WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

проте обов"язково несе в себі що-небудь, що робить її унікальною в своєму роді, що характеризує саме ту організацію, в якій вона була вироблена.
Як вважає Ф. Котлер, місія повинна вироблятися з урахуванням наступних п"яти факторів:
" Історія фірми, в процесі якої виробляється філософія фірми, формувався її профіль та стиль діяльності, місце на ринку і т.п.;
" Існує стиль поведінки та спосіб дій власників і керівного персоналу;
" Ресурси, які вона може привести в дію для досягнення своєї мети;
" Відмінні особливості, якими володіє організація.
Добре сформульована місія проясняє те, чим являється організація і якою вона прагне бути, а також показує відмінності організації від інших, їй подібних. Для цього в супроводній місію її розкодуванні повинні бути виражені:
" Цільові орієнтири організації, виражаючі те, на рішення яких задач направлена діяльність організації, і те, до чого прагне організація в своїй діяльності в довгостроковій перспективі;
" Середовище діяльності організації, виражаюча те, який продукт організація пропонує покупцям, и те, на якому ринкі організація здійснює реалізацію свого продукту;
" Філософія організації, що знаходить прояв в тих цінностях та віруваннях, які прийняті в організації;
" Можливості та способи здійснення діяльності організації, виражаюча те, в чому сила організації, в чому її можливості для виживання в довгостроковій перспективі, яким способом і з допомогою якої технології організація здійснює свою роботу, які для цього маються ноу-хау та передова техніка.
На ряду з вище перерахованими характеристиками визначимо місію нафтоперекачувальної станції.
Загальна ціль данаго підприємства - це перекачка нафти, ефективність та швидкість перекачати її в певний срок., а також якість та цінність. Також існує соціальний захист колег (ідентифікація). В організації встановлений клімат відповідальності, ретельності та роботоздатності. Фірма , також, представляє із себе перспективну станцію, що має солідний фінансовий капітал. Вона прагне стабільності та зросту виробництва.
Забезпечення стабільної роботи на нафтоперекачувальній станції приводить до високого рівня премій, матеріальної допомоги робітникам, а також пільги.
Магістральні нафтопроводи для економіки України мають величезне значення.. Завдяки будівництву нафтоперевалочного комплексу в порту "Південний" поблизу Одеси вже сьогодні наша країна є цікавим стратегічним партнером для багатьох держав. Дійсно , відкриті запаси нафти у Кайспійському морі нарівні з традиційними районами нафтовидобування на Близькому Сході роблять привабливою для України перспективу стати одним із головних транспортерів сировини до Європи. І в цьому процесі Придніпровські нафтопроводи займають провідні позиції.
Твердження даної організації - це якісне стабільне транспонування нафти та нафтопродуктів до споживачів у відповідний час.
Якщо місія здійснює загальні орієнтири, напрямок функціонування організації, що виражає зміст її існування, то конкретний кінцевий стан, до якого в кожний момент часу прагне організація, фіксується у вигляді її цілей. Інакше кажучи,
Цілі - це конкрктний стан окремих характеристик організації, досягнення яких являються для них бажани і на досягнення яких направлена її діяльність.
В залежності від періоду часу, що вимагає для їх досягнення, цілі діляться на довгострокові та короткострокові.
Розподіл цілей на довгострокові та короткострокові мають принципіальне значення, так як ці цлі істотно відрізняються по змісту. Для короткострокових цілей характерна значно більща , чим для довгострокових, конкретизація і деталізація ( хто, що і коли повинен робити ).
Існує чотири середовища , по яких ОРНУ встановлює свої цілі.
1. Середовище прибутку:
" прибутковість, що виражає в показниках тип величини прибутку, рентабельності, доходу на акцію і т. п.;
" положення на ринку, що описується такими показниками, як доля ринку, обсяг продаж, доля ринку відносно конкурента і т.п.;
" перекачка, що виражається в витратах на одиницю нафтопродуктів, нафтоємкість і т.п.;
" фінансові ресурси, що описані показниками, які характеризують структуру капітала, рух грошей в організації, величину оборотного капіталу і т.п.;
" потужність організації, що виражається в цільових показниках, які стосуються розміру використаних потужностей, кількість одиниць техніки і т.п.;
2. В середовищі роботи з колегами:
" робота з покупцями, що виражається в таких показниках, як швидкість обслуговування клієнтів, число скарг зі сторони покупців і т.п.;
3. В середовищі роботи з співробітниками:
" зміни в організації та управлінні, що виражаються в показниках, які встановлюють завдання по срокам організаційних змін і т.п.;
" людські ресурси, що описуються за допомогою показників, які виражають кількість пропусків роботи, плинність кадрів, підвищення кваліфікації робітників і т.п..
4. В середовищі соціальної відповідальності:
" робити допомогу суспільству, що описується такими показниками, як об"єм добродіяльності, сроки проведення добродіяльницьких акцій і т.п.
Отже, Цілі та місія грають дуже важливу роль , так як вони встановлюють "зв"язання" організації та забезпечує організацію діяльністю всіх підрозділів на досягнення цілей верхнього рівня. Якщо цілі та місія виражені вірно, то кожне підприємство, що достигає своїх цілей, вносить необхідний вклад в досягнення цілей організації в цілому.
4.3. Вибір стратегії підприємства
Стратегія - довгостроковий якісно визначений напрямок розвитку організації, що стосується сфери засобів і форми її діяльності [20, 21].
Виділяють декілька видів стратегій.
Перша група - стратегія концентрованого росту. Сюди попадають ті стратегії, які зв"язані із зміною продукту і ринку і не затрачають три інших елементи. В випадку проходження цим стратегіям фірма намагається поліпшити свій продукт або почати виготовляти новий, не змінюючи при цьому галузі. Конкретними видами стратегії першої групи являються наступні:
" стратегія посилення позиції на ринку, при якій фірма робе все, щоб з даним продуктом на ринку завоювати кращі позиції.
" стратегія розвитку ринку заключається в пошуку нових ринків для вже виготовленого продукту.
" стратегія розвитку продукту, що пропонує розв"язок задачі росту за рахунок виробництва нового продукту
Друга група - стратегія інтегрованого росту. Звичайно фірма може
прибігати до досягнення таких стратегій, якщо вона знаходиться в сильному бізнесі, не може досягнути стратегії концентрованого росту і в той же час інтегрований рост не суперечить її довгостроковим цілям. Виділяють дві основних типи стратегій інтегрованогоросту:
" стратегія зворотньої вертикальної інтеграції направлена на ріст фірми за рахунок придбання або ж підсилення контроля над постачальниками. Вона може дати фірмі дуже сприятливі результати, зв"язані з тим, що

 
 

Цікаве

Загрузка...