WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

К б + К м) / (1 + Рсер - Рм) , (4.48)
де Рсер - середній тарифний розряд Рсер = 3,9 ,
Рм - тарифний розряд , менший з двох суміжних ,
К б , К м- більший та менший коефіцієнти , К б = 1,6 , К м = 1,35 .
К сер = ((3,9 - 3,0) х (1,6 +1,35)) / (1 + 3,9 - 3,0) = 2,655 / 1,9 = 1,4 .
Сг = 1,2 х 1,4= 1,68 грн.
Визначимо величину розцінки за одиницю продукції у базовому та звітному періоді :
Рб = 1,68 х 0,87 = 1,46 грн/тон ,
Рз = 1,68 х 0,84 = 1,41 грн/тон .
Фонд оплати праці :
ФОП від б = 1,46 х 7526 = 10987,96 тис.грн.
ФОП від з = 1,41 х 8654,9= 12203,41 тис.грн.
Звідси основний фонд оплати праці основних робітників - відрядників :
ФОП від заг = ФОП від + ФОП від х Здод , (4.49)
де Здод - розмір додаткової заробітної плати = 0,59 %.
ФОП від заг б = 10987,96+ 10987,96 х 0,59 = 17470,86 тис.грн.
ФОП від заг з = 12203,41+ 12203,41 х 0,59 = 19403,42 тис.грн.
Фонд оплати праці ПВП загальний
ФОП заг = ФОП від заг х Кз , (4.50)
де Кз - коефіцієнт зарплати на обслуговання і управління виробництвом .
Кз= 1,62
ФОП загб = 17470,86 х 1,62= 28302,79 тис.грн.
ФОП загз = 19403,42 х 1,62= 31433,54 тис.грн.
Відрахування на соціальне страхування становлять - 37,66 % , в том числі :
32 % - до Пенсійного фонду , 2,9 % - до Фонду по тимчасовій непрацездатності (включає оплату 5 днів лікарняного листа) , 1,9 % - до Фонду по безробіттю ,0,86 % - страхування від нещасного випадку .
Всоц б = 28302,79 х 0,3766 = 10658,83 тис.грн.
Всоц з = 31433,54 х 0,3766 = 11837,87 тис.грн.
Загальнийфонд заробітної плати з відрахуваннями на соціальні потреби становить
ФОПвід загб = 28302,79 + 10658,83 = 38961,62 тис.грн.
ФОПвід загр = 31433,54 + 11837,87 = 43271,41 тис.грн.
Зарплата одного працюючого за місяць становить :
Зп = ФОП заг /(Чпвпх 12) , (4.51)
Зпб = 28302,79 / (3050 х 12) = 773,3 грн.,
Зпз = 31433,54 / (3302 х 12) = 793,3 грн.
Всі результати розрахунків наведенні у таб.4.5.
Таблиця 4.5.
Показники по труду
Показник Одиниця
виміру Базовий рік Звітний рік
Чисельність працюючих ПВП осіб 3050 3302 108,26
Товарна продукція тис.грн. 299534,8 344465,02 115
Річний обсяг виробництва тис.тон 7526 8654,9 115
Продуктивність праці :
річна ПП у вартісному виразі грн./ люд 98208,13 104320,12 106,22
річна ПП у натуральному виразі тон/люд 2467,54 2621,11 106,22
година ПП у вартісному виразі грн./люд.год 77,87 82,38 105,79
година ПП у натуральному виразі тон/ люд.год 1,96 2,07 105,61
Загальний фонд оплати праці тис.грн. 28302,79 31433,54 111,06
в тому чіслі
Основний ФОП тис.грн. 17470,86 19403,42 111,06
Зарплата одного працюючого грн. 773,3 793,3 102,6
У звітному році обсяг продукції зріс на 15 % при цьому чисельність робітників скоротилася на 71 осіб. Ріст обсягів виробництва був досягнут за рахунок зростання продуктивності праці на 6,22% Заробітна платня зросла на 2,6 % при рості виробітку у звітному періоді на 4 % , тобто ріст заробітної плати не перевищив росту виробітку.
4.6. Витрати на виробництво та реалізацію продукції.
Калькуляція собівартості продукції здійснимо за економічними елементами .
Витрати на одну тону продукції :
Сировина та матеріали - 3,9 грн./тон ;
