WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення - Курсова робота

Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення - Курсова робота

від реалізації 47,4 тис.грн. 17,1 тис.грн.
Чистий прибуток 50,4 тис.грн. 18,0 тис.грн.
Рентабельність підприємства 106 % 29 %
Ефективність комерційної діяльності 2,4 1,7
3.Організація договірної роботи з постачальниками
Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї починається комерційна робота. По своїй економічній природі закупки представляють собою гуртовий або дрібногуртовий товарообіг, здійснюваний торговими підприємствами або приватними особами з ціллю подальшого перепродажу закуплених товарів.
Правильно організовані гуртові закупки дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для постачання населення в роздрібній торговій мережі.
На зміну фондовому розподілу товарів при плановій централізованій системі управління економікою, системі централізованого прикріплення покупців до постачальників, державних цін, нерівності господарюючих об'єктів, жорсткої регламентації поставок товарів, відсутності самостійності, ініціативи, підприємливості комерційних працівників, прийшла ера вільних ринкових відносин, які характеризуються:
волею у виборі партнера по закупці товарів;
великою чисельністю джерел закупок;
рівноправністю партнерів;
підвищенням ролі договорів на поставку товарів;
вільним ціноутворенням;
конкурентністю постачальників і покупців;
економічною відповідальністю сторін.
Комерційна робота по гуртовим закупкам товарів у ринкових умовах повинна базуватися на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу комерційні працівники отримують необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати покупці; про ціни, які споживачі готові заплатити; про те, в яких регіонах попит на дані вироби найбільш високий; де збут або закупка товарів може принести найбільший прибуток.
Вивчення і прогнозування споживчого попиту являється необхідною маркетинговою умовою для проведення успішної комерційної роботи по закупці товарів. Тому гуртові закупки слід починати з вивчення попиту, потреб покупців на товари, намір і інших факторів, які формують попит. Для проведення роботи по вивченню і прогнозуванню попиту на великих і середніх торгових підприємствах створюються маркетингові служби, одною із основних функцій яких є вивчення як загального об'єму попиту, так і внутрішньогрупової структури попиту на закупочні товари.
Постачальників товарів можна розділити на дві категорії:
постачальників-виробників;
постачальників-посередників.
Постачальниками-посередниками можуть бути:
гуртові підприємства національного і регіонального рівня, різного товарного асортименту, які складають основу системи гуртової структури на споживчому ринку:
гуртові посередники (дистриб'ютори, підприємства-брокери, підприємства-агенти, дилери);
організатори гуртово обігу (гуртові ярмарки, аукціони, товарні біржі, гуртові і дрібногуртові ринки, магазини-склади).
Вивчаючи джерела закупок, комерціні працівники складають на кожного постачальника спеціальні карточки, які потрібно групувати по місцевих, міжобласних, міжреспубліканських постачальниках. В карточках вказуються дані про виробничу потужність підприємства, кількість товарів у асортименті, умов постачання товарів.
Організація обліку та контролю за гуртовими закупками - важлива частина комерційної роботи. Ціллю оперативного обліку і контролю гуртових закупок є здійснення повсякденного нагляду за виконанням постачальниками договорів поставок для забезпечення своєчасного і безперебійного поступання товарів в узгодженому асортименті, належної якості і кількості. Облік виконання договорів постачання може здійснюватись в спеціальних карточках або журналах, де фіксуються дані про фактичну відгрузку і поступання товарів, про випадки порушення постачальниками договорів. Все це необхідно для своєчасного пред'явлення претензій постачальникам. Вся ця робота є дуже трудомісткою ,тому актуальною задачею механізація і автоматизація обліку поставок з допомогою ЕОМ і іншої комп'ютерної техніки. Робочі місця слід обладнювати персональними комп'ютерами, створювати автоматизовані робочі місця, які забезпечують безперервний щоденний контроль за постачанням товарів по кожній позиції асортименту і кожному постачальнику.
Успішному проведенню закупівельної роботи допомагає розробка комерційним апаратом оперативних плані взакупок, передбачаємих сум товарів, які належать закупці, терміни заключення договорів, а також узгодження і уточнення специфік і відгрузки товарів, відповідальних осіб за проведення закупок.
Постачальниками ВАТ "Коломийський хлібокомбінат" є відомі в західному регіоні України підприємства і гуртові бази, а також дистриб'юторські організації.
Безалкогольними напоями постачає: товариство з обмеженою відповідальністю "Світ - Дистрибуція" (м. Львів ), яке є дистриб'ютором компанії "ПепсіКо" (Північна Кароліна, США ) та "Севен АП Інтернешнл" (Бермуда); Івано-Франківське торгове представництво компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна ЛТД".
Постачальниками продовольчих товарів є: ТзОВ "Світ-Дистрибуція"- постачає товари відомих в Україні підприємств з торговою маркою "Світоч", "Смак", "Гетьман", "Олейна", "Корона", "АВК" та інші;
оптова база "Берест-Продторг" (м. Івано-Франківськ) постачає продовольчими товарами як українських, так і закордонних виробників (Польща, Австрія та ін.).
Вино-горiлчанi та тютюновi вироби постачають: "Берест-Продторг", приватна виробничо-комерцiйна фiрма "Партнер" (м. Галич), приватна фiрма"ХГI" (м.Львiв), ТЗоВ "Свiт-Дистрибуцiя", яка є дистриб'ютором компанiї "Оболонь" та "Реемстма-Київ", приватний пiдприємець Сухомлин Л. О. (м.Луцьк)
Молочну продукцiю постачають мiсцевi товаровиробники: акцiонерне товариство "Коломийський сирзавод". Не продовольчi товари постачають: пiдприємство "Українська Дистриб'юторська Органiзацiя", яка є дистриб'ютором компанiї "Проктер енд Гембл" та приватне пiдприємство "Домiс".
У 1998 роцi постачальники поставили товарiв на 48,1 тис.грн. Доля поставок, рiзними постачальниками, наочно наведено дiаграмою. (мал.1).
Згідно договору ТзОВ "Світ-Дистрибуція", підприємства "Українська Дистриб'юторська Організація", "Кока-Кола Беверіджиз Україна ЛТД" поставляють товари власним транспортом. Товари інших постачальників ВАТ "Коломийський хлібокомбінат" постачає своїм сласним транспортом та за свій рахунок.
Згідно угоди на поставку продукції ТзОВ "Світ-Дистрибуція" зобов'язане постачати покупцеві продукцію в повному асортименті по заявці покупця на протязі 2-х днів, постійно проводити поповнення асортименту продукції, контролювати якість продукції згідно діючих натериторії України стандартів, забезпечувати обладнанням, котре на термін дії даної угоди передається покупцеві на безкоштовне тимчасове користування. Щодо цін, то покупець оплачує продукцію по цінах, які діють на момент відвантаження на протязі 14 днів. Торгова націнка на поставлену продукцію зазначається в угоді, у цьому випадку вона становить 20%.
Угоди з іншими постачальниками є аналогічними, але в кожному випадку є свої нюанси і відмінності.
Згідно угоди купівлі-продажу з підприємством

 
 

Цікаве

Загрузка...