WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

амор
тизаційних
відрахувань
Баланс Амортизація Баланс Амортизація Баланс Амортизація Баланс Амортизація
1 група
На початок 164972,55 3299,451 161673,10 3233,462 158342,637 3166,853 155175,784 3103,516 12803,28141
На кінець 161673,10 158342,637 155175,784 152092,47
2 група
На початок 55375 553,75 54479,54 544,795 59758,67 597,5867 59161,08 591,6108 2287,742885
На кінець 54479,54 59758,67 59161,08 58569,47
3 група
На початок 34273,84 2056,43 32217,41 1933,045 30284,37 1817,062 31869,27 1912,156 7718,693085
На кінець 32217,41 30284,37 31869,27 29957,11
4 група
На початок 24113,76 3617,065 20496,70 3074,505 17422,19 2613,329 14808,87 2221,33 11526,2287
На кінець 20496,70 17422,19 14808,87 12587,54
Всього на кінець
кварталу 268866,75 9526,70 265807,86 8785,81 259430,10 8194,83 253206,59 7828,61 34335,95
4.3. Показники, що характеризують використання основних фондів.
Середньорічна вартість ОФ :
БВ ср = БВ пр + ( Вві х Кві) / 12 - (Ввивіх (12 - Квві) / 12 , (4.7)
Де Кв(вв) - кількість повних місяців функціонування по кожному окремому виду обладнання
БВ ср = 278735,15 + (20,200 х 1)/12 + (5823,923 х 10)/12 + (3401,967 х 3)/12 -
- (97,000 х 7)/12 - (230,85х11)/12 - (831,989х3х2)/12 - (110,860х9)/12 -
- (1133,989х5х5)/12 = 289838,286 тис.грн.
Коефіцієнт спрацювання ОФ :
" на початок періоду
Кспр.п.р. =(( Апр) / ПВ) х 100 % (4.8)
Кспр.п.р. = (367924,7/ 646659,9) х 100 % = 56,9 %
" на кінець періоду :
Кспр.к.р. =(( Апр + Азаг) / ПВ) х 100 % (4.9)
Кспр.к.р. = ((367924,7 + 34335,9461) / 646659,9) х 100 % = 62,2%
Коефіцієнт придатності ОФ :
" на початок періоду :
К пр.п.р = 100 - Кспр.п.р , (4.10)
К пр.п.р = 100 - 56,9 = 43,1 %
" на кінець періоду :
К пр.к.р = 100 - Кспр.к.р , (4.11)
К пр.к.р = 100 - 62,2 = 37,8 %
Коефіцієнти оновлення та вибуття ОФ :
К о = Ввв/ БВ кр х 100 % (4.12)
К виб = В виб / БВ пр х 100 % (4.13)
К о = 9246,09 / 253206,59) х 100% = 3,65 %
К виб =(9584,71 / 278735,15) х 100% = 3,44%
Коефіцієнт приросту ОФ :
К приросту = ((БВ кр - БВ пр)/ БВ кр)х 100 % (4.14)
К приросту = ((253206,59 -278735,15) / 253206,59) х 100% = - 10,08%
Середня норма амортизації :
На = ( (БВ прі х Наі)/ БВ прі), (4.15)
На =((164972,55 х 0,02 + 55375 х 0,1 + 34273,84 х 0,06 + 24113,76 х 0,15) /
/ 278735,15)*100% = (14510,4454 / 128 836,52)*100 % = 5,21 % - за квартал , за рік - 20,84 %.
При порівняні коефіцієнту вибуття з середньою річною нормою амортизації можна дійти висновку : в зв'язку з тим що коефіцієнт вибуття (3,44 %) менше як річна середня норма амортизації (20,84 %) - це свідчить про екстенсивне введення в експлуатацію ОФ .
Фондовіддача ОФ :
Фвід = (О х Ц) /БВ ср , (4.16)
Фвід = 7526,0*39,8 / 289838,286 = 1,033 грн/грн.
Фондомісткість ОФ :
Фміс = 1/ Фвід , (4.17)
Фміс = 1 / 1,033 = 0,96 грн/грн.
Фондоозброєність ОФ
Фоз = БВ ср / Чпвпзв , (4.18)
Фоз = 289838,286 / 3050= 95,03 тис.грн./особу
Рентабельність ОФ :
Роф= Приб./ БВ ср х 100% (4.19)
Роф= 83834,45 / 289838,286 = 0,3 %
Результати розрахунків наведені у табл.4.3.
