WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

витрат може звернутися про порушення справи про банкрутство у таких випадках:
" якщо задоволення вимог 1 або кількох кредиторів призведе до неможливого виконання грошових зобов'язань перед ін. кредиторами;
" якщо при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства боржник не в змозі задовільнити грошові вимоги кредитора;
" за наявності концепції санації та необхідності часу для її реалізації.
2) ухвала про порушення у справі про банкрутство (через 5 днів після заяви). Ухвалою призначається розпорядник майна, дата проведення, мораторій на задоволення вимог кредиторів;
3) підготовче засідання господарського суду (не пізніше 30 днів після заяви).
На цьому засіданні проводиться оцінка відзиву боржника, призначення проведення експертизи фінансового стану боржника, зясування ознак неплатоспроможності, зобовязання заявника подати до офіційного друкарських органів оголошення про порушення справи про банкрутство, призначення дати складання розпорядником майна реєстру вимог кредитора, дати попереднього засідання суду, дати складання перших загальних зборів кредиторів, дати засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи його банкрутство.
4) попереднє засідання суду (не пізніше 3 міс. після підготовчого засідання): розгляд реєстру вимог кредиторів, які включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів та затвердження реєстру, призначення дати проведення зборів кредиторів;
5) проведення зборів кредиторів та призначення комітету кредиторів, звернення до господарського суду з клопотанням про:
" відкриття процедури санації боржника
" укладення мирової угоди
" визнання боржника банкрутом
" відкриття ліквідаційної процедури
57. Арбітражний керуючий: функції та обов'язки.
Реалізація заходів у рамках антикризового менеджменту покладається на арбітражних керуючих при виконанні ними функцій керуючого санацією. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має вищу юридичну чи економічну освіту та ліцензію, видану в установленому законодавством порядку. Як керуючий санацією, арбітражний керуючий реалізує комплекс заходів, спрямованих на виведення підприємства з фінансової кризи, здебільшого за рішенням господарського суду.
Керуючий санацією призначається господарським судом одночасно з винесенням ухвали про санацію боржника. Порядок узгодження кандидатури керуючого санацією, його основні функції, завдання та повноваження регламентовані Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або оголошення його банкрутом". Керуючим санацією може бути особа, яка має повноваження розпорядника майна, або керівник підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів та (або) інвесторів. Фактично з дня винесення ухвали про санацію вся повнота управління підприємством переходить до керуючого санацією. Водночас повноваження керівника боржника припиняються. Власники підприємства не можуть обмежувати повноваження керуючого санацією, а органи управління протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого зобов'язані забезпечити передання йому бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей.
58. Комітет кредиторів та його повноваження.
Збори кредиторів вважаються повноважними незалежно від кількості голосів кредиторів, які беруть участь у зборах, якщо всі вони отримали повідомлення про час і місце проведення зборів. Кредитори мають зборах кількість голосів пропорційно до суми їхніх вимог включених до реєстру вимог кредиторів та кратно 1000 грн. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього висловилась більшість голосів кредиторів присутніх на зборах. До компетенції зборів кредиторів належить:
1) прийняття рішення про вибір членів комітету кредиторів;
2) кількісний склад комітету, його повноваження;
3) звернення в суд з клопотанням про відкриття процедури санації, відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражним керуючим.
59. Фінансове забезпечення фінансових процедур.
За відсутності пропозицій про проведення санації або незгоди кредиторів з умовами її проведення господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати 12 місяців. З моменту визнання боржника банкрутом припиняється підприємницька діяльність боржника, до ліквідаційної комісії переходить право розпоряджатися майном банкрута й усі його права та обов'язки, відомості про фінансовий стан не вважаються комерційною таємницею.
Ліквідаційна маса - це сукупність усіх видів майнових активів банкрута, що належать йому на правах власності або повного господарського відання.
60. Розподіл виручки від продажу ліквідаційної маси. Черговість задоволення вимог кредиторів.
Ліквідаційна маса - це сукупність усіх видів майнових активів банкрута.
У разі розподілу виручки від продажу ліквідаційної маси у першу чергу покриваються витрати пов'язані з провадженням справи про банкрутство в суді та з роботою ліквідаційної комісії, а також задовольняються вимоги кредиторів забезпечені заставою.
Майно банкрута, яке є предметом застави включається до ліквідаційної маси, але використовується для першочергового задоволення вимог першодержателя.
Черговість задоволення вимог кредиторів:
1) витрати пов'язані зі сплати державного мита й оплати оголошення стосовно справи про банкрутство;
2) витрати арбітражного керуючого пов'язані з виконанням його функцій (як розпорядника майна чи ліквідатора);
3) витрати на оплату праці арбітражних керуючих а також експертів, оцінників.
У 2-гу чергу виконуються зобовязання перед працівниками підприємства-банрута.
У 3-тючергу задовольняються вимоги щодо сплати місцевих і державних податків.
У 4-ту чергу задовольняються вимоги кредиторів незабезпечені заставою.
У 5-ту чергу - вимоги членів трудового колективу щодо повернення внесків до статутного капіталу.
У 6-ту чергу - решта вимог, в т.ч. власників корпоративних прав.
Вимоги кожної наступної черги задовольняються з надходженням на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги. Коли майна бракує для повного задоволення вимог однієї черги претензії задовольняються пропорційно.
61. Ліквідація підприємства та ліквідаційний баланс.
Ліквідаційний баланс - це такий баланс, який складається після виконання ліквідаційної процедури - реалізації майнових об'єктів, що входять до складу ліквідаційної маси і необхідних для повного задоволення претензій кредиторів та розподілу виручених сум між кредиторами.
Етапи ліквідації підприємства:
1) прийняття рішення про ліквідацію підприємства і призначення ліквідатора органом, що прийняв рішення про ліквідацію;
2) подання заяви в ДПА про зняття з податкового обліку, складання декларації і звітів;
3) ліквідаційна комісія виконує свої функції і звертається в банк із заявою про закриття всіх банківських

 
 

Цікаве

Загрузка...