WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі - Курсова робота

Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі - Курсова робота


Курсова робота
Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі
?
ЗМІСТ
ВСТУП..................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ КОНКУРЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ТА СТРУКТУРА КОНКУРЕНТНИХ СИЛ В НІЙ..........................................................................................6
1.1 Аналіз конкуренції та його умовні компоненти.........................................................6
1.2 Структурний аналіз галузі............................................................................................9
РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОРІЛЧАНОЇ ГАЛУЗІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ......................................................................................................27
2.1 Загальна ситуація в галузі...........................................................................................27
2.2 Конкурентні сили що діють в галузі..........................................................................29
2.3 Стратегічні наміри, ключові фактори успіху та привабливість фірм в галузі......38
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ..........................47
ВИСНОВКИ.......................................................................................................................52
Список літератури.............................................................................................................57
Додатки
ВСТУП
Обрана тема є досить актуальною на сьогодні, адже жорстка конкуренція на ринку вимагає ефективної діяльності, а особливо конкурентоспроможності всіх аспектів даної діяльності.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів і висновку.
Перший розділ є теоретичним і узагальнюючим, він описує методику аналізу конкуренції в галузі та структуру конкурентних сил в ній. Глибокий аналіз конкуренції є необхідним для відповіді на такі питання: "З ким ми змагатимемося в цій галузі і якою буде послідовність ходів?", "Що криється за стратегічним ходом конкурента і наскільки серйозно слід нам поставитися до нього?" та "Яких сфер нам слід уникати через бурхливу чи відчайдушну реакцію конкурента?"
Другий розділ є повністю конкретизований по горілчаній галузі. Його назва сама говорить за себе: стан та особливості розвитку горілчаної галузі на сучасному етапі. Зокрема тут аналізується горілчана галузь України. Для аналізу ринку виділяються такі найбільші фірми-виробники горілки: Nemiroff, Союз-Віктан, Medoff, Олімп, Мягков, Гетьман, Артеміда, Хортиця, Шустов.
У третьому розділі розглядаються важливі проблеми галузі та перспективи її розвитку. Тут дається оцінка існуючої ситуації в галузі та її найважливіші проблеми. На основі виявлених проблем даються певні поради стосовно подолання їх.
І на кінець, у висновках, підводиться підсумок усієї зробленої роботи. Тут вказуються сильні і слабкі сторони галузі, загрози і можливості галузі та перспективи.
Метою курсової роботи є вивчення конкурентоспроможності галузі, ознайомлення з теоретичною та практичного базою цього поняття, оцінка конкурентоспроможності на конкретному прикладі, розробка конструктивних пропозицій покращення існуючого становища об'єкту досліджень.
Об'єктом дослідження курсової роботи є горілчана галузь.
Предметом дослідження є процеси управління конкурентоспроможністю галузі.
Завданнями роботи є:
" визначення поняття конкурентоспроможність;
" систематизація факторів та принципів конкурентоспроможності галузі;
" структуризація елементів управління конкурентоспроможністю в галузі;
" дослідження методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності галузі;
" аналіз методів оцінки конкурентоспроможності горілчаної галузі України;
" оцінка конкурентоспроможності таких фірм: Nemiroff, Союз-Віктан, Medoff, Олімп, Мягков, Гетьман, Артеміда, Хортиця, Шустов;
" розробка конструктивних пропозицій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності галузі;
" вказати напрями вдосконалення методів оцінки конкурентоспроможності горілчаної галузі України.
Теоретико-методичною базою є:
" аналіз отриманої інформації, за допомогою якого із загального цілого виокремлюються певні часткові властивості та якості;
" синтез окремих елементів цілого, який передбачає узагальнення різноманітних даних, виявлення характеристик, притаманних усій сукупності об'єктів;
" метод класифікації, за допомогою якого відбувається розбиття всієї сукупності на певні групи за певною ознакою;
" описовий метод, який характеризує явище чи певне поняття з різних аспектів його функціонування;
" метод структуризації, тобто викладення матеріалу за відповідною структурою;
" метод зведення та групування статистичних та фактологічних даних.
Розробка управління конкурентоспроможністю підприємств в галузі одне із важливих питань сучасної економічної науки. Питанням оцінки та управління конкурентоспроможністю підприємства присвячено чимало робіт українських, російських та зарубіжних вчених: Азов Г.Л., Ансофф И., Видеке И., Єлєнева Ю.Я., Ермолов М.О., Ефремов В.С., Глухов А., Градов А.П., Долинская М.Г., Иванов Ю. Б., Круглов М.И., Лунев В.Л., Максимова И.В., Мильгром Д.А., Мишин Ю., Портер М., Скотт М., Титова Н., Уолш К., Уотермен Р., Уруков В., Фатхутдинов Р.А., Юданов А.Ю. тощо.
Фактологічна та статистична бази формувалися з використання публікацій, статей, доповідей у зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях, статистичних довідників, щорічників, публікацій різного роду статистики, спеціалізованої тематичної літератури та інтернету.
РОЗДІЛ 1
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ КОНКУРЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ТА СТРУКТУРА КОНКУРЕНТНИХ СИЛ В НІЙ
1.1 Аналіз конкуренції та його умовні компоненти
Аналіз галузі - це передусім аналіз пропозиції. Він ґрунтується на аналізі кількісних, і якісних факторів виробництва. Варто акцентувати увагу на ролі конкуренції та конкурентів у формуванні пропозиції : ці явища найістотніше впливають на обсяги пропозиції, якість товарів, ціни та витрати на виробництво тощо.
Галузь - це сукупність підприємств, які випускають однорідну продукцію, використовують однотипну сировину та матеріали, характеризуються спільністю виробничо-господарської діяльності (технологічних процесів, складу обладнання), близьким складом і кваліфікацією кадрів [30, 75].
Конкурент - особа, група осіб, підприємство, що змагаються за досягнення ідентичної мети володіння тими самими ресурсами, благами сектором ринку тощо [12, 278].
Одним з найбільше широко використовуваних визначень є наступне: "Конкурентоспроможність виробника (фірми) являє собою відносну характеристику, що відбиває відмінності процесу розвитку даного виробника від виробника - конкурента як по ступені задоволення своїми товарами чи послугами конкретноїсуспільної потреби, так і по ефективності виробничої діяльності.
Відповідно до іншого підходу конкурентоспроможність підприємства трактується як "рівень його компетентності стосовно інших підприємств -

 
 

Цікаве

Загрузка...