WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

(1.18)
Вплив обсягу ? ВQ = ( Q1 - Q0 ) * Ц0 ; (1.19)
де Ц0, Ц1 - відповідно фактичні та стандартні ціни, грн..;
Q1, Q0 - відповідно фактичні та стандартні витрати матеріалів.
Загальна сума витрат на заробітну плату подається як функція від середньоспискової чисельності робітників (ССЧ) і середньомісячної заробітної плати С?ЗП) :
ВФОП = ССЧ*?ЗП, (1.20)
Методом ланцюгових підставок визначаємо :
Вплив ?ЗП :
? ВзпФОП = (?ЗП - ?ЗП о) * ССЧ, ( 1.21)
Вплив ССЧ
? ВссчФОП = (ССЧ1 - ССЧ0) * ?ЗП о, (1.22)
? ВФОП =? В?ЗП ФОП +? ВссчФОП, (1.23)
Річна зміна ФОП :
? ВрФОП = 12* ? ВФОП , (1.24)
При вивчені закономірностей розвитку широко використовуються "трендові криві", тобто певні математичні функції за допомогою яких описується основна тенденція f(t). Тип функції залежить від специфіки процесу, що вивчається і характеру його динаміки.
На практиці перевага надається функціям, параметри яких мають чіткий економічний зміст і означають абсолютну чи відносну швидкість розвитку. Зокрема:
- лінійна функція Уt = a+bt , (1.25)
де параметр b характеризує стабільну абсолютну швидкість,
- парабола 2-го ступеня Уt = a+bt + Сt2 , (1.26)
для якої характерний стабільний приріст абсолютної швидкості 2С
В усіх функція t - порядковий номер періоду
а - рівень ряду при t =0
На основі наведених методів проведемо аналіз собівартості показників [5-7].
Виробничо - господарську діяльність будь якого підприємства, зокрема Одеського РНУ, характеризують ряд показників, завдяки яким можна отримати наочну картину діяльності підприємства.
Важливе значення для оцінки діяльності підприємства має виконання поставленої мети , зрозуміло , що відхилення фактичних знань від запланованих в одних показників має позитивний , а в інших негативний характер. Так зростання таких показників як: перекачка нафти, прибуток - має позитивне значення. Зростання значення показника продуктивності праці має відносне значення, якщо це відбувається за рахунок зростання кількості перекачки нафти при умові стабільності показника чисельності, а при умові її зниження, то воно має позитивний характер.
Для того, щоб зробити висновки, чи ефективним є використання матеріальних, трудових та інших ресурсів в цілому, працює підприємство прибутково чи збитково потрібно провести аналіз основних техніко-економічних показників підприємства. Основні техніко-економічні показники діяльності Одеського РНУ наведені в табл. 1.1.
В табл.1.2. наведена динаміка основних техніко-економічних показників на Одеському РНУ за період 2000 - 2002 роки.
(Таблиця 1.1.)
Основні техніко-економічні показники по Одеському РНУ.

п/п
П о к а з н и к и Р о к и
Од.вимір 2000 рік 2001 рік 2002 рік
1. Транспортування нафти, тис. тн. 118815,2 122496,7 125543,1
2. Загальна установлена потужність, тис.кВт 979840 979840 979840
3. Середньомісячна заробітна плата, грн. 444,1 489,3 676,2
4. Продуктивність праці, тис тн. час. 51569 51328 52164
5. Собівартість перекачки 1000 тн. нафти, грн. 2,71 2,97 3,60
6. Прибуток . грн. 355760,2 204520,0 190973,9
Графічно динаміка основних техніко-економічних показ-ників зображена на рис.1.1.
Отже, так як перекачка нафти є основною ланкою в діяльності підприємства то до його значення можна характеризувати роботу Одеського РНУ. Так, у 2001 році перекачка нафти зростає на 3.1 % і на 5 % у 2002 році порівняно з 2000 роком. Такі зміни спричинили збільшенням потреб споживача, також ряд робіт щодо покращення стану нафтопроводів, отже і до збільшення їх пропускної здатності.
Зростання середньомісячної заробітної плати (2002 рік - 52,3%) замовлення збільшення об'єму перекачки нафти, а також мали вплив загальнодержавні процеси і явища, зокрема інфляція.
Показник Од.вимір Роки Абсол.значення показника Абсолютний приріст
?уб ?ул
Транспорт нафти тис.тн. 2000
2001
2002 118815,2
122496,7
125543,1 -
3681,5
6727,9 -
3681,5
3046,4
Загально установлена потужність ОРНУ тис.кВт 2000
2001
2002 979840
979840
979840 -
-
- -
-
-
Середньомісячна зарплата грн. 2000
2001
2002 444,1
489,3
676,2 -
45
232,1 -
45
186,9
Продуктивність праці тис. тн/чол 2000
2001
2002 51569
51328
52164 -
-241
595 -
-241
836
Собівартість транспонування тн. 2000
2001
2002 2-71
2-97
3-6 -
0,26
0,89 -
0,26
0,63
Прибуток 2000
2001
2002 355760,2
204520
190973,9 -
151240,2
164786,2 -
151240,2
-1354,6
Таблиця 1.2.
Динаміка основних техніко - економічних показників
Продуктивність праці у 2001 році зменшилась на 1 %, а у 2002 році зросла на 1,2 % то порівняно з базовим роком. Ріст продуктивності праці зумовлений збільшенням об'єму перекачки нафти і одночасним зменшенням ССЧ працівників управління ( 2001 рік 3381 чол.,2002 рік 3364 чол.)
У 2001 році собівартість зросла на 9,6 %, а у 2002 році - 32,8% мало вплив збільшення витрат на перекачку нафти, зокрема витрат на технологічні потреби, а також підвищення рівня інфляції.
Рис. 1.1. Динаміка основних техніко-економічних показників
де, 1 - Транспорт нафти;
2 - Загально установлена потужність ОРНУ;
3 - Середньомісячна зарплата;
4 - Продуктивність праці;
5 - Собівартість транспонування нафти;
6 - Прибуток.
Різкий спад прибутку підприємства зумовлений зростанням витрат на виробництво.
Даючи загальну характеристику діяльності ОРНУ можна сказати, що у порівнянні з функціонуванням підприємств інших галузей , дане підприємство знаходиться на досить високому рівні : працює прибутково, спостерігається ріст продуктивності праці та об'ємів перекачки нафти. Хоча різкий спад прибутку, збільшення собівартості 1000 тн. перекачки нафти, незначний ріст продуктивності праці та об'ємів виробництва свідчать про недостатньо ефективність функціонування ОРНУ.
Собівартість продукції - це виражена в грошовій формі сукупність витрат по виробництву та реалізацію .
Розрізняють собівартість виробничу й повну, собівартість товарного випуску і окремих видів продукції.
Залежно від впливу на собівартість обсягів виробництва розрізняють фіксовану частину і змінну частину собівартості продукції.
Під час аналізу звичайно використовують такі показники:
1. Валові затрати;
2. Собівартість товарної продукції;
3. Витрати на 1 грн. товарної продукції
4. Собівартість окремих видів продукції.
Собівартість перекачки нафти являє собою сукупність витрат, пов'язаних з утриманням і

 
 

Цікаве

Загрузка...