WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

маіемагігіннй апарат, для вияву залежності, причин з метою врахуппння потенційного ризику під час реалізації нових проектів.
Слід зазначити, як вважає ряд експертів, що навіть в найпростіших і широковідомих випадках невдалого завершення проектів досить важко створити передумови для майбутнього аналізу, тобто підготувати досить вичерпний та реалістичний перелік сценаріїв можливих невдач завершення проектів. Для більшості можливих збитків та зумовленого ними ризику характерні такіособливості:
o їх причини з часом нашаровуються одна на одну, має місце тривалий інкубаційний період їх визрівання;
o вони якісно відрізняються між собою;
o їх ефект проявляється як результат складної суперпозиції ряду непрогнозованих причин.
Експертні методи оцінювання ризиків здійснюються, як правило, при відсутності статистичних даних, необхідних для розрахунків відповідних кількісних показників, або ж, зокрема, коли це пов'язано з оцінкою інвестиційного (інноваційного) проекту, що не має аналогів. Цей метод базується на опитуванні кваліфікованих фахівців (інвестиційних, страхових, фінансових менеджерів) і відповідній подальшій математичній обробці результатів цього опитування. Для одержання детальних характеристик ризику, зокрема, інвестиційного проекту, опитування орієнтують стосовно окремих інших ризиків, характерних для певного (даного) об'єкта ризику.
Результати оцінювання ризиків певного об'єкта дозволяють кількісно оцінити їх рівні (ступені).
Граничними величинами ймовірності ризику збитків при інвестуванні за оцінками експертів є:
o для інвестицій, що обтяжені припустимим ризиком -0,1;
o для інвестицій, що обтяжені критичним ризиком-0,01;
o для інвестицій, що обтяжені катастрофічним ризиком -0,001.
Це означає, що даний інвестиційний проект слід відхилити, якщо в одному випадку з десяти може бути повністю втрачено прибуток від нього; в одному випадку з ста - валовий доход;
в одному випадку з тисячі - всі активи (і як наслідок - банкрутство).
З аналізом ризиків щільно пов'язаний ще один аспект проблем менеджменту, зокрема, інвестиційного менеджменту. Оскільки інвестор не в змозі постійно відбирати лише обтяжені незначним ризиком інвестиційні проекти (в нашій дійсності такі проекти практично відсутні), виникає питання: як повинен бути компенсований той чи інший рівень (ступінь) ризику? Відповідь на це запитання дає розрахунок так званої "премії за ризик", котра являє собою додатковий доход (прибуток), що його прагне отримати інвестор понад той рівень, котрий можуть принести безризикові інвестиції. Цей додатковий доход (прибуток) повинен зростати пропорційно ступеню ризику, яким обтяжений даний проект.
Премія за ризик повинна зростати пропорційно до зростання не загального ступеня ризику за проектом, а лише систематичного (ринкового) ризику, що визначається за допомогою коефіцієнта бета (Р), оскільки несистематичний ризик пов'язаний в основному з впливом суб'єктивних чинників. Основу такої залежності тлумачить так звана "модель надійності ринку".
Нормативи ризику,встановлені для комерційних банків
Національним банком України відповідно до Інструкції "Про порядок регулювання й аналіз діяльності комерційних банків" установлені наступні нормативи ризику.
Максимальний розмір ризику на один позичальника розраховується по формулі:
П1 = Зс / ДО * 100 %, (1.1)
де Зс - сукупна заборгованість за позикою, міжбанківським кредитам і врахованим векселям одного позичальника і 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих цьому позичальнику;
К - капітал банку.
Нормативне значення показника не повинне перевищувати 25%.
Максимальний розмір "великих" кредитних ризиків визначається співвідношенням сукупного розміру "великих" кредитних ризиків до капіталу комерційного банку:
П2 = Ск / ДО, (1.2)
де Ск - сукупний розмір "великих" кредитів, виданих комерційним банком з обліком 100% позабалансових зобов'язань.
"Великий" кредит - сукупний розмір позичок (у т.ч. міжбанківських) з урахуванням векселів і 100% сум позабалансових вимог (гарантій, поручительств), що є в комерційного банку щодо одного позичальника і який перевищує 10% капіталу банку.
Максимальне значення сукупного розміру "великих" кредитів не повинне перевищувати 8-кратного розміру.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, виданих одному инсайдеру, розраховується по формулі:
ПЗ = Рк / ДО * 100%, (1.3)
де Рк -сукупний розмір виданих банком позичок (у т.ч. міжбанківських), поручительств, врахованих векселів і 100% суми позабалансових вимог щодо одного інсайдера комерційного банку.
Інсайдер - споріднене щодо комерційного банку юридична чи фізична особа, що:
- володіє 10% і більш його акцій;
- обрано в Раду чи акціонерів у ревізійну комісію банку;
- займає керівну посаду в банку;
- бере участь у прийнятті рішень по діяльності банку;
- є колишнім інсайдером;
- є контролером чи асоційованою з ним особою.
Максимальне значення показника не повинне перевищувати 5%. Умови надання кредитів інсайдерам не повинні відрізнятися від загальних умов кредитування.
Комерційний банк не має права давати кредит інсайдеру (акціонеру, учаснику) для придбання акцій цього банку.
Розмір позичок, наданих акціонеру банку без забезпечення не може перевищувати 50% його внеску в статутний фонд.
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам, розраховується по формулі:
П4 = Рк1 / ДО * 100%, (1.4)
де Рк1 - сукупний розмір виданих банком позичок (у т.ч. міжбанківських), поручительств, врахованих векселів і 100% суми позабалансових вимог стосовно всім інсайдерам банку.
Максимальне значення нормативу не повинне перевищувати 40%.
Норматив максимального розміру виданих міжбанківських позичок, розраховується по формулі:
П5 = МБв /ДО * 100%, (1.5)
де Мбв - загальна сума виданих банком міжбанківських позичок.
Максимальне значення нормативу не повинне перевищувати 200%.
Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позичок, розраховується по формулі:
П6 = (МБп +ЦС) /ДО * 100%, (1.6)
де Мбп - загальна сума отриманих банком міжбанківських позичок;
ЦС - загальна сума притягнутих централізованих засобів.
Максимальне значення нормативу не повинне перевищувати 300%.
Норматив інвестування характеризує використання капіталу банку для придбання акцій, цінних паперів акціонерних банків, підприємств і недержавних боргових зобов'язань.
Цей норматив встановлюється у формі процентного співвідношення між розміром засобів, що інвестуються і загальною сумою капіталу банку і розраховується по формулі:
П7 = Син / (ДО + ЦБ + ВА) * 100%, (1.7)
де Син - засобу банку, що інвестуються на

 
 

Цікаве

Загрузка...