WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

год 264080,29 0,136 0,137 +0,001 - +264,08
Паливо ум.од. 7163,38 1,25 1,27 +0,02 - +143,26
Сумарне відхиленн - - - - - - 13355,8
Сальдо відхиленн - - - - - - 13355,3
За формулою:
? Вц = (Ц1 - Ц0) * Q
зміна витрат на нафту під дією зміни ціни за 1000 тн. нафти складатиме ?Вц = (200-190)*12948,495 = +12948,495 тис.грн
Під дією зміни обсягу нафти
? ВQ = ( Q1 - Q0 ) * Ц0
?ВQ = (1294,8495-1357,89)*190=-11977,695 тис.грн..
Загальна зміна : ?В = ?Вц +?Вс= 12948,495-11977,695
?В=+970,8 тис.грн..
Зміна витрат на електроенергію :
?Вц =(0,137-0,136)*264080,29=264,08 тис.грн..
?ВQ = (264080,29-257352,94)*0,136 = + 914,9196 тис.грн..
?В = 264,08+914,9196 = 1178,9996 тис.грн..
Зміна витрат на паливо:
?Вц = (1,27-1,25)*7163,38=143,2676 тис.грн..
?ВQ = (7163,38-7200)*1,25=-45,777 тис.грн..
?В = 143,2676-45,777=+97,4906 тис.грн..
До витрат на сировини і матеріалів відносять витрати на фарбу, матеріали для проведення зварювальних робіт, прокат кольорових металів, авто шини для машин і механізмів та інші. Не простим є визначення стандартних цін на ці матеріали та норми їх витрат.
Оскільки нафта на технологічні потреби та витрати на електроенергію та паливо займають велику частку у сукупних матеріальних витратах то аналіз був проведений саме по цих видах витрат. Отже, у 2002 році витрати па нафту у зв'язку із зміною цін перевищили стандартні на 12948,495 тис.грн.., а у зв'язку з відхиленням (зменшенням) від стандартного об'єму нафти - економія 11977,695 т.грн.. Загальні перевитрати -970,8 тис.грн..
Що до електроенергії, то маємо перевитрати і в зв'язку з ростом цін і збільшення загальних витрат електроенергії. Перевитрати складають 1178,9 тис.грн.. Це свідчить про збільшення енерго місткості транспортування нафти.
За рахунок збільшення ціни на 0,02 грн. перевитрати на паливо склали 143,27 тис.грн. , а зменшення використання палива по кількості привело до економії на 45,77 тис.грн.. То в сумі також одержали перевитрати на 97,49 тис.грн..
В таблиці 1.5. наведемо розрахунок відхилень, які є наслідком раціонального використання матеріалів у виробництві.
Таке збільшення матеріало-енерго, паливо місткості мало бути спричинене використанням матеріалів нижчої якості, потужності трудової дисципліни, порушеннями у виробничому процесі , більш електромісткого обладнання для здійснення діяльності також зміною цін на матеріали, які можуть зростати з різних причин, зокрема упущення моменту формування ціни, яка була врахована у стандартах.
На підприємстві необхідно удосконалювати організаційну та технічну і технологічну політику, що дають змогу змінити витрати і умкнути перевитрат.
Накладні витрати - це витрати, які не можуть бути віднесені до певних витрат економічно можливим шляхом. До накладних витрат у ОРНУ відносять : витрати на оплату праці, відповідно відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відрахування (оскільки амортизаційні відрахування відбуваються не за методом пропорційності виготовленої продукції чи виконаних робіт) а також інші витрати на забезпечення господарських потреб.
В таблиці 1.6 наведемо приклад бюджету накладних витрат.
В ОРНУ для всіх категорій працівників застосовують почасово-преміальну систему оплати праці, тому проаналізуємо зміну витрат на оплату праці в залежності від середньо спискової чисельності і середньомісячної заробітної плати.
