WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

таблиці 1.8 і використовуючи стовпчикову діаграму (рис.3) , проаналізуємо структуру собівартості і її зміну протягом 2000 - 2002 року.
Таблиця 1.8.
Структура собівартості.
Елементи витрат 2000 рік 2001 рік 2002 рік
Загальні
витрати
тис.грн.. Витр.на 1000тн
тис.грн. % Загальні
витрати
тис.грн.. Витр.на 1000 тн
тис.грн. % Загальні
витрати
тис.грн.. Витр.на 1000 тн.
тис.грн. %
Матеріали 15567,1 0,1316 4,8 29448,8 0,2398 7,94 38048,0 0,3022 8,25
Витрати 33230,3 0,2809 10,3 39091,2 0,3183 10,54 44931,27 0,3568 9,74
Власні потреби 158278,2 1,338 48,8 166556,4 1,3562 44,91 214038,63 1,70 46,44
Електро і
теплоенергія 21046,2 0,1779 6,5 36179,0 0,2946 9,80 45276,5 0,3596 9,82
Заробітна плата 9118,9 0,077 2,8 9847,0 0,080 2,64 13144,6 0,1044 2,84
в т.ч. основна
5836,0
0,049
1,8
6400,55
0,0521
1,72
8543,99
0,0678
1,85
додаткова 3282,9 0,0277 1,0 3446,45 0,028 0,92 4600,61 0,0365 0,99
Соціальні заходи 4812,1 0,04 1,45 4860,6 0,0395 1,3 4800,8 0,0381 1,04
Амортизація 47026,9 0,397 14,5 41323,5 0,336 11,13 54871,2 0,4358 11,9
Інші витрати 35287,1 0,298 10,85 43507,3 0,3542 11,74 45980,2 0,3652 9,97
Всього витрат 324366,8 2,74 100 370813,8 3,019 100 461091,2 3,66 100
Послуги на сторону 3829,8 0,032 1,17 6080,2 0,0495 1,64 7870,0 0,06251 1,7
Витрати разом 320537,0 2,71 98,83 364733,6 2,97 98,36 453221,2 3,6 98,3
Обсяг транспорту нафти тис.тн.
118279,33
122805,92
125894,77
Як бачимо, частку витрат займають витрати на власні потреби, тобто витрати такого об'єму нафти, який необхідно для забезпечення роботи всіх нафтоперекачувальних станцій та інших виробничих структур у процесі транспортування нафти. У 2001 році частка даних витрат зменшилась на 3,89 %, а у 2002 році - 2,36 %. Такі зміни могли відбутися завдяки покращення показників експлуатації обладнання, ефективному їх використанню.
Велику долю також займають втрати нафти різниця між показниками . Прослідковується різкий ріст витрат на електро і тепло енергію, у 2001 році на 3,3 %, а у 2002 році - 3,32 % це свідчить про підвищення енергомісткості транспортування 1000 тн. нафти, тому необхідно проводити щодо поліпшення цього коефіцієнта.
Будь яке виробництво, використання робіт чи надання послуг не обходиться без витрат на матеріали, в даному випадку ці витрати складають 4,8 % у 2000 році і зросли на 3,14 % у 2001 році і на 3,45 % у 2002 році. Тому можна зробити висновок, що матеріаломісткість наших послуг зросла майже в 2 рази, тому слід більш раціонально використовувати всі види матеріалів, які включаються до даної статті витрат.
Щодо фонду оплати праці, то він складає приблизно 2,8 % і протягом аналізованого періоду суттєво не змінюється.
Частка витрат на соціальні заходи у 2000 році складала 1,45 % від загальних витрат , а у 2001 році зменшилась на
0,15 %, у 2002 році - на 0,41 %. Це пов'язано із відміною відрахувань на заробітну плату у Фонд Чорнобиля.
Значну частину займають амортизаційні відрахування , частка яких протягом 2000 - 2002 року зменшилось від 14,5 % до 11,9 %.
Щодо інших витрат, а вони включають поточний ремонт, пуско-наладжувальні роботи , послуги автотранспорту, зв'язку, авіообслуговування, канцелярські витрати, відрядження, відрахування на будівництво доріг, комунальний податок, плата за землю, то вони складають приблизно 10 %.
