WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка фінансового стану підприємства, платежі за ресурси - Контрольна робота

Оцінка фінансового стану підприємства, платежі за ресурси - Контрольна робота

податку на землю.
ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
Згідно із Законом України від 17 грудня 1998 р. "Про фіксований
сільськогосподарський податок" з 1 січня 1999 р. відбулися зміни в
оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників, котрі використовують землю як засіб виробництва.
1. Для сільськогосподарських товаровиробників встановлюється фіксований
сільськогосподарський податок замість таких податків і зборів
(обов'язкових платежів):
- податок на прибуток підприємств;
- плата (податок) за землю;
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів;
- комунальний податок;
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- збір на обов'язкове соціальне страхування;
- збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних
доріг;
- збір до Державного інноваційного фонду;
- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету;
- плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельної
діяльності;
- збір за спеціальне використання природних ресурсів (за користування
водою для потреб сільського господарства).
Інші податки та збори, установлені Законом України "Про систему
оподаткування", повинні сплачуватися сільськогосподарськими
товаровиробниками в порядку і розмірах, визначених відповідними
законодавчими актами.
2. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є
сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм
господарювання та власності (колективні й державні сільськогосподарські
підприємства, акціонерні товариства, агрофірми, фермерські господарства),
які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом
сільськогосподарської продукції, а їхній валовий дохід від операцій з
продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50%
загальної суми валового доходу підприємства.
Якщо у звітному періоді валовий дохід підприємства від операцій з
реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та
продуктів її переробки становить менше ніж 50% загального обсягу
реалізації, підприємство сплачуватиме податки у наступному податковому
періоді на загальних підставах.
3. Платники фіксованого сільськогосподарського податку мають право на
вибір форми сплати вказаного податку - у грошовій формі або у вигляді
поставок сільськогосподарської продукції.
Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара
сільськогосподарських угідь встановлюється на початку року і не підлягає
коригуванню залежно від зміни ціни на сільськогосподарську продукцію
протягом податкового року.
Обрахування кількості сільськогосподарської продукції з одного гектара
сільськогосподарських угідь, що має поставлятися в рахунок фіксованого
сільськогосподарського податку, здійснюється, виходячи з такого
еквівалента - однієї тонни пшениці м 'якої третього класу за цінами, які
щорічно визначатимуться Кабінетом Міністрів України.
Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара
сільськогосподарських угідь, яка має поставлятися в рахунок фіксованого
сільськогосподарського податку, визначається як співвідношення вартості
однієї тонни пшениці, узятої за еквівалент, до вартості однієї тонни
відповідної продукції. Таке співвідношення встановлюється обласними радами щорічно, але не пізніше 1 січня.
4. За об'єкт оподаткування береться площа сільськогосподарських угідь,
переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих
йому в користування, у тім числі на умовах оренди.
5. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку встановлюються з
одного гектара сільськогосподарських угідь у відсотках до грошової їх
оцінки в таких розмірах:
- для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5;
- для багаторічних насаджень - 0,3.
6. Платники фіксованого сільськогосподарського податку у грошовій формі
визначають його суму-на поточний рік у порядку та розмірах, передбачених
Законом, і до 1 лютого подають розрахунок до державної податкової служби
за місцем їхнього знаходження.
Протягом поточного року щомісяця до 20 числа місяця, наступного за
звітним, указаний податок сплачується в розмірі третини суми податку,
визначеної на кожний квартал. Установлено такий квартальний розподіл
річної суми податку: І квартал - 10%, II квартал - 10%, III квартал - 50%,
IV квартал - 30%.
Для сплати фіксованого сільськогосподарського податку у формі поставок
сільськогосподарської продукції встановлені такі терміни. Щодо поставок
зерна термін встановлюється за погодженням з районною державною
адміністрацією, але не пізніше 15 жовтня (ранні зернові культури) та 1
грудня (пізні зернові та технічні культури). Поставка продукції
тваринництва для сплати податку має здійснюватись щомісячно, але не
пізніше останнього дня поточного місяця. При цьому витрати, пов'язані з
транспортуванням сільськогосподарської продукції до заготівельних
підприємств і організацій, несуть платники податку.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку переказують кошти на окремий рахунок Казначейства України.
З метою стабілізації сільськогосподарського виробництва з 1 січня 1999
року до 1 січня 2001 року звільняються від сплати фіксованого
сільськогосподарського податку сільськогосподарські товаровиробники, які є
платниками податку згідно з розглянутим вище Законом.
При цьому вказані платники не звільняються від сплати коштів на
обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне
страхування.
Література.
Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.,
Задача: Виручка від реалізації продукції за відпускними цінами (без ПДВ) 4464 тис. грн., собівартість реалізованої продукції 2842 тис. грн., інший прибуток- 28 тис. грн., позареалізаційні доходи 4 тис. грн., позареалізаційні видатки- 3 тис. грн., сума податку на прибуток- 526 тис. грн., відрахування від прибутку: в резервний фонд- 10%, у фонд споживання- 44%, у фонд нагромадження- 26%, на виплату частини прибутку засновникам- 20%. Визначити суму чистого прибутку та розподілити його.
Рішення: прибуток від реалізації продукції = 4464- 2842 = 1622
Позареалізаційний прибуток 4,2- 3,3 = 0,9 тис.грн.
Прибуток = 4464 + 28,4 = 0,9 = 4494,3
Чистий прибуток = 1622-526 = 1096 грн.
Розподіл прибутку: 1) в резервний фонд 1096* 0,1= 109,6
2) в фонд споживання 1096* 0,44 470,36
3) в фонд нагромадження 1096*0,26= 284,96
4) виплата засновникам 1096*0,2= 219,2

 
 

Цікаве

Загрузка...