WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ - Реферат

ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ - Реферат

підприємства громадського харчування, встановлюють як по окремим товару, так і по всьому асортименту yа основі продуктового балансу по формулі П=Р+Зк-зн,
Де П - надходженнятовару і сировини в планованому періоді; Р - планова потреба в сировину і товарі; Зн, Зк - запаси товару на почало і кінець періоду.
Завершується планування надходження товару визначенням джерел їхнього надходження і обсягу надходження з кожного джерела (табл. 12). Значна частина сировини і товару надходить з централізованих джерел. Однак підприємствам громадського харчування розв'язане за рахунок частини їхньої виручки закуповувати продукцію у населення, на колгоспних ринку, а також у колгоспів і радгоспів. Крім того, багато підприємств громадського харчування одержують продукцію від власних підсобних господарств. Підсобні господарства при промислових підприємствах і об'єднаннях є надто істотним нецентралізованим джерелом надходження ресурсів в підприємства громадського харчування при промислових підприємствах.
На Основі збалансованого розрахунку товарного забезпечення підприємство (організація) громадського харчування являє заявку вищої за рівнем організації. Вища За Рівнем Організація після затвердження плану розподілу фондів сповіщає підприємства про ліміти фондів по кожному прикріпленому для постачань постачальнику.
6. ВИСНОВКИ
В умовах ринкової економіки, коли доля приватного сектору значно біьша за державний сектор, громадське харчування має нові шляхи розвитку і вдосконалення.
Ринковий засіб виробництва об'єктивно створює умови для високих темпів технічного прогресу, переважного зростання важкої промисловості, збільшення продуктивності суспільної праці як бази постійного підвищення матеріального і культурного рівня життя народу.
Громадське харчування являє собою особливу специфічну галузь народного господарства. Якщо підприємства харчової промисловості виробляють продукти харчування, але не реалізують їх населенню, а в підприємствах торгівлі організується доставка, зберігання товару і продаж їх, то в підприємствах громадського харчування уособлюються три функції: виробництво обідньої продукції, кулінарійних і кондитерських виробів, реалізація і організація раціонального харчування людей.
Громадське харчування обособлюється і вдосконалюється як галузь господарства в силу виконання нею специфічних функцій, відмінних від прямих функцій харчової промисловості і торгівлі. Громадське харчування є галуззю господарства, безпосередньо зв'язанної з забезпеченням населення предметами першої необхідності.
Саме тому сучасне громадське харчування матеме нові перспективні шляхи розвитку як одна з галузей народно-господарського комплексу.
Таблица 9 Расчет плана товарооборота по области (цифры условные)
Показатели Единица измерения
Ожидаемое выполнение за текущий год Проект плана В % к ожидае-мому выпол-нению
Численность населения (среднегодовая) .
тыс. чел. 868
872 100,5
Платежеспособный спрос . . . млн. руб 900,9 929.7 103,2
Розничный товарооборот . . . " 883,4
910,8 103,1
В том числе: оборот по продовольственным товарам " 442,6 453.6 102,5
Удельный вес в общем обороте %
50,1 49,8 -0,3
Оборот общественного питания млн. руб 74,8 78,0 104,3
Удельный вес в обороте продовольственных товаров . . . % 16,9 17,2 +0,3
Удельный вес в платежеспособном спросе ....... %
8.3
8,4
+0,1
Оборот по продукции собственного производства . ... млн. руб. 51,9 54,7 105.4
Удельный вес в обороте общественного питания ..... % 69,4 70,1 +0,5
Таблица 10. Проект плана товарооборота и оборота по реализации продукции собственного производства
№ п/п Показатели Товарооборот
Оборот по продукции собственного произ-водства
1 Фактическое выполнение плана за отчетный год ..........
320,0 208,0
2 План текущего года 342,0 233,0
3 Фактическое выполнение плана за 9 месяцев 257,0 176,0
4 План на IV квартал 90,0 64,0
5 Ожидаемое выполнение IV квартала 92,0 65,0
6 Ожидаемое выполнение за текущий год 349 241
7 Выполнение плана ожидаемое, % 102,0 103,4
8 Коррективы на увеличение: принятие сети от других предприятий
открытие новой сети предприятий
открытие после реконструкции открытие после ремонта другие коррективы
Итого
-
18,0
-
6,0
24,0
-
14,0
-
4,0
18,0
9 Коррективы на уменьшение:
передача сети другим предприятиям - -
закрытие сети в связи с ремонтом - -
закрытие сети в связи с реконструкцией 1
12,0 5,0
закрытие сети в связи с ликвидацией. - -
сокращение питающихся ..... - -
другие коррективы ...... - -
Итого. . . 12,0 5,0
10 Всего 354 254
Таблица 11
Сводный проект плана товарооборота треста (объединения) общественного питания
Ожи- План на год Процент
дае- к ожи-
Показатели мое выпол- нение всего за год кварталы даемому выполнению
І ІІ III IV
Товарооборот . . . 14300 15000 3930 4025 3165 4025 104,9
Удельный вес кварта-
ла в товарообороте
за год, % .... - 100,0 26,2 25,9 21,1 26,8 -
Оборот по реализации
продукции собствен-
ного производства 10540 11200 2945 2970 2240 3045 106,3
Удельный вес кварта-
ла в товарообороте
за год, % .... - 100,0 26,3 26,5 20,0 27,2 -
Удельный вес оборота
по реализации соб-
ственного производ-
ства в товарообо-
роте, % .... 73,7 74,6 74,9 76,5 70,8 75,6 -
Оборот по реализации
покупных товаров 3760 3800 985 910 925 980 101,6
Таблица 12
Баланс товарных ресурсов по предприятию общественного питания на____год (в тыс. грн.)
Пот- Источники поступления товарных ресурсов
Товары и товарные реб-
Группы ность в то- цен- децентрализованные
трал и-
варах зеван-
ные всего в том числе
поступле- закупка другие
ние от у колхо- источ-
подсоб- зов, сов- ники
ных хо- хозов и
зяйств населения
1 2 3 4 5 6 7
Мясо и птица 3240 1100 2140 2000 140
Колбасные изделия и
копчености всякие 520 520 - - .- -
Рыба всякая и т. д. 380 300 80 - 80 -
Итого 15500 1020 5300 3100 2150 50
Список використаної літератури:
1. Фридман А.Ф., Байдаков Н.Ф. Экономика и планирование кооперативной торговли. - М., 1990, т.2
2. Экономика торговли: Учебник. - М.,1990 (414 с.)
3. Сребник Б.В. Экономика торговли. - М., 1989
4. Гоголь Б.И. Экономика Советской торговли М., 1971 (415 с.)
5. Экономика торговли: Учебник. - М., 1968
6. Экономика торговли: Учебник. - М., 1966
7. Економыка, органызація і планування невиробничої сфери. Під редакцією Жильцова М.С. - М., 1990
8. Бобров А.А. Экономіка побутового обслуговування. - М., 1989
9. Васильев С.С. Економіка Советской торговли. - М., 1966

 
 

Цікаве

Загрузка...