WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

банкрутства).
Одним з непрямих методів державної санаційної підтримки підприємств с падання їм дозволу на тимчасове недотримання антимонопольного законодавства. Згідно із Законом України "Про захист економічної конкуренції" з метою запобігання монопольному становищу окремих підприємців на ринку такі форми санаційної реорганізації підприємств, як злиття, приєднання, придбання активів, створення концернів та ін.. здійснюються за згодою Антимонопольного комітету. Коли підприємці зловживають монопольним становищем на ринку, антимонопольні органи можуть прийняти рішення про реорганізацію монопольних утворень через їх примусовий поділ.
Залежно від напрямку економічної доктрини держави можливе використання того чи того виду санаційної підтримки підприємств фіскального характеру, що може здійснюватися списанням чи реструктуризацією податкових зобов'язань, податковим кредитуванням, наданням цільових податкових пільг підприємствам, які потребують санації, а також фіскальними поступками головним кредиторам таких підприємств з метою активізації їхньої участі в санаційних процесах.
43. Реструктуризація підприємства як специфічний напрямок антикризового управління.
У світовій і вітчизняній теорії та практиці одним із поширених засобів фінансового оздоровлення підприємств е реструктуризація.
Законом України "Яро відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", іншими нормативно-правовими документами передбачено використання реструктуризації як ефективного засобу відновлення платоспроможності підприємства, який рекомендується включати до плану санації.
У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" наводиться вже точніше визначення: реструктуризація підприємства - це здійснення, організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.
Основний зміст реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника статутного фонду юридичної особи, а також у зміні організаційно-правової форми здійснення бізнесу.
У літературних джерелах, присвячених дослідженню реструктуризації підприємств, залежно від характеру застосовуваних заходів розрізняють такі форми реструктуризації:
" реструктуризація виробництва;
" реструктуризація активів;
" фінансова реструктуризація;
" корпоративна реструктуризація (реорганізація).
Реструктуризація виробництва передбачає внесення змін до організаційної та у виробничо-господарської сфери підприємства з метою підвищення його рентабельності та конкурентоспроможності.
Ідеться насамперед про такі заходи:
" зміна керівництва підприємства;
" упровадження нових, прогресивних форм та методів управління;
" диверсифікація асортименту продукції;
" поліпшення якості продукції;
" підвищення ефективності маркетингу;
" зменшення витрат на виробництво;
" скорочення чисельності зайнятих на підприємстві
Реструктуризація активів передбачає заходи, докладно розглянуті в розд. 5.
Головні з них такі:
" продаж частини основних фондів;
" продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів тощо;
" продаж окремих підрозділів підприємства;
" зворотний лізинг;
" реалізація окремих видів фінансових вкладень;
" рефінансування дебіторської заборгованості.
Фінансова реструктуризація пов'язана зі зміною структури й розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства.
Отже, це такі заходи:
" реструктуризація заборгованості перед кредиторами; одержання додаткових кредитів;
" збільшення статутного фонду;
" заморожування інвестиційних вкладень
Зауважимо, що фінансова реструктуризація обов'язково має супроводжуватися реструктуризацією виробництва, у противному разі ліквідації підприємства (нехай і дещо пізніше) уникнути не вдасться.
Найскладнішим видом реструктуризації є корпоративна реструктуризація. Остання передбачає реорганізацію підприємства, що має на меті змінити власника статутного фонду, створення нових юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму діяльності. У межах такої реструктуризації виконують:
" часткову або повну приватизацію;
" поділ великих підприємств на частини;
" виокремлення з великих підприємств тих чи інших підрозділів, зокрема об'єктів соцкультпобуту та інших непрофільних під розділів;
" приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими підприємствами.
Реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виокремлення, перетворення) підприємства має відбуватися з додержанням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника, а іноді - за рішенням власника та за участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рішенням суду (арбітражного суду)
Перш ніж вдаватися до санаційної реорганізації, слід поглиблено проаналізувати фінансово-господарський стан підприємств ва, яке перебуває у кризі, з огляду на основні характеристики його діяльності. На основі результатів аналізу робиться висновок про санаційну спроможність підприємства. Якщо прийнято рішення про його реорганізацію, потрібно розробити план реорганізаційних заходів, який має містити:
а) економічне обгрунтування необхідності проведення реструктуризації;
б) пропозиції щодо форм та методів реорганізації;
в) витрати на здійснення реструктуризації та джерела їх фінансування;
г) конкретні заходи, спрямовані на реалізацію плану;
д) оцінювання ефективності проекту реструктуризації.
Ефективність реструктуризації забезпечується тими заходами, які покладені в основу плану реструктуризації і спрямовані на вдосконалення організації та управління виробничо-господарською діяльністю, поліпшення фінансового становища підприємства. У плані слід відбити переваги вибраних організаційних форм і методів реструктуризації У разі реорганізації слід показати, які переваги дістане підприємство в результаті зміниорганізаційно-правової форми, відокремлення окремих структурних підрозділів чи приєднання інших підприємств.
44.Санаційна реорганізація підприємств. Мотиви які можуть спонукати санатора до реорганізації.
У результаті корпоративної реструктуризації (реорганізації) змінюється правовий статус юридичної особи. За формальними ознаками розглядають три види реорганізації :
" спрямовану на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, поглинання);
" спрямовану на подрібнення підприємства (поділ, виділення);
" без змін розмірів підприємства (перетворення).
У разі реорганізації підприємства слід враховувати такі законодавчі передумови та вимоги:
" порядок державної реєстрації (перереєстрації) та ліквідації суб'єктів господарювання;
" вимоги антимонопольного

 
 

Цікаве

Загрузка...