WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

праці.
РОЗДІЛ 3
БІЗНЕС-ПЛАН РОБОТИ ОДЕСЬКОГО РАЙОННОГО НАФТОПРОВІДНОГО УПРАВЛІННЯ
3.1. Виробничий план роботи Одеського РНУ
Складемо бізнес план роботи Одеського РНУ з 2006 по 2010 рік [16, 17].
Одеське районне нафтопровідне управління (ОРНУ) є структурним підрозділом філії "Придніпровські магістральні нафтопроводи" (ПДМН). Створене у 1977 році для експлуатації дільниці магістрального нафтопроводу Кременчук-Херсон та магістрального нафтопроводу Снігурівка-Одеса, загальною протяжністю понад 400 кілометрів.
На даному етапі основним видом діяльності ОРНУ є прийом суміші сибірської нафти із Росії по системі магістральних нафтопроводів від Кременчуцького районного нафтопровідного управління та транспортування їх до: Одеського та Херсонського нафтопереробних заводів Одеської нафтобази для наливу нафти в танкери для подальшого експорту через Одеський порт.
Проведемо аналіз стану основних фондів. Відомості про наявні виробничі фонди, їх балансову вартість, а також коефіцієнти придатності основних фондів приведені в таблиці 3.1. Дані таблиці 3.1 свідчать про те, що придатність основних фондів коливається в межах 52,71% - 96,88% Низький коефіцієнт придатності свідчить про те що термін експлуатації частини основних фондів вже закінчується, тому підприємству необхідно замінити морально і фізично застаріле обладнання новим, більш продуктивнішим.
Таблиця 3.1
Основні фонди Одеського РНУ
Склад основних фондів Балансова вартість тис.грн. Коефіцієнт придатності, %
Група 1
Магістральні нафтопроводи 71584,74 80,31
Резервуари 3634,73 79,53
Блок-бокси 6372 73,53
Котельня 4372 69,81
Лабораторія аналізу нафти 2310 71,91
Ємності для збору нафти 23050 89,20
Будівлі 679543,74 79,6
Група П
Вантажні автомобілі 3100,46 73,36
Спеціальні автомобілі, шт.. 2113,61 61,29
Автобуси, шт.. 937,70 80,20
Легкові автомобілі, шт.. 2010,65 63,72
Шафа управління модикон 761,02 52,71
Радіостанція , шт.. 17,97 90,50
Кондиціонер 48908 82,43
Обладнання БИТ ВКП 46875 95,20
Персональний комп'ютер 219,82 96,88
Ксерокс, шт.. 73,50 94,17
Група 3
Трансформатор , шт 16,53 71,55
Прилад СТД-400-2,шт.. 127,6 93,91
Проте, більша частини основних фондів може працювати з високою ефективністю, що є позитивним для діяльності підприємства .
Важливе значення мають показники оновлення і вибуття основних фондів, тому доцільніше провести аналіз руху основних фондів на підприємстві. Дані про наявність наведены в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Наявність та рух основних фондів
Назва показни-ка Залишкова вартість на початок року Введено в дію Вибуло Залишкова вартість на кінець року
тис.грн. пито-ма вага, % тис.
грн пито
ма вага, % тис.
грн. пито-ма вага, % тис.грн. пито-ма вага, %
1.1 основні фонди
896029,09 99,84 9953 93,61 502 76,06 905480,09 99,77
Група 1 790867,21 88,26 6432 60,21 371 56,21 796928,21 88,01
Група 2 105017,75 11,72 1534 14,3 34 5,1 106517,75 11,76
Група 3 144,13 1987 18,57 97 14,69 2034,13 0,02
Невиробничі основні фонди 794,31 0,088 261,71 2,4 72 10,9 984,02 0,10
Разом 897506,60 100 10697,91 100 660 100 907544,51 100
За даними таблиці 3.2 найбільшу питому вагу в складі основних фондів займають основні фонди першої групи ( 88,26 %).На протязі року збільшилась частка основних фондів другої і третьої групи на 0,04% та на 0,012% відповідно.
