WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

1 790867,21 39543,361 751323,850 37566,192 713757,658 35687,883 678069,775 33903,489 644166,286 32208,314 611957,972
Група 2 105017,73 10501,773 94515,957 9451,596 85064,361 8506,436 76557,925 7655,793 68902,132 6890,213 62011,919
Група 3 144,13 14,413 129,717 12,972 116,745 11,675 105,070 10,507 94,563 9,456 85,107
Невиробн. основні фонди 794,31 39,716 754,595 37,730 716,865 35,843 681,022 34,051 646,971 32,349 614,622
Всього 896823,38 50099,263 846724,119 47068,490 799655,629 44241,837 755413,792 41603,840 713809,952 39140,332 674669,620
Таблиця 3.5.
Виробнича програма роботи Одеського РНУ на п"ять років
Назва показника Од.виміру Усього Рік
2006 2007 2008 2009 2010
Номінальний фонд часу Дні 251 251 251 251 251 251
Години 2002 2002 2002 2002 2002 2002
Ефективний фонд часу Години 1942 1942 1942 1942 1942 1942
Перекачка нафти Тис.тон 16792,32 17044,20 17470,305 17942,003 18252,520
Тис.грн. 101996,552 103526,47 106114,63 108979,72 110865,80
Всьго за п"ять років Тис.тон 87501,348
Тис.грн. 531483,17
3.2. Організаційний план роботи Одеського РНУ
Розрахунок чисельності працівників, що задіяні, виконується за наступними категоріями: керівники, спеціалісти, служблвці. Перелік працівників за категоріями і відповідна хм заробітна плата наведена в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6.
Основні категорії працівників, задіяних на Одеському РНУ та кошторис основної заробітної плати
№ п/п Категорії працівників Чисель
ність Середньомісячна зароб. плата 1 працівника, грн. Середньомі
сячна заробітна плата
1 Керівники 38 1820 69160
2 Спеціалісти 48 1410 67680
3 Службовці 5 840 4200
4 Робітники 311 960 298560
5 Всього 402 - 439600
Для знаходження облікової (спискової чисельності робітників визначимо плановий корисний фонд робочого часу 1 працівника і планової втрати робочого часу у відсотках. Розрахунок корисного фонду робочого часу 1-го працівника наведемо в таблиці 3.7.
Використовуючи дані таблиці 3.6. знайдемо середньомісячний фонд оплати праці робітників Одеського РНУ, який представимо у вигляді таблиці 3.8.
Таблиці 3.8
Розрахунок середньомісячної оплати праці робітників Одеського РНУ, тис.грн.
№ п/п Найменування показника Значення показника
1 Основна заробітна плата 439,600
2 Додаткова заробітна плата 175,840
3 Заохочувальні виплати 967,120
4 Всього 1582,560
Таблиця 3.7.
Річний баланс робочого часу одного працівника
на п"ять років
№ п/п Склад робочого часу Од.
вимір Роки
2006 2007 2008 2009 2010
1 Календарний фонд часу дні 365 365 365 365 365
2 Вихідні і святкові дні дні 142 142 142 142 142
3 Номінальний фонд робочого часу дні 223 223 223 223 223
4 Невиходи на роботу дні 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
5 Чергові та додаткові відпустки дні 29 29 29 29 29
6 Відпустки у зв"язку з хворобою і пологами дні 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
7 Цілодобові простої дні 0 0 0 0 0
8 Явочний фонд робочого часу дні 186,02 186,02 186,02 186,02 186,02
9 Середня тривалість робочого дня Год. 8 8 8 8 8
10 Корисний фонд робочого часу Год. 1488,16 1488,16 1488,16 1488,16 1488,16
11 Коефіцієнт облікового складу 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199
Таким чином, на перший рік роботи виробничої програми фонд оплати праці складає 18990,72 тис.грн.
