WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

виробів чол-год/т 0,87
4. Середні розряд робіт 3,9
5. Bapтісь основних матеріалов грн. /тону 3,9
6. Покупні напівфабрикати і комплектуючі грн. /тону 5,23
7. Паливо i енергія на технологічні цілі грн. /тону 4,83
СТРУКТУРА ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА
8. Будівлі : їх первісна вартість, % спрацювання на початок року тис. грн. 230015
% 67
9. Споруди: первісна вартість, % спрацювання на початок року тис. грн. 137896
% 45
10. Передавальні пристрої: первісна вартість,%спрацювання початок року тис. грн. 33062
% 60
11. Машини і обладнання: первісна вартість, % спрацювання нпочаток року тис. грн. 92632
% 63
12. Автомобільний транспорт: первісна вартість, % спрацювання року тис. грн. 110750
% 50
РУХ ОСНОВНИХ ФОНДОВ Міс Кіл
13. 1. Введено технологічного обладнання II групи 2 7
13.2. Введено технологічного обладнання III групи 9 3
14.1 Списано по спрацюванню II групи 11 3
14.2. Списано по спрацюванню III групи 7 5
15.1. Реалізовано зайвих транспортних засобів А 2 1
15.2. Реализовано зайвих транспортних засобів Б 4 1
16.1. Bapтicть одиниці (лінійного) обладнання II групи грн. 824000
16.2. Вартість одиниці (лінійного) обладнання III групи грн. 1126000
17.Витрати на доставку одиниці обладнання грн. 725
18. Монтаж та установлення одиниці обладнання грн. 7264
19. Виручка від реалізованого транспортного засобу А грн. 230850
20. Виручка від реалізованого транспортного засобу Б грн. 110860
21. В червні почата реконструкція складу балан. вартістю грн. 97000
22. В листопаді закінчено ремонт автостоянки балан.вартістю грн. 20200
23. Bapтість виконаних ремонтних робіт на автостоянці грн. 9450
24. На протязі року виконано всіх видів ремонту технологічного обладнання грн. 199110
25. Інтервал поставки дні мат н/ф
9 3
26. Складська підготовка дні 3 1
27. Час на відвантаження при зриву поставки дні 4 2
28. Час на транспортування дні 2 1
29. Питома вага норм оборотних коштів на формування матеріалів i напівфабрикатів в загальнім нормативі виробничих запасів % 70
30. Тривалість виробничого циклу дні 9
31 . Час на комплектування i підготовку готової продукциї до відвантаження дні 4
32.Piст обсягів виробництва у порівнянні з базовим періодом % 15
33. Скорочення тривалості одного обороту % 12
34.Втрати робочого часу (% від номінального фонду робочого часу) % 37
35. Чисельність ПВП в базовому періоді оciб 3050
36. Відносне вивільнення працюючих в звітному періді осіб 71
37. Зростання виробітку в звітному періоді % 4
38. Розмір додаткової зарплати % 59
39. Коефіцієнт зарплати на обслуговування i управління виробництвом 1,62
40. Інші виробничі витрати % 9
41. Позавиробничі витрати % 4
4.1. Розрахунок балансової вартості основних фондів
1. Первісна вартість:
1 група :
Будівлі -230015 тис.грн., споруди- 137896 тис.грн., передавальні
пристрої - 33062 тис. грн.
П В 1гр = В буд+ В сп+ В пр , (4.1)
дe В буд - nepвісна вартість будівль,
Всп - первісна вартість споруд,
В пр - первісна вартість пристроїв.
П В 1гр = 230015 + 137896+ 33062 = 400973 тис.грн.
2 група :
Автомобільний транспорт- 110750 тис. грн.
ПВ2гр = 110750 тис.грн.
3 група:
