WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення - Курсова робота

Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення - Курсова робота

постачальників і їх можливостей працівники комерційних служб повинні приймати участь в роботі товарних бірж, гуртових ярмарок, виставок-продаж, виставок-переглядів взірців кращих та нових виробів, стежити за рекламними оголошеннями по радіо і телебаченню, в газетах і журналах, б'юлетнях попиту і пропозицій, біржевими оголошеннями, за проспектами і каталогами. Бажано при цьому відвідувати виробничі підприємства-постачальники для ознайомлення з виробничими можливостями, об'ємом та якістю продукції, яка випускається, приймати участь в нарадах з працівниками промисловості. Успішно здійснювати комерційну діяльність у важких і багатосторонніх умовах ринкових відносин зможуть тільки добре підготовлені висококваліфіковані кадри працівників торгівлі, які пройшли глибоку підготовку або підвищення кваліфікації в області сучасного маркетингу, менеджменту, організації і технології комерційної роботи. Очолювати торгові підприємства повинні кваліфіковані спеціалісти: товарознавці- комерсанти, економісти-менеджери, фінансисти, які добре знають комерційну роботу. На торгових підприємствах слід створювати комерційні служби, які б очолювали перші заступники, або як їх називають - комерційні директори.
В склад комерційних служб включаються торгові, або товарні відділи по вивченю попиту, кон'юктури торгівлі, комерційні павільйони гуртових баз, зали товарних взірців та інші товарні підрозділи підприємств. Підвищення рівня комерційної роботи потребує постійного вдосконалення її технологій, особливо використання нової техніки управління, АСУ, автоматизованих робочих місць (АРМ) комерційних працівників, комп'ютеризації комерційних процесів.
Як бачимо, спожитий нами, покупцями, товар проходить великий шлях від товаровиробників до споживачів. в цьому процесі відіграє велику роль комерційна робота торгових підприємств. Комерційна діяльість посідає належне їй місце у відносинах виробників та споживачів.
2.Коротка характеристика комерційної структури.
Дослідження питань плану курсової роботи, проводилось на матеріалах ВАТ "Коломийський хлібокомбінат", що знаходиться в м.Коломия, Івано-Франківської області. Дана фірма була створена у 1946 році.
Діяльність, даного підприємства, регулюється статутом, який зареєстрований ___ грудня 19__ року, рішенням виконкому Коломийської міської Ради народних депутатів. (див. дод.№ 1(статут))
Предметом діяльності фірми є:
виробництво та реалізація товарів народного споживання, будівельних матеріалів, меблів та їх ремонт;
здійснення гуртово-роздрібної торгівельної діяльності промисловими, продовольчими товарами по договірним цінам, організація комісійної торгівлі;
створення магазинів, об'єктів громадського харчування;
проведення комерційної, маркетингової, брокерської, посередницької, консультацйної діяльності;
виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції, випуск та реалізація продуктів харчування;
надання кваліфікованих медичних послуг населенню;
надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам;
проведення лізінгових операцій;
здійснення зовнішньо-економічної діяльності.
Дана фірма є юридичною особою, має самостійний баланс (див. дод.№ 4-5), розрахунковий рахунок N ______ в АПБ "Україна" м.Коломия, МФО______, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, зареєстрований фірмовий знак. (див. дод.№ 19)
Управління фірмою здійснює Голова акціонерного товариства. До його компетенції входить:
внесення пропозицій про зміни в Статуті, статутному фонді;
контроль за фінансовою діяльністю;
призначення директора фірми та інших посадових осіб;
затвердження річних результатів діяльності фірми;
визначення умов оплати праці посадових осіб фірми;
прийняття рішення про припинення діяльності фірми.
Безпосередньо управляє фінансово-виробничою, комерційною діяльністю, призначений Радою правління, директор. Ним являється один із членів Ради правління ВАТ - Банар Ю. М. До його компетенції входить:
затвердження внутрішнього розпорядку та системи оплати праці;
керування господарською діяльністю фірми;
представлення фірми у всіх установах та організаціях;
розпорядження майном фірми;
укладання угод та видання доручень;
відкриття в банку рахунків;
прийняття та звільнення працівників.
Вищими посадовими особами ВАТ являються: комерційний директор - Колосар П. П. і головний бухгалтер - Овчар М. П. А всього працівників - 148 чол.
Дане ВАТ налічує 8 магазини, 1 кафе-бар. Роздрібна торгівля ведеться промисловими і продовольчими товарами. Фірма має ліцензію на право торгівлі алогольними та тютюновими виробами. (див. дод.№ 2-3). Роздрібна торгівля проводиться згідно правил продажу непродовольчими та алкогольними напоями.
Матеріально-фінансовою основою діяльності фірми є статутний фонд, який сладає станом на 01.01.1998 року ___ тис.грн. Магазини фірми обладнані сучасними холодильними вітринами, морозильними камерами, а також спеціальним холодильним устаткуванням для безалкогольних напоїв компанії "ПепсіКо", що надала в користування фірма "Світ-дистрибуція" (м. Львів), згідно договору.
Кафе-бар обладнаний сучасною технiкою: машини для приготування кави експрессо, апарати HOT-DOG, грилi, вiтрини для пiцци з пiччю, професiйнi ку-хоннi лiнiї, а також сучаснi: барна стойка та столи iз стiльцями, що надають бару привабливостi та європейського дизайну.
Магазин "Сніжинка" i кафе-бар "Колосок", а також офiс розмiщенi у центрi м. Коломия i займають 180 м2 торгової площi, склад - 60 м2. Iншi магазини розмiщенi в селах Коломийського району: магазин "Промінь" - торгова площа 48 м2, магазин "Хліб" - 42 м2, магазин "Булочний" - 20 м2, магазин "Соняшник" торгова площа - 71 м2, магазин "Пролісок" - торгова площа - 46 м2, магазин "Орхідея" - 23 м2, магазин "Надія" - 32 м2.
Щодо показникiв ефективностi комерцiйної дiяльностi ВАТ "Коломийський хлібокомбінат", данi беремо з форми № 2 "Звiт про фiнансовi результати та їх використання". (див. дод.№ 6-7)
Обчислюємо рентабельнiсть пiдприємства за 1997 рiк:
За 1998 рiк рентабельнiсть склала 29%. Дiяльнiсть була прибутковою, але порiвняно невеликою.
Обчислюємо показник ефективностi комерцiйної дiяльностi:
Даний показник показує яка доля витрат припадає у виручцi вiд реалiзацiї. Як бачимо з обчислень доля витрат є значною, що значно зменшує прибуток фірми, також значно впливає на прибуток доля ПДВ, який у 1997 роцi склав 25,1 тис.грн. Вiднiмаючи витрати та ПДВ вiд суми виручки, отримуємо результат (в даному випадку прибуток) вiд реалiзацiї. Прибуток склав 17,1 тис.грн.
Для порiвняльного аналiзу використовуємо данi форми №2 за 1998 рiк i обчислюємо показники ефективностi комерцiйної дiяльностi:
Порiвнюючи данi за два роки, бачимо, що ефективнiсть у 1997 роцi булазначно вищою, рентабельність високою (106%). Прибуток склав 47,4 тис.грн. - значно вищий за прибуток 1998 року. Таких результатів отримали за рахунок зменшення витрат і прибутку на добавлену вартість. Обчислені показники фінансово-господарської діяльності наведені у таблиці 1.
Таблиця 1.
Показник 1997 рік 1998 рік
Прибуток

 
 

Цікаве

Загрузка...