 64735) = 15,02
Середній тарифний коефіцієнт, що відповідаєсередньому розрядові робіт, необхідно визначити інтерполяцією тарифних коефіцієнтів розрядів, в інтервалі між яким знаходиться середній розряд робіт.
kт = 4,01.
Середньогодинна тарифна ставка, що відповідає середньому розрядові робіт визначається за формулою:
,
де Зм - мінімальна місячна заробітна плата в країні.
В Україні вона становить 332 грн;
kг - коефіцієнт, що відображає співвідношення рівнів заробітної плати у галузях відповідно до галузевих тарифних угод (1,1- 2,0);
kт - середній тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому розрядові робіт;
Тм - середній місячний фонд робочого часу (170 г.).
= (332 * 1,5 * 4,01)/170 = 11,75 (грн/год).
= 46 (11,75 + 11,75*0,5)*1814,5 = 1471105,86 (грн.)
= 46 (11,75 +11,75*0,5)*225,5 = 182824,13 (грн.)
1471105,86 + 182824,13 = 1653929,99 ? 1653930 (грн.)
Фонд оплати праці допоміжних робітників визначається аналогічно:
Для допоміжних робітників візьмемо 8 тарифний розряд.
(332*1,5*2,06)/170 = 6,03

 
 

Цікаве

Загрузка...