WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження - Курсова робота

результуючу величину чистої поточної вартості проекту. Тому наступним кроком при аналізі ризиків є аналіз сценаріїв, який на основі прогнозу ймовірності настання базового, песимістичного чи оптимістичного сценаріїв покаже можливість реалізації даного проекту.
РОЗДІЛ 3. Способи зниження економічних ризиків.
Щодо економічної безпеки підприємства, метою всіх заходів по ії забезпеченню, зрештою, повинно бути примноження капіталу, забезпечення технологічної незалежності, підвищення конкурентоспроможності продукції і ефективності роботи служб, забезпечення безпеки персоналу, підвищення його кваліфікації (або хоч би припинення падіння цих показників).
Більшість вчених погоджуються на думці про те, що базою для реалізації цієї мети, так чи інакше, є прогнозування і планування (починаючи від загально стратегічного і, закінчуючи стратегічним і тактичним), а вже потім питання фактично вирішується за допомогою оперативного управління.
Економічна безпека підприємства - це стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільності функціонування підприємства в цей час і в майбутньому.
Крім того характеризується рівень економічноїбезпеки як оцінка стану і використання корпоративних ресурсів, а її функціональні складові як сукупність основних напрямків Е. Б., істотно відмінних один від одного за змістом. Передусім, він виділяємо:
1) фінансову;
2) техніко-технологічну;
3) політико-правову;
4) екологічну;
5) інформаційну;
6) силову.
Нас буде цікавити передусім фінансова складова, складова конкурентоспроможності підприємства.
При розгляді корпоративних ресурсів, передусім, необхідно виділяти наступні:
1. ресурс капіталу (сукупність власного і позикового капіталу кровоносна система для інших видів ресурсів);
2. ресурс персоналу (керівники, інженери, робочі і службовці);
3. ресурс інформації і (про зміну політичної, економічної, екологічної ситуації, ситуації на ринках, про нововведення в області організації і управління виробництвом, => допомагає швидко і правильно реагувати на будь-які зміни зовнішньої середи);
4. ресурс техніки і технології (для промислових підприємств має виняткове значення, хоч, звичайно, він залежить від стану капіталу, фінансових можливостей);
5. ресурс прав (з виснаженням природних ресурсів зросла цінність нематеріальних активів прав на використання патентів, ліцензій, земель, пільгових квот для експортерів і т.д.).
Приведемо схему планування, яка в найбільшій мірі буде забезпечувати контроль за економічною безпекою:
1. Розробка стратегічного плану, що забезпечує ЕБП (орієнтири, планові установки для функціональних складових);
2. Розробка стратегічних фінансових, виробничих планів, планування персоналу;
3. Тактичне планування (розрахунок сукупного критерію ЕБП
4. Оперативне планування
5. Перевірка відхилення критеріїв ЕБП від плану;
6. Коректування набору корпоративних ресурсів, системи стратегічного і поточного планування фінансово-господарської діяльності підприємства, господарських планів підприємства.
На малюнку 3 приведена схема взаємодії елементів ЕБП:
Рис.3.1. Схема взаємодії елементів ЕБП
Алгоритм забезпечення ЕБП найбільш конкретно і просто, на мій погляд, представлений у такій формі:
1. Аналіз стану кожної функціональної складової ЕБП
2. Аналіз негативних впливів по кожної функціональної складової ЕБП
3. Оцінка можливих збитків по кожної функціональної складової ЕБП
4. Вироблення комплексних заходів щодо усунення існуючих негативних впливів і попередження можливих;
5. Оцінка вартості здійснення заходів;
6. Оперативна реалізація комплексних заходів, що пропонуються
7. Оцінка ефективності заходів, прийнятих по кожної функціональної складової
ЕБП
8. Визначення причин невідповідності ефективності заходів, прийнятих для усунення негативних впливів, ліквідація цих причин.
Сукупний коефіцієнт економічної безпеки розраховується по формулі:
(3.1)
де - значення приватних функціональних критеріїв
- питомі ваги значності функціональних складових ЕБП (розраховуються на основі оцінки сукупних збитків по фінансових складових).
Але, якщо з розрахунком сукупного критерію ЕБП можна погодитися, то з розрахунком приватного функціонального критерію є певні проблеми:
(3.2)
де Увід - відвернені збитки;
В - сумарні витрати на реалізацію заходів;
Упо - понесені збитки.
Основною трудністю є те, що ці, хоч і порівнянні у вартісних одиницях величини навряд чи можуть бути адекватно оцінені. Адже понесений, а тим більше відвернений збиток точно визначити важко. А, розуміючи це, безглуздо розраховувати і на точність сукупного критерію, раз всі його функціональні складові будуть оцінені з великою мірою округлення і спрощення.
Висновки до розділів 1, 2 та 3
Масові неплатежі в нашій країні на сьогоднішній день в більшості випадків пов'язані з недооцінкою моментів кредитного ризику, з нецивілізованим підходом банків на початку розвитку ринкових відносин до своєї кредитної політики.
При розгляді заявки про кредитування необхідно враховувати найдрібніші деталі стосовно потенційного клієнта , інакше банк може зазнати величезні втрати. Кредитним відділам банків необхідно постійно враховувати, аналізувати зарубіжний та всезростаючий вітчизняний досвід
Розглянувши проблему визначення та аналізу кредитного ризику в комерційному банку я прийшла до висновку , що вона фактично складається з трьох частин:
1. Зібрати якомога більшу кількість достатньо повної інформації про потенційного позичальника , яка б надала можливість охарактеризувати його самого та його діяльність з більшої кількості боків
2. Первинна обробка зібраної інформації, розрахунок первинних показників та інше.
3. Третя, і основна , на мою думку проблема, це - знаходження висококваліфікованих спеціалістів з енциклопедичними знаннями в усіх галузях економіки, які здатні постійно вирішувати нетрадиційні задачі нетрадиційними методами .
Виділення третьої проблеми як основної основане на специфіці кредитного ризику, яка полягає в тому , що на нього прямо чи опосередковано впливає велика кількість економічних факторів та ризиків, цей вплив настільки неоднорідний, що поєднати його в один кількісний показник практично неможливо. Це здатна зробити лише людина з вищеназваними якостями на логічному, а інколи і на інтуїтивному рівні. Дефіцит саме таких спеціалістів в більшості випадків був причиною необгрунтованої кредитної політики, яка призвела багато українських банків до банкруцтва.
РОЗДІЛ 4. Розрахункова частина
ВИХІДНІ ДАНІ (53 ВАРИАНТ) Одиниці виміру Значення
1. Річний обсяг виробництва тис. тон 7526
2. Ціна одиниці продукції з ПДВ грн. /тону 39,8
3. Трудомісткість

 
 

Цікаве

Загрузка...