WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат


нафтопровідномууправлінні.
Для досягнення цієї мети поставлено наступні задачі:
- провести оцінку і аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства;
- провести аналіз фінансового стану підприємства;
- Оцінити та проаналізувати оточуюче середовище, визначити його сильні і слабкі сторони;
- Розглянути існуючі методики аналізу та оцінити використання трудових ресурсів;
- Проаналізувати та оцінити ефективність використання трудових ресурсів Одеського районного нафтопровідного управління;
- Вибір та обґрунтування заходів щодо ефективного використання трудових ресурсів;
У ході виконання дипломної роботи були використані методи досліджень: економіко-статистичний, економіко-математичний, порівняльного аналізу та математичного програмування та прикладні програми на ЕОМ.
РОЗДІЛ I
ОЦІНКА І ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОДЕСЬКОГО РАЙОННОГО НАФТОПРОВІДНОГО УПРАВЛІННЯ
1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності Одеського РНУ
Техніко-економічні фактори можуть впливати на зміну витрат і собівартість в різних напрямках, як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення. На підприємствах проводять по факторне планування собівартості, метою якого є визначення степені впливу кожного доходу, що передбачені в різних розділах плану по транспорту нафти і об'єктивних умов, які склали в момент проектування плану [1, 2].
Зміна собівартості транспорту нафти розраховується в розрізі наступних техніко-економічних факторів:
- впровадження нової техніки і програмної технології ;
- покращення організації праці і вдосконалення управління;
- зміна середньої віддалі транспортування нафти;
- відносні зміни умовно-постійних витрат ;
- покращення використання основних фондів;
Зміна величини витрат під впливом впровадження нової техніки і прогресивної технології буде визначатися прямим розрахунком ( враховується реальна економія) .
Вплив доходів щодо покращення організації праці і вдосконалення управління буде оцінюватися прямим розрахунком.
Зміна витрат під впливом змін середньої віддалі транспортування нафти визначається в наступній послідовності: визначається індекс зміни собівартості транспортування 1000 т. нафти в плановому році у порівнянні з базисним I mc
I mc = Сmn / Cmб, (1.1)
де С mh, С мб - відповідно собівартість транспортування 1000 т. нафти в плановому та базисному роках, грн..
визначається індекс зміни собівартості транспортної роботи в плановому році порівняно з базисним -
I mpc = Cmpn Cбmр , (1.2)
де Сmpn, Сmpб - відповідно собівартість транспортної роботи в плановому та базисному роках, грн.
Індекс зміни витрат за рахунок зміни середньої віддалі - I g , визначається виходячи з наступного:
I g = Imc / I mpc , (1.3)
Визначення величини зміни витрат на транспорт нафти за рахунок зміни середньої віддалі транспорту нафти здійснюється за формулою:
Bв = Iвп(б) * ( Ig-1), (1.4)
де Вв - величина витрат (зміни) за рахунок зміни середньої віддалі, грн..
Івп(б) - витрати на транспортування нафти в плановому році, виходячи з рівня витрат, які склалися в базисному році.
Iвп(б) = = Cmб * Qmn , (1.5)
де Qmn - об'єм транспорту нафти в плановому році , тис.тн. визначають виходячи з наступного виразу:
Зу = П*Руб / 100 ; (1.6)
де Зу - зміна умовно-постійних тис. грн.
П - індекс зміни подачі нафти по діючим нафтопроводах
Руб - величина умовно-постійних витрат в базисному році, тис. грн..
П = ( Qmn - Qm(н)n ) / Qmб , (1.7)
де Qm(н)n - об'єм нафти, що транспортується в плановому році по трубопроводах, тис.тн. ;
Qmб, Qmn - об'єм транспортованої нафти відповідно в базисному та плановому роках, тис.тн. .
Відповідно економія за рахунок покращення використання основних фондів :
Зф= (Аб / Qmб - Аn-Аnн /Qm n-Q m(n)n ) * (Qmn - Qm(n)n ) , (1.8)
де Зф - зниження витрат за рахунок покращення використання основних фондів тис. грн. ;
Аб, Аn - відповідно загальна сума амортизаційних відрахувань в базовому році по плановому, тис. грн..;
Аnн - сума амортизаційних відрахувань в плановому році по нововведених основних фондів ,тис. грн..
Для аналізу зміни показників собівартості в часі використовують ряди динаміки
Розглянемо наступні показники :
І. Абсолютний приріст :
1.1. базисний ?уб = ?уt - у0, (1.9)
1.2. ланцюговий ?ул = ?уt - уt -1, (1.10)
де у0, уt , уt -1 - відповідно фактичний рівень показника в базисному, звітному і попередньому до звітного року,
ІІ. Темпи росту , %
2.1. базисні : Т рб = уt / у0 *100, (1.11)
2.2. ланцюгові : Трл = уt / уt -1 *100, (1.12)
ІІІ. Темпи приросту , %
3.1. базисні : Тпрб = Трб - 100 , (1.13)
3.2. ланцюгові: Тпрл = Трл - 100 , (1.14)
ІV. Абсолютне значення 1 % приросту
базисний для всіх періодів одинаків
ланцюговий ? = ?ул / Трл, (1.15)
або: ? = уt -1 / 100 , (1.16)
Абсолютний приріст характеризує швидкість зміни рівнів ряду динаміки за одиницю часу.
Темпи росту - відносний показник динаміки, який показує у скільки разів більше чи скільки відсотків даний рівень складає по відношенню до рівня, що прийнятий за базу порівняння.
Темп приросту показує як змінився рівень ряду динаміки на протязі даного часу.
Абсолютне значення одного відсотка приросту - абсолютна величина одного відсотку приросту.
Для аналізу виконання плану по собівартості використовується прийом порівняння : проводиться співставлення фактичних витрат з плановими з розрахунку на виконаний об'єм відхилення фактичної собівартості від планової [3, 4].
При аналізі собівартості важливо розглянути структуру собівартості всього обсягу робіт. Структура собівартості - це питома вага окремих статей затрат в загальних витратах. Знання структури собівартості дозволяє виділити основні напрямки витрат і обґрунтувати резерви їх зниження.
За допомогою індексного методу можемо провести оцінку впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції. Зокрема , витрати на матеріали можемо показати як функцію від ціни на матеріали та їх обсягу
В = Ц*Q , (1.17)
Методом ланцюгових підставок розраховується вплив кожного фактора :
Вплив цін ? Вц = (Ц1- Ц0) * Q ;

 
 

Цікаве

Загрузка...