WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

підприємства рівні його витратам, а прибуток відповідно рівний нулю. Точка беззбитковості може бути виражена в натуральних, грошових одиницях, або у відсотках до нормальної потужності. Розраховується вона двома методами: Один з них - з допомогою рівнянь:
В= Ву.п. =Впу.з.* Q , (1.27)
Де В - загальні витрати;
Ву.п - умовно-постійні витрати ;
Впу.з - питомі умовно-змінні витрати;
Q - обсяг реалізації;
Вр = Ву.п +Впу.з * Q + П ; (1.28)
або Вр = Q+Ц (1.29)
де Вр виручка від реалізації ;
П - Прибуток
Ц - ціна одиниці продукції (робіт, послуг);
Для Знаходження Qкр (П=О) запишемо формулу;
Qк.р. = Ву.п / Впу.з (1.30)
Різниця між ціною та одиницю продукції та величиною питомих умов земних витрат називається морженальним прибутком (МП)
Витрати, які несе підприємство можемо розділити умовно , постійні та змінні. Змінними називаються такі витрати, загальний розмір яких змінюється прямо - пропорційно зміні обсягу виробництва.
До умовно змінних витрат належать витрати на -
сировину та матеріали;
- покупні комплектуючи витрати,
- технологічне паливо й енергію;
-оплату праці працівникам,
- зайнятим у процесі транспортування та зберігання нафти , з відрахуванням на соціальні заходи.
Постійні витрати, абсолютна величина яких із зміною об'ємів в транспортування нафти істотно не змінюється. До них належать : витрати на утримання та експлуатацію устаткування, амортизаційні витрати, витрати пов'язані з обслуговуванням і управлінням процесом транспорту нафти
( заробітна плата адміністративних працівників, нарахування на заробітну плату)., а також витрати на забезпечення господарських потреб.
Вихідні дані для проведення аналізу взаємозв'язку "Витрати -об'єм - прибуток" наведені в табл.1.11.
За формулою розрахуємо точку беззбитковості і внесемо дані розрахунку в табл.1.12
Таблиця 1.11.
Вихідні дані, для проведення аналізу взаємозв'язку "Витрати -об'єм - прибуток"
Показник Од.вимір 2000 рік 2001 рік 2002 рік
Загальні витрати тис.грн 320537,0 364733,6 453221,2
Умовно-постійні витрати Ву.п. тис.грн.. 86493,3 88993 106007,54
Умовно-змінні витрати Ву.з. тис.грн.. 237873,5 281820,8 355083,66
Питомі
умовно-змінні витрати,
Впу.з. грн.
(на1000 тн.тр.нафти) 2,011 2,295 2,82
Ціна транспортування
1000 тн. нафти ,. грн. 4,36 4,77 5,94
Обсяг транспортованого нафти тис.тн..
Виручка від
надання
послуг тис.грн 515697,87 585784,23 702579,22
Для 2002 року
Qкр = 106007,54 / 5,94 - 2,82 = 33976,775 .тн. нафти;
Графічно покажемо взаємозв"язок " витрат - обсяг"
на рис.1.4. Таблиця 1.12.
Результати проведених розрахунків
Роки Моржинальний прибуток грн.. Критичний обсяг реалізації Qкр тис..тн. нафти
2000 2,349 36821,328
2001 2,475 35956,767
2002 3,120 33976,775
В
380
360 Вуз
320
270
237
220
140
Вуп
100
80
20
118 119 120 121 122 123 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Q
Рис. 1.3. Взаємозв"язок : витрат - обсяг
Як бачимо з рисунку 1.3. 2000-2002 pр. об'єм транспортування нафти збільшувався наслідком цього було зростання умовно змінних витрат, які у 2000 році складали 237873,5 тис. грн.., а у 2002 році -355083,66 тис. грн., їх ріст склав 149,3 % ([ 355083,66 / 237873,5] * 100). Щодо умовно-постійних витрат, то у 1999 році вони склали 8649,3 тис. грн.. у 2001 році - 88993 тис. грн., 2002 рік - 106007,54 тис. грн..
700 В
600
Прибутки
560
500
460
400
360
Q кр
300
260
100
60
Збитки
20
0
5 10 15 20 30 35 50 60 70 80 90 100
Рис1.4.Графічне визначення точки беззбитковості на 2003 рік
Незначний ріст цих витрат зумовлений в основному збільшенням витрат, пов'язаних з обслуговуванням і управління процесом транспорту нафти.
Критичний об'єм реалізації нафти у 2000 році склав 36821,3 тис. тн. , що складає 31,1 % від фактичного обсягу транспортованої нафти, при цьому максимальний прибуток - 2,349 грн. на 1000 тн. нафти, у 2001 році критичний об'єм становив 29,3 % від фактичного об'єму транспортування нафти, а у 2002 році - 26,9 %.Моржинальний прибуток зріс від 2,349 грн. на 1000 тн. транспортування нафти до 3,120 грн.
На рисунку 1.4. точно беззбитково визначена графічно і складає приблизно 34 * 103 тис. тн. нафти (2001 р) при цьому умовно-постійні витрати складають 106*10з тис. грн., а умовно змінні -94 тис.грн..*103 ( 200*103-106*103). Зона мін лінією ВР і лінією В уз, при Q > Qkp - зона прибутків , і при Q 0,5 Збільшення
2. Маневреність робочого капіталу Ф.1(сума ряд100-140):(ряд.260-ряд.620) За планом За планом
3. Коефіцієнт фінансової залежності Ф.1.(ряд280:ряд380) 0,5 Збільшення
5. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Ф.1(ряд.480+ряд.
620):ряд.280) <0,5 Зменшення
6. Коефіцієнт залучених джерел в необоротних коштів Ф.1 (ряд480:
ряд.080) <0,1 Зменшення
7. Коефіцієнт довгострокового залучення позитивних коштів Ф.1(ряд.480):
(ряд480+ряд.380) <0,5 Зменшення
8. Коефіцієнт довгострокових зобов'язань Ф.1(ряд480):
(ряд.480+ряд620) 0,5 Збільшення
10. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу Ф.1(ряд480+ ряд.620):(ряд380) 0,1 Збільшення
12. Коефіцієнт фінансової стабільності Ф.1(ряд380):
(ряд.480+ряд620 >1 Збільшення
13. Коефіцієнт фінансового лівериджу Ф.1(ряд480):(ряд.380) 0,2 Збільшення
15.Коефіцієнт страхування бізнесу Ф.1(ряд340):(ряд.280) >0,1 Збільшення
16. Коефіцієнт страхування статутного капіталу Ф.1(ряд340):(ряд.300) За планом За планом
17.Коефіцієнт страхування власного капіталу Ф.1(ряд340):(ряд.380) >0,1 Збільшення
Коефіцієнт фінансової незалежності "автономії" обчислюється як відношення загальної суми власного капіталу до підсумку балансу. Цей коефіцієнт характеризує частку активів власників підприємства в загальній сумі активів, авансових у йогодіяльності. Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення коефіцієнта автономії складає 0,5. Чим більшу значення коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан

 
 

Цікаве

Загрузка...