Таблиця 1.5.
Розрахунок відхилень, які є наслідком раціонального використання матеріалів у виробництві
Показник Од.вимір. Види витрат матеріалів Показники відхилень
Нафта (тис. тн.) Ел. енергія (тис.) Паливо (тис.)
Фактична витрат матеріалів - 12948,495 264080,29 7163,38 -
Стандартна витрата матеріалів на фактичний випуск - 1357,89 257352,94 7200,00 -
Відхилення у натуральних одиницях:
Економія - -63,0405 - -36,62 -
Перевитрати - - 6727,35 - -
Стандартна ціна одиниці
Відхилення за грошовою оцінкою грн. 190 0,136 1,25 -
Економія -11977,695 - -45,775 -
Перевитрати - 914,9196 - 914,9196
Сальдо відхилень - - - -11108,55
Таблиця 1.6.
Бюджет накладних витрат за 2000 - 2002 роки
Стаття витрат Од. вим. 2000 рік 2001 рік 2002 рік
Оплата праці тис. грн. 9118,9 9847,0 13144,6
Соціальні заходи тис. грн. 4812,1 4860,6 4800,8
Амортизаційні відрахування тис. грн. 47026,9 41323,5 54871,2
Інші витрати тис. грн. 35287,1 43507,3 45980,2
Всього витрат. тис. грн. 96245,0 99538,4 118796,8
Середньоспискова чисельність працівників у 2000-2002 рр. склала відповідно 3322,3381,3364 чол.
Середньомісячна заробітна плата у 1999-2000 р. відповідно склала: 228,75; 242,7; 325,6 грн.
Визначаємо вплив ССЧ; середньої ЗП за формулами (21-24)
2000- 2001 рр.
?В?ЗПфоп = (242,7-228,75)*3381 = 47,16495 тис.грн..
?Вссчфоп = ( 3381-3322)* 228,75 = 13496,25 тис.грн..
?В фоп = 47,165+13,469=60,661 тис.грн..
?Врфоп = 60,661*12=728,1 тис.грн..
2001 р - 2002 рік :
?В?ЗПфоп = (325,6-242,7)*3364 = 278,88 тис.тис.
?Вссчфоп = (3364-3381)*242,7= - 4,125 тис.грн.,
?В фоп = 278,88-4,125=274,755 тис.грн..
?Врфоп = 274,755*12= 3297,06 тис.грн..
В таблиці 1.7. покажемо виконання бюджету накладних витрат за 2002 рік. Як бачимо , за рахунок відхилень витрат на оплату праці та соціальні заходи від норм цих витрат маємо перевитрати у розмірі 197,2 тис. грн. Щодо амортизаційних відрахувань, та
Таблиця 1.7.
Виконання бюджету накладних витрат за 2002 рік
Стаття витрат Витрати тис.грн.. Результати тис.грн..
Нарма факт економія Перевитрати
1. Витрати на оплату праці 13000,2 13144,6 +144,4
2.Соціальні заходи 4748,0 4800,8 +52,8
3. Амортизаційні відрахування 60000 54871,2 5128,8
4.Інші витрати 58408 45980,2 12427,8
Сумарне відхилення -17556,6 +197,2
Сальдо відхилень -17359,4
їх економія склала 5128,8 тис. грн. причиною цього може бути не введення запланованих основних фонді або зменшення їх вартості.
Важним для контролювання є інші витрати , вони у 2002 році менші за нормативні на 12427,8 тис.грн..
Загальна економія накладних витрат - 17359,4 тис. грн. Щодо впливу ССС і середньої ЗП на фонд оплати праці, то у 2001 році ріст середньої ЗП перевитрат на 278,88 тис.грн.. в місяць3, а зменшення ССЧ привело до економії на 4,125 тис.грн.. в місяць . Загальна зміна фонду оплати праці під дією наведених показників складає 3297,06 тис.грн.. в сторону збільшення.
Отже , на підприємстві вимагає більшого контролю політика щодо оплати праці , щоб умикнути таких перевитрат надалі.
Проаналізуємо структуру собівартості та наведемо вихідні дані в табл. 1.8.
Маючи оцінку собівартості протягом певного періоду, важливим є не тільки зміна величини витрат у абсолютному чи відносному виражені, алеі зміна частини кожного з елементів витрат, тобто структури собівартості.
Беручи до уваги дані, занесені в

 
 

Цікаве

Загрузка...