WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ринкове господарство, як невід’ємний компонент товарного виробництва. Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Сутність ринкової - Реферат

Ринкове господарство, як невід’ємний компонент товарного виробництва. Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Сутність ринкової - Реферат

власник товару - власник капіталу, засобів виробництва;
- виробництво товарів здійснюється заради одержання прибутку;
- виробництво ведеться на базі спільної, об'єднаної праці;
- товарний ринок поділяється на ринок засобів виробництва і предметів споживача;
- товарне виробництво набуває загального характеру.
До характерних рис товарного виробництва також належать: наявність конкуренції, вільне ціноутворення, здійснення обміну товарами на принципах еквівалентності та відплатності, стихійність розвитку як форма саморегулювання економіки.
Як бачимо, товарні відносини передусім формуються на основі об'єктивних процесів розвитку виробництва й обміну продуктами господарської діяльності економічно залежними один від одного товаровиробників. При товарному виробництві організація економіки повністю залежить від ринку, який вирішує, що виробляти, як виробляти і для кого виробляти.
Товарне виробництво як більш високий ступінь конкретно-історичного типу організації виробництва знімає ті перешкоди, що стримували прискорений соціально-економічний розвиток суспільства. Цьому сприяє утвердження товарно-грошової форми обігу.
Товарне виробництво й обіг у своєму розвитку проходять дві стадії: нижчу - бартерну, тобто коли будь-який товар можна безпосередньо обміняти на інший без використання грошей, і грошову, коли обмін відбувається за участю особливого товару - грошей. При грошовому обміні суспільні витрати нижчі, ніж там, де обмін здійснюється за допомогою бартеру.
Обміну в умовах товарноговиробництва набуває важливого значення, а саме:
- є умовою суспільного поділу праці;
- забезпечує спеціалізацію і кооперацію виробництва;
- дає можливість економічним суб'єктам отримувати товари, необхідні для задоволення їхніх потреб;
- виявляє вартість виробленого товару;
- сприяє встановленню взаємовідносин між виробниками та споживачами.
Схематично взаємодію між товарним виробництвом і формами обміну подано на рис.9.
Спеціалізація
Товарне
виробництво Кооперація
Натуральний
(бартерний)
Обмін Грошовий
Рис. 9. Взаємодія товарного виробництва і форм обміну
Інфраструктура ринку - система інституційних різних форм властивості (підприємств, фірм, організацій) і технічних засобів, що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин, забезпечують їхню ефективну взаємодію. Виділяють організаційно-технічну, фінансово-кредитну та науково-дослідну інфраструктур ринку.
Дослідження ринку як економічної категорії потребує аналізу його структури, тих елементів, з яких він складається, і які взаємодіють між собою. Для цього слід обрати науково обґрунтований інструментарій та критерії, за якими можна розмежувати ринки за певними ознаками, рисами, специфікою. Таких критеріїв багато, адже ринок є складним і багатовимірним господарським утворенням.
Економічну структуру ринку визначають такі чинники:
- форми власності на засоби виробництва і готову продукцію;
- структура товаровиробників (державні, орендні, кооперативні, приватні підприємства тощо);
- особливості сфери товарного обігу;
- рівні приватизації та роздержавлення структурних підрозділів господарства;
- форми і види торгівлі, що функціонують у країні.
Загальну характеристику ринкових структур, поділ їх на групи і види можна скласти за такими ознаками:
1. за формами конкуренції (монополізованості):
високо конкурентний, немонополізований (ідеальний);
монополістичної конкуренції з диференціацією продукта;
олігополістичний;
дуополістичний;
монополізований (чиста монополія);
2. за економічним призначенням об'єктів ринкових відносин:
ринок предметів споживання і послуг;
ринок засобів виробництва;
ринок науково-технічних розробок та інформації;
ринок цінних паперів;
ринок робочої сили;
3. за видами і способами торгівлі й формами оплати за товари:
ринок оптової торгівлі;
ринок роздрібної торгівлі;
продаж за безготівковим розрахунком;
продаж товарів у кредит;
продаж товарів під заклад особистого майна покупця;
надання товарів у прокат;
4. за нормами чинного законодавства:
легальний (офіційний) ринок;
нелегальний (тіньовий) ринок;
5. за адміністративно-територіальною ознакою:
міський ринок;
ринок окремих територій (зональний);
ринок регіонів (обласний, районний, селищний);
ринок коаліції різних країн;
світовий (зовнішній) ринок.
6. за характером продажу існує:
оптовий ринок;
роздрібної торгівлі.
Важливим елементом відтворення ринкового середовища є ринкова інфраструктура - це сукупність (система підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, грошей, цінних паперів, робочої сили тощо).
До таких структур належать: біржі, банки, дилерські кантори і брокерські, служби зайнятості, оптові та постачально-збутові організації, інвестиційні компанії, страхові організації, аудиторські фірми.
Головним інструментом створення моделі ринку має бути не стихійна гра сил, а активна і послідовна діяльність держави зі створення необхідних ринкової економіки інститутів.
Ринкова економіка включає такі елементи:
- ринковий механізм;
- методи державного регулювання;
- рівень та ступінь громадянської свідомості;
- дієвий механізм соціального захисту населення (особливо на перехідному етапі).
Таким чином ринок є об'єктивною категорією. Про те суспільство в тому числі держава, може створити сприятливі умови для його формування та розвитку. Єдність економічних і юридичних передумов є середовищем в якому відтворюються ринкові відносини, а це в свою чергу сприятиме процесу встановлення і розвитку підприємницької діяльності.
Література
1. Основи ринкової економіки і підприємства. - Бобров В. Я.
Випуск 2003р. - 719с.
2. Планування діяльності підприємств. - Белов М. А.; Євдокимова В. Є.
Випуск 2002р.
3. Загальна економіка. - Радіонової І. Ф.
Випуск 2000р.
4. Функціонування економічної системи. - Александров В. В.
Випуск 1999р.
5. Основи ринкової економіки. - Бобров В. Я.
Випуск 1995р.

 
 

Цікаве

Загрузка...