Показники руху основних фондів наведені в таблиці 3.3. Представлені дані свідчать, що протягом 2001-2002 років середньорічна вартість виробничих основних фондів підприємства зросла з 512076,52 тис.грн. до 634233,67 тис.грн. або на 23 %. Коефіцієнт оновлення значно випереджує коефіцієнт вибуття на даному підприємстві. Дана ситуація є позитивною у діяльності
Таблиця 3.3
Показники технічного рівня Одеського РНУ
Показники Роки
Од.вим. 2001 2002
Середньорічна вартість основних фондів тис.грн. 512076,52 634233,67
Вартість введених основних фондів, тис.грн. 10292,91 10697,91
Коефіцієнт оновлення , % 32,60 30,05
Вартість вибулих основних фондів , тис.грн.. 980906 809916,38
Коефіцієнт вибуття % 2,00 0,35
ОРНУ. Проте низький коефіцієнт вибуття може свідчити про те, що підприємством використовується старе обладнання, оскільки не має коштів на реконструкцію та технічне переоснащення, про що свідчить низький коефіцієнт придатності деяких структурних одиниць в другій групі основних виробничих фондів. Суттєвих змін в русі невиробничих основних фондів у звітному році не спостерігається на відміну від виробничих основних фондів, де коефіцієнт оновлення склав 33%, а коефіцієнт вибуття 62%.
Для збільшення пропускної здатності нафтопроводу пропускають спеціальне очисне устаткування для очистки внутрішньої поверхні труби від парафіну та інших домішок, осідаючих на стінках трубопроводу. Поряд з цим проводиться дефектоскопічне обслідування нафтопроводу спеціальним обладнанням.
Перекачування нафти здійснюється головною та проміжною нафтоперекачувальними станції. НПС оснащені засобами автоматизації та телемеханіки.
Кінцевим пунктом магістрального нафтопроводу є паливні станції.
На них робиться прийом і облік нафтопродуктів, збереження запасів, необхідних для вирівнювання нерівномірностей споживання, налив нафтопродуктів на залізничний і водяний транспорт, передача продуктів по шлейфах на розподільні нафтобази.
В загальному технічний стан Одеського РНУ є задовільним і забезпечує безперебійну роботу підприємства.
Розрахуємо програму амортизаційних відрахувань, важаючи, що в рік амортизаційні відрахування по будівлям і спорудам ( група 1) складає 5%, по трансорту (група 2) - 10%, по виробничому устаткуванню (група 3) - 10%, по невиробничим основним фондам - 5%. Використовуючи дані таблиці 3.1. складемо програму амортизаційних відрахувань на п"ятирічний період і представимо у вигляді таблиці 3.4.
Виробнича програма Одеського РНУ складається з прогнозних об"ємів перекачки нафти. Нехай за п"ятирічний період (2006-2010рр.) обсяги перекачки збільшилися на 10%; у 2006р. - на 1,2% у порівнянні з попереднім роком; у 2007р. - 1,5%, у 2008р. - 2,5%, у 2009р. - на 2,7%, у 2010р. На 1,7%. Розразунки за вищевикладеними даними наведемо в таблиці 3.5.
Таблиця 3.4.
Розрахунок амортизаційних відрахувань
та балансової вартості нематеріальних активів, тис. грн.
Склад основних фондів Балансова вартість на початок 2006р. Аморт. Відрах-ня на початок 2006р Баланс. вартість на початок 2007р. Аморт. Відрах-ня на початок 2007р Балансова вартість на початок2008р. Аморт. Відрах-ня на початок 2008р Балансова вартість на початок 2009р. Аморт. Відрах-ня на початок 2009р Балансова вартість на початок 2010р. Аморт. Відрах-ня на початок 2010р Балансова вартість на кінець 2010р.
Група

 
 

Цікаве

Загрузка...