WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

зберігають належну їм частку (в абсолютному і відносному розмірах) номінальної вартості статутного капіталу, або погоджуються на зниження номінальної вартості своїх корпоративних прав, не здійснюючи жодних доплат. При цьому допустимим є комбінування різних варіантів: одні акціонери можуть віддати перевагу зменшенню номінальної вартості своїх корпоративних прав, тоді як інші можуть здійснювати доплати. За правильно розрахованої ставки доплат фінансові наслідки обох видів санації для власників корпоративних прав будуть однаковими. Суб'єкт господарювання також в обох випадках отримує однакову суму санаційного прибутку, однак для нього найдоцільнішим буде здійснення додаткових внесків, оскільки в такому разі залучаються додаткові ліквідні засоби, а отже, поліпшується платоспроможність підприємства.
Цільові внески акціонерів на покриття збитків можуть здійснюватися лише на добровільних засадах. Навіть рішення зборів акціонерів не може зобов'язати окремого співвласника надати безповоротну фінансову допомогу підприємству. Рішення акціонера на користь доплати чи анулювання акцій залежить від того, як він оцінює перспективи розвитку даного підприємства, зокрема майбутню динаміку біржового курсу його акцій.
33. Визначення потреби в капіталі для фінансування антикризових заходів.
Головною метою фінансового менеджменту у процесі санації підприємства є мобілізація фінансових ресурсів для виконання двох основних завдань:
відновлення (поліпшення) платоспроможності;
формування фінансового капіталу для проведення санаційих заходів виробничо-технічного характеру.
Щоб виконати перше завдання, підприємству потрібні оборотні кошти, а щодо другого йому знадобиться як інвестиційний, так і оборотний капітал.
У першому випадку потреба в капіталі постає переважно на пасивній стороні балансу (погашення кредитів, виплата процентів, виконання податкових та інших зобов'язань), а в другому -o потреба в капіталі виникає на активній стороні балансу (фінансування капітальних вкладень та поточної операційної діяльності).
Визначення потреби в капіталі, необхідному для відновлення платоспроможності підпригмства. є першочерговим завданням фінансового менеджменту на підприємстві, яке перебуває у кризі. У разі виникнення в підприємства дефіциту оборотних коштів можливі перебої в його постачанні, у процесах виробництва та збуту, виникають прострочені платежі й невиправдана заборгованість. Зрештою це призводить до фінансової кризи. З метою відновлення платоспроможності перед підприємством постає нагальна необхідність поповнення фондів обігу, зокрема таких їх елементів, як кошти в касі та на поточних рахунках у банківських установах.
Потреба у грошових коштах визначається згідно з оперативною (СгаяН) програмою та платіжним календарем. Базою для визначення потреби в капіталі є дані аналізу фінансового стану підприємства та розшифрування кредиторської заборгованості за окремими контрагентами, обсягами заборгованості та строками погашення. Потреба в капіталі, яка випливає з оперативної (СгазН) програми, складається із сум заборгованості, щодо яких не вдалося досягти домовленості про їх списання чи реструктуризацію та строк сплати яких настав або настане найближчим часом. Враховуються також платіжні зобов'язання, які можуть виникнути в ході поточної операційної діяльності суб'єкта господарювання.
Від правильності визначення обсягу капіталу, необхідного для відновлення платоспроможності та виконання поточних зобов'язань, залежить подальша життєдіяльність підприємства, оскільки неспроможність погасити заборгованість в установлений строк є підставою для порушення проти підприємства справи про банкрутство.
Потреба в капіталі для проведення виробничо-технічних санаційних заходів визначається за планом капіталовкладень, а також за організаційним та фінансовим планами проекту санації. Обсяг необхідних фінансових ресурсів обчислюється так:
"+" обсяг потреби в інвестиційному та оборотному капіталі;
"-" очікуваний обсяг виручки від реалізації окремих об'єктів активів;
"±" від'ємний (додатний) СасН-Р1оу (грошовий потік), очікуваний у періоді проведення санації.
Визначальним при цьому є обсяг потреби в інвестиційному та оборотному капіталі.
34. Економічний зміст і мета санації балансу. Санаційний прибуток та його складові.
Санація балансу полягає в покритті відображених в балансі збитків і створення необхідних резервів за рахунок одержання санаційного прибутку. Основна мета - приведення статутного капіталу підприємства у відповідність до чистих активів.
В результаті санації балансу, балансовий курс корпоративних прав досягає 100% і більше.
Санаційний прибуток - це прибуток, який виникає в результаті викупу підприємством власних корпоративних прав, за курсом нижче за номінальну вартість (дисажіо). В результаті безкоштовної передачі до анулювання, знижується номінальна вартість або при одержанні безповоротної допомоги від власників корпоративних прав, кредиторів.
Актив Пасив
СК - 200
Дод.к. -0
Рез.к - 0
Нерозп. приб - 50
Кред. заб - 300
З метою покращення показників звітності підприємство здійснює санацію балансу, згідно з чим акціонери подали до анулювання безкоштовно кожну 4 акцію номіналом 1. Окрім тоо була домовленість з одним із кредиторів щодо анулювання заборгованості зі сплати % в розмірі 10 тис.
Актив Пасив
СК - 200
Дод.к. -0
Рез.к - 0
Нерозп. приб - -50
Кред. заб - 300
150/200 = 0,75 - розрахунковий курс.
Санаційний прибуток підприємства = 50+10+60 - спрямовується на покриття збитків і формування резервів.
Актив Пасив
СК - 150
Дод.к. -0
Рез.к - 10
Нерозп. приб - 0
Кред. заб - 290
160/150= 1,07
Збитки власники корпоративних прав отримують не в момент анулювання корпоративних прав, а тоді коли підприємство отримало збитки і в результаті отримання збитків падає курс корпоративних прав.
Санація балансу шляхом викупу корпоративних прав доцільна у тому разі, якщо її курс є нижчий за номінал.
Для прийняття рішення про зменшення СК в результаті викупу корпоративних прав власної емісії потрібна згода кредиторів.
Джерелом формування санаційного прибутку є безповоротна фінансова допомога - сума коштів переданих підприємству на умовах, що не передбачають відповідної компенсації чи повернення коштів. Може здійснюватись:
1) власниками корпоративних прав шляхом надання фінансових ресурсів для покриття збитків;
2) кредиторами підприємства при повному чи частковомусписанні заборгованості;
3) ін. зацікавленими в санації підприємства особами.
35. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.
У літературі з питань фінансової санації розрізняють два види реакції підприємств на фінансову кризу.
Захисна стратегія, яка передбачає різке скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового сегмента, зменшення відпуск них цін

 
 

Цікаве

Загрузка...