Машини i обладнання - 92632 тис. грн.
ПВ3гр = 92632 тис.грн.
4 група . Враховуючи , що первина вартість 4 групи становить 7 % загальної первиної вартості основних фондів, її можливо розрахувати за формулою:
ПВ4гр = (ПВ1гр + ПВ2гр + ПВ3гр) х 0,07 = 604355 х 0,07 = 42304,85 тис.грн.
Загальна первісна вартість основних фондів становить
ПВразом = ПВ1гр + ПВ2гр + ПВ3гр + ПВ4гр =
= 400973 + 110750 + 92632 + 42304,85 = 646659,9 тис.грн.
2. Сума зносу:
А = ПВ Х К спр (4.2)
де ПВ - первісна вартість,
К спр - відсоток спрацювання.
А 1гр = 230015 X 0,67 + 137896 Х 0,45+ 33062 Х 0,60 = 236000,45 тис. грн.,
А 2гр = 110750 Х 0,50 = 55375 тис. грн.,
А 3гр = 92632 Х 0,63 = 58358 тис. грн.
А 4гр = 42304,85 Х 0,43 = 18191,0855 тис.грн.
3. Балансова вартість:
БВ п.р. = ПВ - А , (4.3)
БВ п.р1гр. = 400973 - 236000,45 = 164972,55 тис.грн .
БВ п.р2гр = 110750 - 55375 = 55375 тис.грн .
БВ п.р3гр = 92632 - 58358 = 34273,84 тис.грн.
БВ п.р4гр = 42304,85 - 18191,0855 = 24113,76 тис.грн.
БВ п.р.раз. = 164972,55 + 55375 + 34273,84 + 24113,76 = 278735,15 тис.грн.
Всі розрахунки наведені в табл. 4.1.
Балансова вартість основних фондів по всьому підприємству складає 278735,15 тис.
грн., в тому числі по першій групі ОФ - 164972,55 тис.грн , по другій - 55375 тис.грн ., по третій - 34273,84 тис.грн., по четвертій - 24113,76 тис.грн.
Таблиця 4.1
Розрахунок балансової вартості основних фондів (ОФ) за групами
Первісна вартість
ОФ , тис.грн. Сума зносу ,
тис. грн. Балансова вартість
ОФ на початок року, тис.грн.
1 2 3 4
Перша група 230015 154110,05 75904,95
137896 62053,2 75842,8
33062 19837,2 13224,8
Разом 400973 236000,45 164972,55
Друга група 110750 55375 55375
Разом 110750 55375 55375
Третя група 34273,84 58358 34273,84
Разом 34273,84 58358 34273,84
Четверта група 42304,85 18191,0855 24113,76
Разом 42304,85 18191,0855 24113,76
Усього 646659,85 367924,7 278735,15
4.2. Розрахунок aмортизаційних відрахувань .
Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснюємо за податковим методом, використовуючи відповідні норми амортизації (поквартально): I група- 2%, II група-10 %, ІІІ група - 6 %, ІV група - 15 %.
Для визначення квартальних амортизаційних відрахувань застосовується балансова вартість окремої ГРУПИ Основних фондів на початок розрахункового кварталу і відповідно їй норма амортизації .
В розрахунок по нарахуванню амортизації включаються витрати на ремонт
основних фондів, розмір яких не перевищує 10 % балансової вартості відповідної
групи на початок розрахункового року. Bитрати на ремонт в межах 10% вартості
основних фондів відносяться на собівартість продукції.
А = БВ пкв Х Н а, (4.4)
Де БВ пкв - балансова вартість на початок кварталу окремої групи ОФ,
Н а - норма амортизації за квартал відповідної групи ОФ.
Загальний розмір амортизаційних відрахувань за рік визначається як сума квартальних величин. При розрахунку балансової вартості на кожний квартал враховуємо введення основних фондів (придбання) та вивеедення основних фондів (ремонт, реконструкція, продаж). У разі виведення з експлуатації основних фондів І групи в звязку з капітапьним ремонтом, реконструкцією та консервацією балансова вартість таких

 
 

Цікаве

Загрузка...