Так як обсяги перекачки нафти збільшуються, то організаційна програма повинна передбачити збільшення чисельності працівників і в першу чергу робітників аварійних та виїздних бригад. Так у 2008 році планується склад на 2 робітника, у 2009 році на 1 спеціаліста, а у 2010 році на 1 робітника. Тоді розрахунок оплати праці буде мати вигляд наведений у таблиці 3.9.
Таблиця 3.9.
Розрахунок оплати праці на п"ятирічний період, тис.грн.
№ п/п Найменування показника Рік
2006 2007 2008 2009 2010
1 Основна заробітна плата 439,60 439,60 441,52 442,93 443,890
2 Додаткова заробітна плата 175,84 175,84 176,608 177,172 177,556
3 Заохочувальні виплати 967,12 967,12 971,344 974,446 976,558
4 Всього 1582,56 1582,56 1589,472 1594,548 1598,004
3.3. Планування собівартості перекачки нафти
Розрахунки виконуються за переліком витрат, які входять до структури цехової собівартості. Прямі витрати визначаються через норми витрат на одиницю транспонування нафти. До них відносяться витрати на основні матеріали, енергію, паливо, основну і додаткову заробітну плату основних категорій робітників з відрахуванням коштів на соціальне страхування. Непрямі витрати, що пов"язані із забезпеченням нормальної роботи устаткування або споруд, а також апарату управління.
Витрати на основні матеріали розраховуються на основі річної виробничої програми (див. табл. 3.5.) та норм витрат матеріалів та цін на них з урахуванням транспортно-заготівельних виплат, які приймаємо на рівні 5%. Розрахунок витрат на основні матеріали наведемо в таблиці 3.10.
Враховуючи розрахунок основних матеріальних витрат (норми витрат та вартість ресурсу на 1000 т. Нафти) розрахуємо величини матеріальних витрат на п"ятирічний період і представимо його в таблиці 3.11.
Вважаємо, що інші витрати" зростають пропорційно до обсягів перекачки нафти.
Використовуючи таблиці 3.4, 3.5, 3.9, 3.11. та техніко-економічні показники діяльності підприємства, складемо кошторис витрат на транспонування нафти на п"ятирічний період і представимо його у вигляді таблиці 3.12.
Таблиця 3.12.
Кошторис витрат на виробництво, тис.грн.
№ п/п Найменування показника Роки
2006 2007 2008 2009 2010
1 Матеріальні витрати 14538,56 14710,56 14931,21 15402,61 15981,42
2 Витрати на оплату праці 1582,56 1582,56 1589,472 1594,548 1598,004
3 Відрахування на соціальні заходи 585,55 585,55 588,10 589,98 591,26
4 Амортизаційні витрати 50099,263 47068,49 44241,84 41603,84 39140,33
5 Інші витрати 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00
6 Всього 67601,003 64742,160 62145,622 59985,978 58106,014
Відрахування на на соціальні заходи будемо відраховувати у межах 37% від суми основної і додаткової заробітної плати. До інших витрат відносяться витрати на охорону, зв"язок.
За даними таблиці 3.12. знайдемо цехову собівартість транспонування нафти і запишемо її в таблиці 3.13.
Таблиця 3.10.
Витрати на основні матеріали
№ п/п Вид матеріалу Од.виміру Потреба на річну програму, тис.од Ціна, грн. Норма витрат на 1000 т. Вартість ресурсу
На 1000 т.
грн. На річну програму, грн.
1 Електроенергія кВт год 78832,116 0,137 4,751 0,651 10799,999
2 Паливо ум.од 1258,814 2,53 75,8 0,192 3184,800
3 Нафта на власні потреби т. 1294,849 0,200 78,0 15,607 258,970
4 Іншівитрати 1,32 294,861
5 Всього 17,77 14538,693
Таблиця 3.11.
Розрахунок матеріальних витрат на п"ятирічний період
Вид матеріалу Річна потреба, тис од Річна вартість ресурсу,

 
 

Цікаве

Загрузка...