WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

продукції, робіт і послуг.
Основний фонд оплати праці виробничих робіт цеху необхідно визначаємо за формулою:
,
де Чр - чисельність виробничих робітників;
fт - середньогодинна тарифна ставка відповідного середнього розряду робіт;
kд - коефіцієнт, що відображає встановлені доплати і надбавки (приймається рівним 0,45 -0,55);
Т - оплачуваний неробочий час.
Середній розряд робіт визначається як середньозважена величина середнього розряду робіт по трудомісткості обслуговування по типах виробів:
=14.3,
де r - середній розряд робіт по i-му типу виробів:
Показник Тип виробу
А С
Середній розряд робіт 14,8 14,2
Qі - обсяг робіт з ремонту виробів i-го типу.
Середній тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому розрядові робіт, визначаємо інтерполяцією тарифних коефіцієнтів розрядів, в інтервалі між яким знаходиться середній розряд робіт (табл. 3).
Таблиця 3.
Тарифні коефіцієнти для робітників цеху
Види робіт Розряд
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Роботи з ремонту 2,49 2,74 3,01 3,31 3,64 4,01 4,41
Інші види робіт 2,06 2,26 2,49
(4,01-3,64)*0,3+3,64=3,721
Середньогодинну тарифну ставку, що відповідає середньому розрядові робіт, розраховуємо за формулою:
=10.66,
=7.29,
де Зм - мінімальна місячна заробітна плата, встановлена в країні на сучасний проміжок часу;
kг - коефіцієнт, що відображає співвідношення рівнів заробітної плати у галузях відповідно до галузевих тарифних угод (приймається рівним 1,1 - 2,0);
kт - середній тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому розрядові робіт;
Тм - середній місячний фонд робочого часу (приймається рівним 170 г.).
Фонд додаткової оплати праці містить у собі преміальні виплати працівникам за досягнуті результати, виплати за спеціальними системами преміювання, винагорода за підсумками роботи за рік.
Фонд додаткової оплати праці утворюється за рахунок прибутку цеху. При плануванні фонд додаткової оплати праці може бути визначений у розмірі 8-10% фонду основної заробітної плати. Виплати з цього фонду здійснюється при наявності прибутку в умовах рентабельної роботи цеху.
Фонд оплати праці допоміжних робітників визначаємо аналогічно фондові заробітної плати виробничих робітників, коефіцієнт доплат приймаємо рівним 0,25.
Розряд допоміжних робітників, зайнятих на інших видах робіт - 10.
Фонд оплати праці керівників, фахівців та інших службовців цеху, визначаємо за формулою:
,
,
,
де kд - коефіцієнт, що відображає преміальні виплати з прибутку підприємства згідно з діючими системами преміювання (приймається рівним 0,1);
Чк - чисельність к-ої категорії керівників, фахівців і інших службовців;
kтк - тарифний коефіцієнт к-ої посадової категорії працівників цеху:
Тарифні коефіцієнти керівників і спеціалістів
Найменування посади Тарифний розряд Тарифний коефіцієнт
Керівники цеху (І групи) 20 6,46
Керівники змін цеху 18 5,34
Інженери по ремонту і діагностиці, І категорії 17 4,85
На закінчення визначаємо середньомісячну заробітну плату по категоріях працівників:
,
,
,
,
,
де Фоп к - фонд заробітної плати к-ої категорії працюючих;
Чк - чисельність к-ої категорії.
Продуктивність праці працівників цеху розраховується за формулою:
,
План по роботі цеху та заробітній платі
Показники Кількість
Загальна чисельність робітників 50
Чисельність виробничих робітників 44
Чисельність допоміжних робітників 6
Чисельність керівників, спеціалістів та інших службовців 4
Фонд оплати праці - всього, грн., у тому числі: 1725348,45
виробничих робітників 1472131,38
допоміжних робітників 111884,73
керівників, спеціалістів та інших службовців - всього, грн., у тому числі: 141332,40
керівник цеху 42465,46
керівник змін 35103,02
інженери по ремонту 63763,92
Виробітка праці одного робітника цеху, нормо-г./особу 1768
Середньомісячна заробітна плата, грн. 2662,57
виробничих робітників 2788,12
допоміжних робітників 1553,95
керівників, спеціалістів та інших службовців - всього, грн., у тому числі: 2944,43
керівник цеху 3538,79
керівник змін 2925,25
інженери по ремонту 2653,08
Висновок: Розробка плану роботи і заробітної плати вимагала встановлення планової чисельності працюючих, продуктивності праці і фонду оплати праці. Планова чисельність працюючих знаходилась за допомогою формули для знаходження чисельності виробничих робітників, для допоміжних - відсоток від чисельності виробничих, а також нормативних таблиць, де за кількістю виробничих робітників ми знаходили чисельність керівників, фахівців й інших службовців; продуктивність праці знаходилась за допомогою відношення об'єму робіт цеху (у нормо-годинах) до загальної чисельності робітників; фонд оплати праці знаходився за допомогою тарифних коефіцієнтів. Отримані дані використали для складання плану по роботі цеху та заробітній платі, що дає можливість виконати наступний пункт роботи.
4. ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ РОБІТ І РОЗРАХУНКОВИХ ЦІН НА ПОСЛУГИ ПІДРОЗДІЛУ
Визначення собівартості робіт з виробів у цеху здійснюється з наступних калькуляційних статей витрат:
" матеріальні витрати;
" виробнича заробітна плата;
" інша заробітна плата;
" відрахування на соціальне страхування;
" відрахування у фонд зайнятості населення;
" загальновиробничі витрати.
Стаття "матеріальні витрати" по цеху в цілому містить у собі витрати по запасних частин і усіх видах витратних матеріалів, використовуваних у процесі ремонту при виконанні разових та інших робіт:
,
де Вом - матеріальні витрати по ремонту агрегатів;
Врм - матеріальні витрати по разових та інших роботах.
Матеріальні витрати по ремонту агрегатів плануються виходячи з установлених по типах виробів нормативів матеріальних витрат у розрахунку на одну годину роботу агрегатів.
, (14)
де mні - норматив матеріальних витрат по виробу і-го типу (табл. 4);
Ні - час роботи і-го виробу при випробуванні (приймається рівним від 2-5 г.).
Таблиця 4.
Нормативи матеріальних витрат по типах виробів, грн.
Тип виробу Норматив матеріальних витрат на годину роботи при випробуваннях агрегату, грн.
А 6,05
В 5,72
С 3,36
Матеріальні витрати на разові та інші роботи рекомендується приймати в розмірі 6-10% суми матеріальних витрат на ремонт агрегатів.
Витрати по статті "виробнича заробітна плата" цеху містять у собі витрати по основному фонду оплати праці виробничих робітниківцеху. До цієї статті не включаються виплати в не грошових і матеріальних формах: матеріальна допомога, винагороди за підсумками роботи за рік, оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу відпусток працівникам, доходи (дивіденди, відсотки), виплачувані по акціях трудового колективу і внесках членів трудового колективу в майно підприємства, а також інші виплати, що здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
Для цеху в цілому витрати за статтею "інша заробітна плата" містить у собі витрати з основного фонду оплати праці всіх керівників, фахівців та інших службовців цеху та допоміжних

 
 

Цікаве

Загрузка...