WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

н.в. = (С0 + 0,5 х С1) / (С1 + С0) , (4.27)
де С0 - одноразові витрати на початку циклу виготовлення продукції ,
С0 = 8654,9 х (3,9 + 5,23 + 4,83) = 120822,404 тис.грн.
С1 - поточні витрати на виготовлення продукції ,
С1 = Свир - С0 = 216506,7- 120822,404 = 95684,3 тис.грн.
К н.в. = 120822,404 + 0,5 х 95684,3) / 216506,7= 0,78
Н нзв = 9 х 625,46 х 0,78= 4390,73 тис.грн.
Загальний норматив ОК :
Нзаг = Нв.з. + Н г.п.+ Н нзв , (4.28)
Нзаг = 2796,2 + 2501,84 + 4390,73 = 9688,77 тис.грн.
Коефіцієнт оборотності :
К об = Товзв / Нзаг , (4.29)
К об = 344465,02 / 9688,77 = 35,55 оборотів .
Коефіцієнт закріплення :
К з = 100 / К об, (4.30)
К з = 1/ 35,55 = 2,8
Тривалість одного обороту :
То = 360/ К об , (4.31)
То= 360 / 35,55 = 10,13 днів
Відносне вивільнення ОК:
Вив.= - (Товзв х Т) / К об , (4.32)
де Т - скорочення тривалості одного обороту , %, Т = 0,12
Вив.= - (344465,02 х 0,12) / 35,55 = - 1162,75 тис.грн.
Темпи росту потреби в ОК :
Трост = ((Нзаг + Вив)/ Нзаг)х100 % , (4.33)
Трост = ((9688,77 - 1162,75)/ 9688,77) х 100 % = 88%
Всі розрахунки наведені в табл. 4.4.
Таблиця 4.4
Показники, що характеризують використання оборотних коштів
Показники Одиниця виміру Значення
Норматив ОК по виробничим запасам тис.грн. 2796,2
Норматив по готовій продукції тис.грн 2501,84
Норматив ОК по незавершеному виробництву тис.грн 4390,73
Загальнийнорматив ОК тис.грн 9688,77
Коефіцієнт оборотності обороти 35,55
Коефіцієнт закріплення коп./грн. 2,8
Тривалість одного обороту днів 10,13
Відносне вивільнення ОК тис.грн - 1162,75
Темпи росту потреби в ОК % 88
Нормування ОК проводиться для визначення планової потреби ОК , необхідних для ефективної роботи підприємства ,тому ці показники відіграють дуже важливу роль для підприємства . Загальний норматив оборотних коштів по підприємству склав 9688,77 тис.грн. Для визначення ефективності використання ОК застосовують також коефіцієнт оборотності, якій дорівнює - 35,55 оборотів на рік при тривалості одного обороту - приблизно 10 днів. Коефіцієнт закріплення склав 2,8 копійок на кожну гривну. За рахунок скорочення тривалості обороту на підприємстві відбулося вивільнення коштів в розмірі 1162,75 тис.грн. Зменшення потреби в обігових коштах склало 12 % .
4.5. Показники по труду
Розрахуємо водночас показники базового та звітного періодів .
1. Чисельність промислово - виробничого персоналу :
Чпвпб = 3050 осіб в базовому році
Чпвпзв = Чпвпб х (Iq /Inn) - Чвив , (4.34)
де Чвив - відносне вивільнення працюючих у звітному році ,
(Iq /Inn) індекс зміни обсягів виробництва (виробітку) у звітному році .
Чпвпзв = 3050 х (1,15/1,04) - 71 = 3050 х 1,2 - 71 = 3660 - 71 = 3302 осіб
2. Товарна продукція
Тов = О х Ц ,
Товб = 7526 х 39,80 = 299534,8 тис.грн
Озв = 7526* 1,15 = 8654,9 тис. тонн
Товзв = 8654,9 х 39,8 = 344465,02 тис.грн
3. Використаня робочого часу .
Календарний фонд робочого часу :
Тк = tдоб х Дкал , (4.35)
де tдоб - тривалість доби ,
Дкал - кількість днів у році.
Ткб = 24х 365 = 8760 годин ,
Ткз = 24 Х 366 = 8784 годин.
Номінальний фонд робочого часу :