Покупні напівфабрикати - 5,23 грн/тон ;
Паливо - 4,83 грн/тон ;
Оплата праці
ОП = ФОП загз / Оз , (4.52)
ОП = 31433,54 / 8654,9 = 3,63 грн/тон
Відрахування на соціальне страхування :
Всоц б/т = Всоц б / Оз , (4.53)
Всоц б/т = 11837,87/ 8654,9 = 1,37 грн/тон .
Амортизаційні відрахування
Аз/т = Аз / Оз (4.54)
Аз/т = 34335,9461 / 8654,9 = 3,97 грн/тон .
Ремонт
Рз/т = Рз / Оз , (4.55)
Рз/т = (9450 + 199110) / 8654900 = 0,02 грн/тон
8. Інші виробничі витрати
Вінш= (С + Н + П + ОП + Всоц б/т + Аз/т + Рз/т) х Н інш , (4.56)
де Н інш - відсоток інших виробничих витрат в собівартості продукції Н інш = 9%.
Вінш= (3,9 + 5,23 + 4,83 + 3,63 + 1,37 + 3,97 + 0,02) 0,09 = 2,0655 грн/тон
9. Виробнича собівартість
Свир = (С + Н + П + ОП + Всоц б/т + Аз/т + Рз/т) + Вінш , (4.57)
Свир = 22,95 + 2,0655 = 25,0155 грн/тон
10. Поза виробничі витрати
Впв = Свир х Н пв , (4.58)
де Н пв -відсоток поза виробничих витрат в собівартості продукції , Н пв = 4%.
Впв = 25,0155 х 0,04 = 1,00062 грн/тон .
11. Повна собівартість :
Спов = Свир + Впв., (4.59)
Спов = 25,0155 +1,00062 = 26,016 грн/тон
Всі розрахунки наведені в таб.4.6.
Таблиця 4.6
Витрати на виробництво реалізованої продукції у звітному році
Статті витрат Витрати на 1 тону продукції , грн Витрати на весь випуск
продукції , тис.грн.
Сировина та матеріали 3,9 33754,11
Покупні напівполуфабрикати 5,23 45265,13
Паливо 4,83 41803,17
Оплата праці 3,63 31417,3
Відрахування на соц.страхування 1,37 11857,2
Амортизаційні відрахування 3,97 34359,95
Ремонт 0,02 173,1
Інші виробничі витрати 2,0655 17876,7
Виробнича собівартість 25,0155 216506,7
Позавиробничі витрати 1,00062 8660,3
Повна собівартість 26,016 225165,88
Повна собівартість виробленої продукції в цілому по підприємству
становить 225165,88 тис.грн.
4.7. Фінансові результати
Виручка від реалізованої продукції :
Вир = Озв х Ц , (4.60)
Вир = 8654,9 х 39,8 = 344465,02 тис.грн
Прибуток від реалізації продукції
Приб= Вир - Спов - ПДВ , (4.61)
де ПДВ - податок на додану вартість
ПДВ = Пзаб - П крд , (4.62)
Пзаб - податкове забовязання ,
П крд - податковий кредит .
Пзаб = Вир х (20/120) (4.63)
Пзаб = 344465,02 х (20/120) = 57410,84 тис.грн.
П крд = ((Вм + В н/ф + Впал) х Оз) х (20/120) (4.64)
де Вм , В н/ф , Впал , - витрати на одну тону продукції відповідно матеріалів , напівфабрикатів , палива.
П крд = ((3,9 + 5,23 + 4,83) х 8654,9) х (20/120) = 20137,07 тис.грн.
ПДВ = 57410,84 - 20137,07 = 37273,77 тис.грн.
Приб = 344465,02 - 225165,88 - 37273,77 = 82025,37 тис.грн.
Крім виробничої діяльності підприємство в звітному році продало два автомобіля по загальній ціні 230,85 + 110,86 =341,71 тис.грн. Після проведення цієї операції у підприємства з'явилися податкові зобов'язання. Сума яких розраховується аналогічно податковим зобов'язанням від реалізації продукції 341,71 х (20/120) = 56,96 тис.грн. Але при цьому підприємством було придбано сім одиниць лінійного обладнання ІІ групи по ціні 824,000 тис.грн. та три одиниці лінійного обладнання ІІІ групи по ціні 1126,000 тис.грн. При цьому у підприємства з'явився податковий кредит на суму 9146х(20/120)=1524,33 тис.грн.
Загальний дохід

 
 

Цікаве

Загрузка...