WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

робітників. До витрат за цією статтею відносяться витрати з основного фонду оплати керівників, фахівців та інших службовців цеху.
Відрахування на соціальне страхування розраховується за ставкою, що дорівнює 32,3% від фонду оплати праці працівників цеху і виплат по трудових і соціальних пільгах працівникам (у даному розрахунку виплати по пільгах не враховуються).
Відрахування до фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності розраховується за ставкою, що дорівнює 2,9% від фонду оплати праці.
Відрахування до фонду страхування на випадок безробіття розраховується за ставкою, що дорівнює 1,6% від фонду споживання цеху (фонд споживання береться рівним фондові оплати праці працівників).
Відрахування у фонд страхування від надзвичайних випадків на виробництві розраховується за ставкою, що становить від 0,84% до 13,8% (у нашому випадку - 5,8%).
Загальні відрахування становлять: 734998,45
Стаття "загальновиробничі витрати" містить у собі витрати по поточному ремонту будинків, споруд і устаткування, на амортизацію основних фондів цеху, витрати малоцінних і швидкозношуваних інструментів та реманенту, на охорону праці і техніки безпеки, охорону навколишнього середовища, на відрядження і переміщення працівників.
Витрати цеху по цій статті визначаємо у відсотках до суми витрат по матеріальних витратах та заробітній платі керівників цеху.
,
де k - статистичний коефіцієнт, що відображає співвідношення загальновиробничих витрат до суми матеріальних витрат Вм та виробничої заробітної плати Фоп (приймається рівним 0,9 - 0,27).
При калькулюванні собівартості нормо-години цеху витрати по статтях калькуляції ділимо на обсяг робіт цеху.
Розрахунок собівартості нормо-год., грн.
Найменування показника Статі витрат
Всього, грн.
Матеріальні витрати, грн. Витрати на оплату праці, грн. Відрахування на оплату праці, грн. Загально виробничі витрати, грн.
Витрати цеху 1831,82 1725348,45 734998,45 100256,95 2562435,67
Собівартість нормо-год. 0,02 19,52 8,31 1,14 28,99
Ціна на послуги (ремонт) цеху визначаємо за формулою:
Ці = Sі + Пі = 28,99 + 2,9 = 31,89
де Ці - ціна послуги (ремонту) і-го виду виробу, грн.;
Sі - собівартість послуги (ремонту) і-го виду виробу, грн.;
Пі - нормативний прибуток, що включається до розрахунку ціни послуги (ремонту) виробу і-го виду, грн.
Розрахунок нормативного прибутку, що включається в розрахункові ціни, визначаємо за формулою:
,
де ? - нормативна рентабельність до собівартості (прийняти рівним від 5-10%).
Висновок: Визначення собівартості робіт з виробів у цеху вимагало здійснення калькуляції наступних статей витрат: матеріальні витрати; виробнича заробітна плата; інша заробітна плата; відрахування на соціальне страхування; відрахування у фонд зайнятості населення; загальновиробничі витрати. Матеріальні витрати розраховувались виходячи з установлених по типах виробів нормативів матеріальних витрат у розрахунку на одну годину роботу агрегатів - для матеріальних витрат по ремонту агрегатів - та відсотку від матеріальних витрат по ремонту агрегатів - для інших та разових робіт. Виробнича заробітна плата та інша заробітна плата становлять фонд оплати праці цеху. Відрахування на соціальне страхування складалось з відрахувань у: пенсійний фонд, фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, фонд соціального страхування на випадок безробіття та фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Загальновиробничі витрати склали відсоток від суми матеріальних витрат і фонду оплати праці керівників. Отримані дані ми використали для визначення собівартості робіт і розрахункових цін на послуги підрозділу. Розраховані таким чином ціни на послуги (ремонт дизель-агрегатів) піддаються комплексному аналізу, зіставленню планових доходів і витрат цеху в системі підрозділів підприємства.
5. ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛУ
Організаційна структура управління будується на основі типової, виходячи з розрахованих обсягів робіт, чисельності керівників, робітників та службовців з відповідних функцій управління.
Організаційна структура управління підрозділу (цеху) - це сукупність ланок управління і виробничих підрозділів з виділенням їхніх функцій, підпорядкованості і взаємин у загальній системі управління підприємства (підрозділу). Правильно побудована організаційна структура управління повинна забезпечити повноту управління і контролю технічними процесами обслуговування, високу надійність і оперативність управління, раціональність взаємозв'язків між ланками управління і виробничих підрозділів з метою одержання високих кінцевих результатів.
При визначенні чисельності ІТП і службовців варто зазначити, що типові нормативи чисельності є максимальна і раціональна розстановка технічного складу й ІТП відповідно до розроблених організаційних структур цехів повинна забезпечувати виконання планового обсягу робіт можливо меншим числом працівників.
Організаційна структура управління подаємо у вигляді схеми, що визначає підпорядкованість і взаємозв'язок ланок. Також подаємо схему оперативних зв'язків цеху.
Висновок: Дана схема є лінійною організаційною структурою управління підприємством, така структура, між елементами якої існує лише одноканальна взаємодія і при якій кожний підлеглий має лише одного керівника.
ВИСНОВКИ
І все ж таки навіщо ми робили цю роботу? Давайте проаналізуємо. Наше завдання вимагало: розробити виробничу програму підрозділу, розробити план роботи цеху та заробітної плати підрозділу, визначити собівартість робіт і розрахункових цін на послуги підрозділу, а також спроектувати організаційну структуру управління підрозділом. Чи вдалося це нам?
Зробивши розрахунки щодо формування витрат на виготовлення продукції типів А та С, розрахувавши їх ціну, ми можемо проаналізувати отримані дані порівнюючи їх з плановими витратами цеху в системі підрозділів підприємства.
При розробці організаційної структури підрозділу ми відштовхувались від наявної кількості керівників у підрозділі та їх організаційної значимості. Ось чому ми вийшли на лінійну структуру. При проектуванні організаційної структури підприємства ми використали структуру підприємства яке орієнтоване на сферу послуг, але митрохи видозмінили цю схему замінивши функціональні зв'язки на лінійні.
Отже, зробимо висновок, що підприємство має на меті якісне та своєчасне виконання послуг, задовольняючи замовника (при цьому не забуваючи про себе) та створення механізмів для розвитку підприємства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бойчик І. М. Економіка підприємств. Навч. пос. - К.: Атіка, 2002. - 400 с.
2. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємств: Навч. пос. - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. По кропивного. - Вид. 2-ге. - К.: КНЕУ, 2005. - 528 с.
4. Павлов В. І., Кривов'янов І. В. Економічний механізм функціонування підприємства. - Луцьк: "Надстир'я", 1999. - 114 с.
5. Цигилик М. Внутрішній економічний механізм підприємств: Навч. пос. - Івано-Франківськ, 2000. - 104 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...