Тном. = tзм х (Дкал - Двих - Дсв) - tск х Дпсв , (4.36)
де tзм - тривалість зміни ,
Дкал - кількість днів у році ,
Двих - кількість вихідних днів ,
Дсв - кількіст святкових днів ,
tск - час на який скорочується зміна в передсвяткові дні ,
Дпсв - кількість передсвяткових днів .
Тном.б. = 8 х (365 - 104 - 10) - 1 х 6 = 2002 год.
Тном.з = 8 х (366 - 104 - 10) - 1 х 6 = 2010 год
Ефективний фонд робочого часу :
Теф = Тном. х (1- Вр.ч.) , (4.37)
де Вр.ч. - втрати робочого часу, надається у відсотках від номінального фонду робочого часу .
Тефб = 2002 х (1 - 0,37) = 1261,26 год ,
Тефз = 2010 х (1 - 0,37) = 1266,3 год
Показники використання всього робочого часу на підприємстві у базовому та звітному періоді.
У базовому :
Ткб = 8760 х 3050 = 26718000 люд.- год.
Тном.б. = 2002 х 3050 = 6106100 люд.-год.
Тефб = 1261,26 х 3050 = 3846843 люд. - год.
У звітному :
Ткз = 8784 х 3302= 29004768 люд.- год.
Тном.з = 2010 х 3302= 6637020 люд.- год.
Тефз = 1266,3 х 3302 = 4181323 люд.- год.
4. Трудомісткість .
t рб = 0,87 люд.-год. / т - у базовому періоді .
t рз = t рб х (100 - t рз)/100 , (4.38)
де t рз - індекс зміни норми часу .
t рз = 100 В / (100 + В) , (4.39)
де В - зміна виробітку у звітному періоді . Становить 4 %.
t рз = (100х4) / (100 + 4) = 3,85% .
t рз = 0,87 х (100 - 3,85) /100 = 0,84 люд.год. / т
5. Коефіцієнт виконання норм :
Квн = ((t р х О) / Теф) х 100 % . (4.40)
Квнб = ((0,87 х 7526) / 3846,843) х 100 % = 170,2 %
Квнз = ((0,84 х 8654,9) / 4181,323) х 100 % = 173,87 % .
6. Продуктивність праці одного працюючого :
Річна :
у вартісному виразі :
ПП рвар = Тов / Чпвп ; грн/люд (4.41)
у натуральному виразі :
ПП рнат = О / Чпвп ; тон/люд (4.42)
Година :
у вартісному виразі :
ПП гвар = Тов / Теф ; грн./люд.год (4.43)
у натуральному виразі :
ПП гнат = О / Теф . тон/ люд.год (4.44)
Розрахунок для базового періоду :
ПП рварб = 299534800 / 3050 = 98208,13 грн./ люд.;
ПП рнатб = 7526000 / 3050 = 2467,54 тон/люд;
ПП гварб = 299534800/ 3846843= 77,87 грн./люд.год
ПП гнатб = 7526000 / 3846843 = 1,96 тон/ люд.год
Розрахунок для розрахункового періоду :
ПП рварр = 344465020 / 3302= 104320,12 грн./ люд.;
ПП рнатр = 8654900/ 3302= 2621,11 тон/люд;
ПП гварр = 344465020 / 4181323 = 82,38 грн./люд.год
ПП гнатр = 8654900/ 4181323 = 2,07 тон/ люд.год
7. Розрахунок фонду оплати праці :
Фонд оплати праці робітників визначаємо за прямою відрядною системою оплати праці:
ФОП від = Р х О , (4.45)
де Р - розцінок за одиницю продукції .
Р = Сг х t р , (4.46)
де Сг - середня година тарифна ставка.
Сг = Стр1 х К сер , (4.47)
де Стр1 - тарифна ставка 1-го розряду за важких та шкідливих умов праці. Згідно класифікації по класам ризику усі підприємства розділяються на 67 класів ризику. Значення тарифної ставки 1-го розряду за важких та шкідливих умов праці для підприємств різних классів від першого до останнього відповідно змінюється від 0,86 грн. до 13,80 грн. Обираємо для нашого підприємства клас ризику "45" . Для цього класу тарифна ставка становить - 1,20 грн.;
К сер - середній тарифний коефіцієнт .
К сер= ((Рсер - Рм) х

 
 

Цікаве

Загрузка...