WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

експлуатацією магістральних нафтопроводів то всіх споруд, призначених для перекачки та зберігання нафти, виражених в грошовій формі.
На підприємстві складається кошторис витрат на перекачку нафти і розрахунок цих витрат на одиницю - 1000 тн. нафти , що перекачується.
Собівартість 1000 тн. нафти, що перекачується шляхом ділення загальної суми витрат на об'єм нафти , що перекачується.
За допомогою темпів росту базисних проаналізуємо тенденцію зміни показників собівартості (валових витрат та витрат на транспортування 1000 тн. нафти) протягом 2001 і 2002 р.р. порівняно з 2000 роком. Валові витрати на транспортування нафти зросли на 13,8 і 41,4 % відповідно у 2001 і 2002 р.р порівняно з 2000 роком. На ріст даного показника мав вплив ряд факторів , зокрема ріст об'ємів перекачки нафти ( 2001 рік на 3,1 %, 2002 рік - 5,7 %), також збільшення фонду плати праці 2000 рік - 9118,9 тис.грн. , 2001 рік -9847,0 тис.грн.., 2002 рік 13144,6 тис.грн..) Збільшення об'ємів транспортування безумовно приводять до росту затрат на матеріали, технологічні потреби, електро - і тепло енергію.
Більш конкретним показником є собівартість транспортування 1000 тн. нафти . Даний показник протягом аналізованого періоду мав тенденцію до зростання :
2001 рік - на 9,6 %, 2001 рік на 32,8 % . Такій різкий ріст собівартості транспортування 1000 тн. нафти був зумовлений збільшенням витрат на технологічні потреби ( втрати нафти + власні потреби). Звичайно , на ріст цін , а також витрат на оплату праці мало вплив таке загальнодержавне явище як інфляція.
Бачимо, що як валові витрати, так і витрати на транспортування 1000 тн. нафти за останні три роки мають тенденцію до зростання.
Групування витрат за економічними елементами призначення для виявлення всіх витрат на виробництво за їх видами, тобто воно дозволяє визначити що саме визначається на виробництві на яку суму в цілому по підприємству. Елемент витрат - це сукупність економічно-однорідних витрат. При складанні кошторису витрати обліковуються незалежно від місця виникнення витрат і їх виробничого призначення.
На даний момент передбачено єдине для всіх підприємств групування витрат за економічними елементами:
1. матеріальні витрати;
2. витрати на оплату праці;
3. відрахування на соціальні заходи;
4. амортизаційні відрахування;
5. інші витрати.
По елементне відображення витрат дає змогу вивчити зміну рівня собівартості продукції під впливом раціонального використання трудових ресурсів, основних фондів і оборотних засобів.
За даними нормативного обліку витрат вивчаються зміна проти очікуваного рівня і динаміка витрат під впливом нової техніки, технології та організації виробництва.
Планова величина витрат на 2002 рік для транспортування нафти була визначення у розмірі 483408 тис.грн.. У порівнянні з фактичними витратами цей період відбулося загальне зменшення витрат на 25022,44 тис.грн.. Зокрема, фактичні витрати, які відносяться до елементу затрат "Інші витрати" зменшились на 12427,8 тис.грн.. і при цьому їх частина зменшилась на 2,11% у загальних витратах. Відхилення матеріальних витрат складає 2705,6 тис.грн.. в сторону зменшення, але при цьому їх частина зростає на 2,87 відсотка.
Таблиця 1.3.
Храктеристика кошторису витрат на транспортування нафти за 2003 рік.
Елемент
витрат План Факт Відхилення
(+,-)
Сума тис.грн % Сума тис.грн % Сума тис.грн %
1.Матеріальні витрати
в т.ч. матеріали
технологічні потреби
електро і теплоенергія 345000
40100
258000
46900 71,37
8,3
53,37
9,7 342294,4
38048,0
258969,9
45276,5 74,24
8,25
56,17
9,82 -2705,6
-2052
969,9
-1623,5 2,87
-0,05
2,8
0,12
2. Втрати на оплату праці 15000 3,10 13144,6 2,85 -1855,4 -0,25
3.Відрахування на соц.заходи 5000 1,03 4800,8 1,04 -199,2 0,01
4.Амортизаційні відрахування 60000 12,42 54871,2 11,9 -5128,8 -0,52
5.Інші витрати 58408 12,08 459802 9,97 12427,8 -2,11
Всього витрат 483408 100 461091,2 100 25022,4 -
Частка витрат на матеріали зменшилась на 0,05 %, частка витрат на технологічні потреби та електро та тепло енергію збільшилось відповідно на 2,8 % і 0,12%.Крім того, витрати на технологічні потреби перевищили запланований рівень на 969,9 тис.грн.. Отже збільшення частки матеріальних витрат свідчить про зростання матеріаломісткості продукції (матеріальних витрат на транспортування 1000 тн. нафти).Так, підприємству необхідно переглянути статтю кошторису "Матеріальні витрати". Розробити заходи щодо пониження матеріаломісткості транспортування нафти. Відхилення витрат на оплату праці і відрахувань на соціальні заходи складають відповідно 1855,4 тис.грн.. та 199,2 тис.грн.. в сторону зменшення, при цьому частка ФОП у структурі витрат зменшилось на 0,25 % Амортизаційні витрати (відрахування) зменшились на 5128,8 тис.грн.., а їх частка - на 0,52 %, що свідчить про пониження фондоємності транспортування нафти. Як бачимо , фактичні витрати 2002 року тільки у випадку витрат на технологічні потреби перевищили за плановий рівень, у разі всіх інших елементів затрат вони були меншими за планові величини за планові величини, результатом чого є загальні відхилення в сторону зменшення фактичних витрат від планових на 4,6 % {(461091,2/483408)*100-100}.
Витрати, які несе підприємство, класифікують відносно можливості їх віднесення по виконанні роботи, надалі послуги, виготовлену продукцію. Розрізняють прямі і накладні витрати.
Прямі витрати - це витрати на виробництво продукції, обсяг яких змінюється залежно від змін обсягів виробництва і реалізованої продукції, вони можуть бути безпосередньо включені у собівартість продукції, легко піддаються амортизації, бюджетному нарахуванню . На Одеському до прямих витрат можна віднести витрати на матеріали, які поділяються на :
- витрати на сировину і матеріали;
- витрати на паливо і енергію;
- витрати запасних частин;
- витрати на нафту (технологічні потреби);
- інші матеріальні витрати.
Найбільшу частку в цих витрат займають витрати на нафту (технологічні потреби), також сьогодні слід звернути увагу на витрати палива та енергії у зв'язку з їх дефіцитністю та великою вартістю .
Аналіз матеріальних витрат полягає у порівнянні фактичного обсягу їх з плановим чи базовим, в обчисленні дії окремих факторів на виявленні відхилення.
В табл. 1.4. наведемо розрахунок відхилень у матеріальних витратах в результаті незбігу фактичних та стандартних цін.
Таблиця 1.4.
Розрахунок відхилень у матеріальних витрат в результаті незбігу фактичних і стандартних цін.
Вид матеріалів Од.
вимір. Кіль
кість
Ціна на од. грн. Відхилення в ціні, грн. Ррезультати
тис.грн.
Стандарт Фактична Екон. Переви
Нафта грн.за1000т 1294,84 190 200 +10 - +12948,49
Електро-
енергія кВт

 
 

Цікаве

Загрузка...