WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

спрямована на ідентифікацію ризиків та шансів, які криються всередині підприємства.
20. План антикризових заходів.
Концепція антикризового управління є основою формування його стратегії і тактики. У концепції має бути відображена базова інформація про фінансово-господарське становище підприємства, проблемні сектори, основні цільові орієнтири, можливі варіанти вирішення існуючих проблем та їх експертна оцінка. Закладені в концепції ідеї та механізми конкретизуються в плані антикризових заходів (плані санації).
Вступ Загальна характеристика підприємства:
* правова форма організації бізнесу та форма власності; * організаційна структура; * сфера діяльності; * історична довідка
1. Розділ Аналіз вихідних даних:
* оцінка зовнішнього середовища; * аналіз фактичного фінансового стану підприємства; * аналіз причин кризової ситуації та слабких місць; " стан ринків збуту продукції; * наявний потенціал; * обґрунтування доцільності санації
2 Розділ Стратегія санації, оперативна (сгазії-) програма:
* стратегічні цілі санації (дерево цілей); o каталог оперативних заходів з відновлення ліквідності
3. Розділ: План антикризових заходів а) план маркетингу та розширення ринків збуту продукції; б) план виробництва; в) організаційний план; г) система фінансових планів
4 Розділ Ефективність антикризового управління:
* організація реалізації плану; * критерії оцінки ефективності; * оперативний санаційний контролінг; * імовірні ризики в процесі виконання; * суми можливих збитків; * можливі позитиви і додаткові прибутки
21. Характерні риси антикризового планування в досудовому порядку та в процесі провадження справи про банкрутство.
Концепція антикризового управління є основою формування його стратегії і тактики. У концепції має бути відображена базова інформація про фінансово-господарське становище підприємства, проблемні сектори, основні цільові орієнтири, можливі варіанти вирішення існуючих проблем та їх експертна оцінка. Закладені в концепції ідеї та механізми конкретизуються в плані антикризових заходів (плані санації).
Вступ Загальна характеристика підприємства:
* правова форма організації бізнесу та форма власності; * організаційна структура; * сфера діяльності; * історична довідка
1. Розділ Аналіз вихідних даних:
* оцінка зовнішнього середовища; * аналіз фактичного фінансового стану підприємства; * аналіз причин кризової ситуації та слабких місць; " стан ринків збуту продукції; * наявний потенціал; * обґрунтування доцільності санації
2 Розділ Стратегія санації, оперативна (сгазії-) програма:
* стратегічні цілі санації (дерево цілей); o каталог оперативних заходів з відновлення ліквідності
3. Розділ: План антикризових заходів
а) план маркетингу та розширення ринків збуту продукції; б) план виробництва; в) організаційний план; г) система фінансових планів
4 Розділ Ефективність антикризового управління:
* організація реалізації плану; * критерії оцінки ефективності; * оперативний санаційний контролінг; * імовірні ризики в процесі виконання; * суми можливих збитків; * можливі позитиви і додаткові прибутки
План санації у процесі провадження справи про банкрутство
23. Внутрішній аудит в системі ризик-менеджменту.
Внутрішній аудит - це незалежна та об'єктивна діяльність зі здійснення перевірок і консультування спрямована на забезпечення створення додаткової вартості та вдосконалення роботи організації.
ВА концентрується на 3 напрямках:
1) сприяння ризик-менеджменту;
2) перевірка системи внутрішнього контролю;
3) підтримка корпоративного управління.
Порядок організації здійснення внутрішнього аудиту регламентується "Принципами корпоративного управління в Україні" а також "Міжнародними стандартами аудиту".
Згідно з принципами незалежність служби внутрішнього аудиту має забезпечуватись завдяки підпорядковуватись її безпосередньо наглядовій раді підприємства. Рада має призначати та звільняти працівників служби ВА і затверджувати внутрішні документи, які регламентують порядок її формування і діяльність.
Завдання служби ВА:
1) перевірка достовірності та зіставлення показників б/о, управлінського обліку і ін. господарської інф.;
2) оцінка ефективності фінансово - господарської діяльності і відповідності діяльності менеджменту інтересам власників;
3) оцінка адекватності і ефективності системи внутрішнього контролю, її відповідності ступеню потенційного ризику притаманного різним сферам діяльності підприємства;
4) перевірка рівня дотримання працівниками законодавства, внутрішніх розпоряджень і інструкцій, договірних умов;
5) виявлення сфер потенційних збитків, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння фінансових і матеріальних цінностей;
6) перевірка забезпечення збереження активів (ТМЦ, що належать підприємству);
7) забезпечення постійного контролю за дотриманням співробітниками встановленого докумено-обороту, процедур проведення операцій, функцій і повноважень згідно з покладеними на них обов'язками;
8) перевірка надійності і ефективності інформаційної системи і системи комунікації підприємства;
9) оцінка дієвості контролінгу ризиків і адекватності заходів з управління ризиками.
24. Розмежування компетенцій контролінгу та внутрішнього аудиту.
Критерій Контролінг Внутрішній аудит
Характер контролю Внутрішня складова об'єкту контролю Незалежний від об'єкту
Інструмент контролю Аналіз відхилень внутрішньої методики, інструкції, положення, принцип "4 очей" Ревізія, перевірка дотримання внутрішніх положень і законодавства
Частота контролю Безперервно В залежності від необхідності
Контрольний період Поточний і плановий Минулий період
Достовірність інформації Допускається що надана інф. є достовірною Здійснюється перевірка достовірності інф.
Участь у корпоративному управлінні Інформаційне та методичне забезпечення управлінських рішень, координація Перевірка ефективності менеджменту, в т.ч. на предмет відповідності його діяльності інтересам власників
Ризик-менеджмент Налагодження і підтримка функціональної спроможності Перевірка якості і дієвості системи ризик-менеджменту
25. Сутність та завдання санаційного аудиту.
Санаційний аудит є окремим напрямком діяльності аудиторських фірм. Він має свої особливості як щодо методів, так і щодо об'єктів і цілей проведення. Характерним для санаційного аудиту є те, що він проводиться па підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. Головна його мета - оцінити санаційну спроможність підприємства на підставі аналізу фінансо-господарської діяльності та наявної санаційної концепції.
Необхідність проведення спаційпого аудиту зумовлена тим, що користувачампотрібна інформація про фінансовий стан суб'єкта господарювання та реальність санаційної концепції.
Санаційний аудит можна розглядати як один з інструментів зменшення до певного рівня інформаційного ризику для інвесторів, кредиторів та інших осіб, які мають намір узяти участь

 
 

Цікаве

Загрузка...