WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота

Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства - Курсова робота


К У Р С О В А Р О Б О Т А
Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства
?
ЗМІСТ
Мета та завдання роботи
2. Розробка виробничої програми підрозділу
3. Розробка плану праці і заробітної плати підрозділу
4. Визначення собівартості робіт і розрахункових цін на послуги підрозділу
5. Проектування організаційної структури управління підрозділу
6. Висновки
7. Література
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ
Мета - закріплення теоретичних знань студентів з дисципліни "Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства", придбання практичних навиків по плануванню виробничо-господарської діяльності підрозділів підприємства.
Завдання:
" розробити виробничу програму підрозділу;
" розробити план роботи і заробітної плати підрозділу;
" визначити собівартість робіт і розрахункових цін на послуги підрозділу;
" спроектувати організаційну структуру управління підрозділом.
Варіант курсової роботи: К-7
2. РОЗРОБКА ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДРОЗДІЛУ
Розробка виробничої програми підрозділу (цеху) полягає у визначені обсягів робіт по основному виду діяльності (ремонту дизель-агрегатів) об'ємів разових та інших робіт.
Кількість ремонтів типу: А=24; С=113.
Спосіб розрахунку обсягу робіт з ремонту дизель-агрегатів залежить від структури регламенту ремонту:
Вид робіт Тип виробу
А С
Прийом 10 10
Розбирання 180 150
Промивка 30 40
Дефектація 60 70
Ремонт 140 120
Збірка 200 180
Випробування 10 12
Здача 10 10
Обсяг роботи цеху по ремонту дизель-агрегатів, виражений у нормо-годинах, визначаємо за формулою:
де Кі - кількість ремонтів і-го типу виробу;
mі - трудомісткість виконання робіт по і-му типу виробу, норо-г.
Загальний обсяг робіт цеху дорівнює сумі обсягів робіт цеху по основному виду діяльності, разових робіт (2-4%) від обсягу робіт з ремонту дизель-агрегатів), інших робіт (1-2% від обсягу робіт з ремонту дизель-агрегатів).
Виробнича програма підрозділу (цеха)
Вид робіт Кількість виробів Трудомісткість, нормо-г. Обсяг робіт, людино-г.
А С А С А С
Прийом 24 113 10 10 240 1130
Розбирання 24 113 180 150 4320 16950
Промивка 24 113 30 40 720 4520
Дефектація 24 113 60 70 1440 7910
Ремонт 24 113 140 120 3360 14280
Збірка 24 113 200 180 4800 20340
Випробування 24 113 10 12 240 1356
Здача 24 113 10 10 240 1130
Всього разом 24 113 640 592 15360 67616
Разові роботи 1 5 640 592 640 2960
Інші роботи 1 2 640 592 640 1184
В цілому по виробу 26 120 640 592 16640 71760
В цілому по цеху 146 1232 88400
Висновок: Розробка виробничої програми цеху полягала у визначені обсягів робіт по ремонту дизель-агрегатів, об'ємів разових та інших робіт. Для цього ми використовували формулу обсягу роботи цеху по ремонту дизель-агрегатів, виражену у нормо-годинах, а для об'ємів разових та інших робіт - відсоток від обсягу роботи цеху по ремонту дизель-агрегатів. Отримавши значення, на їх основі ми склали виробничу програму цеху.
3. РОЗРОБКА ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕХУ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПІДРОЗДІЛУ
Основною метою планування роботи цеху і заробітної плати є встановлення планової чисельності працюючих, продуктивності праці і фонду оплати праці.
Планування чисельності працюючих у цеху необхідно робити по категоріях: виробничі і допоміжні робітники, керівники, фахівці й інші службовці.
Чисельність виробничих робітників визначаємо за формулою:
,
де Q - загальний обсяг робіт цеху, люд.-г.;
Те - ефективний фонд часу одного робітника, г.;
kн - коефіцієнт виконання норм (приймається 1,05 - 1,10).
Ефективний фонд часу одного робітника:
,
де Тк - календарний фонд часу;
Тв - вихідні і святкові дні;
Тп - втрати робочого часу;
kрд - тривалість робочого дня;
Тпс - передсвяткові дні;
t1 - тривалість скороченого робочого дня перед святами.
Розрахунок Те робимо по таблиці 1, підставляючи дані поточного року.
Таблиця 1.
Річний баланс робочого часу одного робітника
Показники Дні Години Відсотки
Календарний фонд часу (кількість днів у плановому році) 365 - -
Неробочі дні (вихідні і святкові дні за календарем) 113 926,6 -
Номінальний фонд часу (кількість робочих днів) 252 2066,4 100
Втрати робочого часу, всього
у тому числі: 27.7 227,1 11,0
чергові відпустки (основна і додаткова) 25.7 210,7 10,2
відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами 0.2 1,6 0,1
виконання державних обов'язків 0.2 1,6 0,1
через хворобу і травматизм 1.6 13.2 0,6
Тривалість робочого дня - 8,2 -
Тривалість скороченого робочого дня - 6,2 -
Ефективний фонд часу - 1819,26 -
Чисельність допоміжних робітників визначаємо в розмірі 8-12% від чисельності виробничих робітників:
Чисельність керівників і фахівців визначаються за наступними таблицями.
Нормативна чисельність керівників цеху (дільниць), заступників керівників цеху, провідних інженерів і інженерів цеху, осіб
Чисельність технічного складу цеху (дільниці), осіб 20 - 45 46 - 100 10 -160 161-220 Більше 221
Чисельність ІТП, осіб 1 2 3 4 5
Нормативна чисельність керівників змін та інженерів по ремонту, осіб
Чисельність технічного складу цеху (дільниці) по експлуатації, осіб
10-20
21-34
35-48
49-60
61-72
73-85 86-100
Чисельність ІТП, осіб 1 2 3 4 5 6 7
Кількість керівників цеху (дільниць), заступників керівників цеху, провідних інженерів і інженерів цеху для даного цеху становить 1 особу, а керівників змін та інженерів по ремонту - 3 особи.
Середньозважений коефіцієнт складності ремонту розраховуємо за формулою:
,
де Ксл і- коефіцієнт складності виробу і-го типу:
Показник Тип виробу
А С
Коефіцієнт складності 2,0 1,8
Кі - кількість виробів і-го типу.
Кількість змін у цеху дорівнює - 2, оскільки в цеху працює 50 осіб.
Чисельність працюючих у цеху дорівнює сумі чисельності, розрахованої по категоріях і відповідає явочній чисельності працівників цеху, розраховуємо за формулою:
Чсп = Чя (1 + ? )=50 1,1=55,
де ? - коефіцієнт, враховуючий плановані цілоденні нез'явлення на роботу (прийняти 0,1).
Фонд оплати праці працівників цеху розраховуємо по категоріях працюючих. Фонд оплати праці по категоріях працюючих складається з основного фонду оплати праці і фонду додаткової оплати праці:
,
де Фооп, Фдоп - відповідно основний фонд оплати праці і фонд додаткової оплати
праці по категоріях працюючих.
Основний фонд оплати праці при почасово-преміальній системі оплати містить у собі наступні основні складові: заробітну плату по тарифних і додаткових окладах за фактично відпрацьований час; надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів; оплату основних, додаткових і інших видів відпусток,передбачених законодавством про працю; доплати за шкідливі умови праці, включаючи доплати за роботу в нічний час; оплату за роботу у святкові дні і понаднормовий час, за керівництво бригадою.
Витрати на оплату праці, що відносяться до основного фонду оплати праці, прямо включаються до складу статей витрат, що утворять собівартість

 
 

Цікаве

Загрузка...