Потрібно зауважити, що витрати на транспортування нафти зменшиться на величину наданих послуг на сторону. Так у 2000 році їх частка склала 1,17 %, у 2001 році - 1,64 %, у 2002 році 1,7 %.
Отже, як бачимо найбільші витрати ОРНУ несе по статті "Матеріальні витрати, і вони склали у 2002 році 74,25 % від загальних витрат, тобто вони формують основну частину собівартості транспортування нафти.
Проведемо вирівнювання динамічного ряду та спрогнозуємо собівартість на 2003 рік , використовуючи метод екстраполяції (метод найбільших квадратів або вирівнювання) [8, 9].
Таблиця 1.9.
Собівартість 1000 тн. нафти за період 2000-2002 рр.
Показник 2000 рік 2001 рік 2002 рік
Собівартість 1000 тн. нафти транспортуємої , грн..
2,71
2,97
3,6
?ta=?y
?t2b=?yt
3a=9,28
2b = 0,89
Рівняння прямої :
a = 9,28 / 3 = 3,093
b = 0,89 / 2 = 0,445
Таблиця 1.10.
Вирівнювання показника собівартості за прямою і параболою
Роки С/б,грн t t2 ty t2y t4 упр
Упар
| у - у |
по прмой по пара
1 2,71 -1 1 -2,71 2,71 1 2,648 2,71 0,062 0
2 2,97 0 0 0 0 0 3,093 2,97 0,123 0
3 3,6 1 1 3,6 3,6 1 3,538 3,6 0,062 0
? 9,28 2 0,89 6,31 2 0,247 0
Рис. 1.2. Динаміка собівартості транспортування 1000 тн нафти
Y tпр = 3,093+0,445 t;
Yt=-1 = 3,093+0,445 (-1) = 2,648
Yt=0 = 3,093+0,445 *0 = 3,093
Yt=1 = 3,093+0,445*1 = 3,538
Рівняння параболи: ?ta + ?t2 C=?Y;
?t2b =?yt;
?t2a+?t4C=?yt2 ;
3a+2C=9,28;
2d=0,89;
2a+2c=6,31;
b = 0,89/2=0,445; a=2,97; C= 0,185;
Ytпр = 2,97+0,445 t +0,185*t2 ;
Yt=-1 = 2,97 + 0,445*(-1)+0,185*1= 2,71;
Yt=0 = 2,97+0,445*0+0,185*0= 2,97;
Yt=1 = 2,97 + 0,445*1+0,185*1 = 3,6;
Оскільки абсолютне значення відхилень між фактичними та всерівняними значеннями собівартості транспортування 1000 тн. нафти, тобто
? |Y-Yпар|=0, то прогнозування собівартості на 2002 рік краще здійснювати за рівнянням параболи.
У2002 = 2,97+0,445*2+0,185*4 = 4,6 (t=2) ;
Фактичні та вирівняні значення показника собівартості с собівартістю транспортування 1000 тн. нафти. описується рівняннями параболи, за яким і визначається проаналізована величина даного показника на 2002 рік. Собівартість транспорту нафти 1000 тн. в 2002 році складатиме 4,6 грн, що на1 грн. більш ніж у 2001році, або на 27,7 % [(4,6 / 3,6 )*100-100 ]
Різкий ріст собівартості транспортування 1000 тн. нафти є негативним явищем у діяльності підприємства, оскільки це свідчить про суттєве збільшення витрат на транспортування нафти, що в свою чергу приводять до росту цін за виконанням даних послуг.
Аналіз "витрати - обсяг - прибуток" - це метод систематичного вивчення витрат , об'єму діяльності та прибутку підприємства для визначення:
об'єму реалізації, який забезпечує покриття всіх витрат і одержання даного прибутку;
Величини прибутку при визначеному;
1. Вплив зміни величини витрат ,
2. Об'єму і ціни реалізації та прибуток підприємства ;
3. Оптимальної структури витрат;
4. Об'єму реалізації.
Важним елементом аналізу взаємозв'язку "витрат - обсяг - прибуток" є аналіз беззбитковості. В основу аналізу беззбитковості покладений розподіл витрат наумовно постійні та умовно змінні та розрахунок точки беззбитковості, яка визначає критичний об'єм реалізації.
Точка беззбитковості - це об'єм реалізації, при якому доходи

 
 

Цікаве

Загрузка...