Отже , середньорічна вартість основних фондів склала 289838,286 тис. грн . Коефіцієнт спрацювання ОФ за рік збільшився на 5,3 % і становить на кінець розглянутого року 62,2% .Аналіз руху основних фондів виявив тенденцію до зменшення парку обладнання (коефіцієнт приросту склав - - 10,08%. Аналіз показників використання основних фондів свідчить про неефективність їх використання , а саме : фондомісткість дорівнює 0,96 грн./грн. , а фондовіддача 1,033 грн./грн., фондоозброєність 95,03 тис. грн./особу, рентабельність основних фондів 0,3 % . Отже ,підприємству доцільно зменшувати вартість основних фондів.
Таблиця 4.3.
Показники , що характеризують використання основних фондів
Показники Одиниця виміру Значення
Середньорічна вартість ОФ :: тис.грн. 289838,286
Коефіцієнт спрацювання Оф на початок року % 56,9
Коефіцієнт спрацювання Оф на кінець року % 62,2
Коефіцієнт придатності ОФ на початок року % 43,1
Коефіцієнт придатності ОФ на кінець року % 37,8
Коефіцієнт оновлення ОФ % 3,65
Коефіцієнт вибуття ОФ % 3,44
Коефіцієнт приросту ОФ % - 10,08
Середня норма амортизації ОФ % 20,84
Фондовіддача ОФ грн/грн 1,033
Фондомісткість ОФ грн/грн 0,96
Фондоозброєність ОФ грн/особу 95,03
Рентабельність ОФ % 0,3
4.4. Оборотні кошти.
Норматив ОК по виробничим запасам :
Нв.з.=((Нмат + Нн/ф)/УОК) х 100 % , (4.20)
де УОК - 75 % -питома вага норм ОК на формування матеріалов і н/ф в загальному нормативі виробничих запасів ,
Нмат , Нн/ф , - середньодобові витрати матеріалів (напівфабрикатів)
Ні = N іСі/Ті , (4.21)
де Сі - вартість і-того елементу ОК за календарний період ,
Ті - тривалість періоду ,
N і - норма і-того елементу ОК в днях (кількість днів запасу)
Сі= Озв х Св , (4.22)
де Св - витрати на одну тону продукції і - елементу ОК
N і = (N і пот + N і підгот + N івідван + N ітранс) , (4.23)
де N і пот - час на поточні витрати , дорівнюють 0,5 тривалості інтервалу поставки і-того елементу ОК ;
N і підгот - час складської підготовки і-того елементу ОК;
N івідван - час на відвантаження при зриву поставки і-того елементу ОК;
N ітранс - час на транспортування і-того елементу ОК;
О зв = Обсяг базовій * рост обсягів = 7526* 1,15 = 8654,9
Проведемо розрахунок для матеріалів :
N м = (9 *0,5 + 3 + 4 + 2) = 13,5 днів .
См= 8654,9 х 3,9 = 33754,11 тис. грн.
Нм =(13,5 х 33754,11) /360 = 1265,78 тис.грн.
Проведемо розрахунок для напівфабрикатів :
N н/ф = (3 *0,5 + 1 + 2 + 1) = 5,5 днів .
С н/ф = 8654,9 х 5,23 = 45265,13 тис. грн.
Н н/ф =(5,5 х 45265,13) /360 = 691,55 тис.грн
Розрахуємо норматив по виробничим запасам
Нв.з.=((1265,78 + 691,55) / 70) 100 = 2796,2 тис.грн.
Норматив по готовій продукції :
Н г.п.= Св.п.х Т ком , (4.24)
де Св.п.-середньодобові витрати на виробництво готової продукції ,
Т ком - час на комплетування та підготовку.
Св.п.= (Озв х Свп) / Т , (4.25)
де Свп - повна собівартість однієї тони продукції , значення беремо з таб.4.6 , і воно дорівнює 26,016 грн/тону,тоді
Свп = (8654,9 х 26,016) / 360 = 625,46 тис.грн/тон .
Н г.п.= 625,46 х 4 = 2501,84 тис.грн.
Норматив ОК по незавершеному виробництву :
Н нзв = Тц х Св.п.х К н.в. , (4.26)
де Тц - тривалість виробничого циклу , дні
К н.в. - коефіцієнт наростання витрат .
К

 
 

Цікаве

Загрузка...