WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

боржника.
У разі невиконання зобовязання боржником поручителі несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями боржника перед кредиторами.
З метою задоволення вимог кредиторів в процедурі санації може бути здійснено продаж майна боржника.
Строк санації може бути продовжено господарським судом до 10 років зща умови укладання договору поруки.
Специфіка санації та банкрутства місто утворюючих підприємств:
1) збереження робочих місць, не менше 70% працівників;
2) забезпечення пере підготовлення чи працевлаштування працівників підприємства;
3) якщо майно підприємства як цілісний майновий комплекс не було продано на конкурсі воно підлягає продажу на аукціоні.
Специфіка санації та банкрутства особливо небезпечних підприємств:
1) для задоволення вимог кредиторів у процедурі санації, може бути здійснено продаж майна лише як цілісного майнового комплексу шляхом проводження конкурсу;
2) обов'язкові умови конкурсу:
a) забезпечення умов щодо підтримання безпеки виробничої діяльності;
b) збереження робочих місць не менше як для 70% працівників;
c) зобов'язання покупця щодо перепідготовки працівників;
Особливо небезпечні підприємства не підлягають продажу на аукціоні: вимоги кредиторів задовольняються в порядку черговості з урахуванням особливості, що в 3-тю чергу також задовольняються вимоги щодо відшкодування витрат на заходи із запобігання можливої шкоди громадянам, майну.
66. Особливості санації та банкрутства с/г підприємств.
Під с/г підприємствами розуміють юридичні особи, основним видом діяльності яких є вирощування с/г продукції, виручка яких від реалізації яких складає не менше 50%
Специфіка санації с/г підприємств:
1) рішення про звернення з клопотанням до суду про санацію приймається комітетом кредиторів за участю представника органу місцевого самоврядування;
2) санація вводиться на строк до закінчення періоду с/г робіт з урахуванням часу необхідного для реалізації с/г продукції (строк до 15 міс.)
3) якщо протягом санації фінансовий стан с/г підприємства погіршився у зв'язку із стихійним лихом і ін несприятливими умовами строк санації може бути продовжено на 1 рік.
Особливості ліквідаційної процедури с/г підприємств:
1) переважне право на придбання об'єктів нерухомості, які використовуються для цілей с/г виробництва належить с/г підприємству розташованій в даній області;
2) рішення щодо земельних ділянок, що є у власності підприємства банкрута приймається відповідно до земельного кодексу України, за яким переважне право на отримання земельних ділянок поруч з населеним пунктом мають власники земельних часток, які проживають у цих населених пунктах;
3) не с/г угіддя розподіляються у відповідності до установчих документів с/г підприємств;
4) при введенні процедури розпорядження майном боржника, аналіз фінансового стану с/г підприємств має здійснювати з урахуванням сезонності виробництва і його залежності від природних кліматичних умов.
Фермерське господарство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах майна, яке є власністю цього господарства. Підставою для визнання фермерського господарства банкрутом є його неспроможність задовольнити протягом 6 міс. вимоги кредиторів та зобов'язання щодо сплати податків і зборів.
67. Особливості санації та банкрутства страховиків.
Санація страховика може здійснюватися за рішенням:
1) власників чи менеджменту (досудова санація);
2) уповноваженого органу, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю;
3) господарського суду у процесі провадження справи про банкрутство.
Примусова санація за рішенням уповноваженого органу вводиться у разі:
1) невиконання страховиком зобов'язань перестрахувальниками протягом 3 міс.;
2) недосягненням страховою компанією визначеного законом розміру статутного капіталу.
Примусова санація страхової компанії передбачає:
1) проведення комплексної перевірки фінансово господарської діяльності;
2) встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу уповноваженим органом;
3) встановлення обов'язковим для виконання графіка розрахунків із страхувальниками;
4) прийняття рішення про реорганізацію страховика.
У разі санації страховика у судовому порядку для відновлення платоспроможності план санації може передбачати продаж майна страховика як цілісного майнового комплексу.
Цілісний майновий комплекс страховика може бути проданий у разі згоди покупця взяти на себе зобов'язання за договорами страхування.
Покупцем цілісного майнового комплексу страховика може бути тільки страховик.
Порядок санації та банкрутства страховика врегульовано ЗУ "Про страхування" і ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або оголошення його банкрутом".
Специфіка банкрутства страхової компанії:
1) учасником провадження справи про банкрутство є державний орган у справах нагляду за страховою діяльністю. Представники цього органу включаються до складу ліквідаційної комісії;
2) за визнанням страховика банкрутом всі договори страхування за якими страховий випадок не настав припиняються;
3) страхувальники мають право вимагати повернення частини виплаченої страхової премії пропорційно різниці між строком на який був укладений договір і строком протягом якого фактично діяв договір.
Порядок задоволення претензій кредиторів співпадає з черговістю задоволення вимог кредиторів для звичайних підприємств. Особливості стосуються лише вимог кредиторів 4 черги. Ці вимоги задовольняються в такому порядку:
1) вимоги кредиторів за договорами обов'язкового страхування;
2) вимоги кредиторів за іншими договорами обов'язкового страхування;
3) вимоги ін. кредиторів страхувальників;....................
4) вимоги ін кредиторів.
На вимоги страхувальника до страховика щодо здійснення страхових виплат позовна давність не поширюється.
68. Санація та банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів.
Професійна діяльність на ринку ц/п - це діяльність суб'єктів господарювання для яких вона є виключною та банків з перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою ц/п та організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному і ін. видів обслуговування, випуску та обігу ц/п.
На ринку ц/п можуть здійснюватись такі види професійної діяльності:
1) торгівля ц/п
2) депозитарна діяльність
3) розрахунково - клірингова діяльність
4) діяльність з управління активами, з ведення реєстру власників ц/п, по організації торгівлі на ринку ц/п.
При розгляді справ про банкрутство учасників ринку ц/п, учасником провадження у справі про банкрутство є державний орган з питань регулювання ринку ц/п.
Розпорядник майна професійних учасників ринку ц/п має мати ліцензію арбітражного керуючого та ліцензію, що видається державним органом з питань регулювання ринку ц/п.
Особливості банкрутства професійних учасників ринку ц/п:
1) ц/п і ін. майно клієнтів, які передані в управління

 
 

Цікаве

Загрузка...