WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

питому вагу мають працівники, вік яких коливається в межах від 31 до 40 років. У 1998 році вони займали 32.46 % питомої ваги цієї категорії працюючих, а у 2001 році питома вага зменшилась і склала 31,32 %, а вже у 2002 році питома вага склала 30.77 % загальної чисельності працюючих цієї категорії. Також можна відмітити, що збільшилась питома вага працюючих віком від 18 до 25 років. Зменшується питома вага працівників, яких більше 59 років.
Таблиця 2.5.
Аналіз статтевікової структури кадрів
Показники Р О К И
1998 1999 2000 2001 2002
люд. % люд % люд % люд % люд %
ССЧ людей 354 100 356 100 363 100 379 100 402 100
Чоловік , люд. 264 74.5 265 74.4 271 74.6 284 74,9 305 75.8
Жінки , людей 90 25.4 91 25.5 92 25.3 95 25,0 97 24.1
Чисельність робітників,
люд. 277 100 276 100 280 100 293 100 311 100
від18до25років 18 6.49 17 6.16 17 6.07 22 7.51 23 7.39
від26до30років 81 29.2 79 28.6 82 29.2 86 29.3 88 28.3
від 31 до 40 років 108 39.0 110 39.8 110 39.2 115 39.2 118 37.9
від 41 до 50 років 38 13.7 36 13.0 35 12.5 37 12.6 41 13.1
від 51 до 59 років 26 9.39 28 10.1 29 10.6 28 9.56 35 11.2
більш 59 років 6 2.16 6 2.17 7 2.50 5 1.71 6 1.92
Чисельність працівників інших категорій 77 100 80 100 83 100 86 100 91 100
від 18 до 25 років 5 6.49 5 6.25 6 7.23 9 10.4 9 9.89
від26до30 років 17 22.0 18 22.5 18 21.6 19 22.1 20 21.9
Від 31 до 40 років 25 32.4 24 30.0 26 31.3 27 31.3 28 30.7
Від 41 до 50 років 23 29.8 24 30.0 24 28.9 23 26.7 25 27.4
Від 51 до 59 років 6 7.80 7 8.75 7 8.43 6 6.98 7 7.69
більш 59 років 1 1.29 2 2.50 2 2.40 2 2.33 2 2.19
Тобто, з проведеного аналізу видно, що більша частка працівників Одеського РНУ має відповідний досвід роботи та достатній професійний рівень.
На якість виконання виробничої програми впливає не тільки кількісне забезпечення трудовими ресурсами, але й якісна характеристика складу працюючих, тобто освіта і кваліфікація. Тому для визначення забезпеченості підприємства високоосвіченими трудовими ресурсами доцільно провести аналіз структури працівників за рівнем освіти. Дані, необхідні для аналізу, наведені в таблиці 2.6.
Як видно з таблиці 2.6, відповідного до збільшення загальної чисельність працюючих, зростає кількість працівників з вищою, середньо-спеціальною та середньою освітою. Так чисельність робітників із середньою освітою у 1998 році становила 85 люд., що склало 30.68 % питомої ваги усіх робітників, а у 2002 році кількість робітників із середньою освітою зросла до 311 люд. і склала 32.47 % питомої ваги. В основному до цієї категорії відноситься молодь, яка з певних причин не змогла отримати вищої освіти.
Таблиця 2.6.
Структура трудових ресурсів за рівнем освіти
Групи працівників за рівнем освіти Р О К И
1998 1999 2000 2001 2002
люд % люд % Люд % люд % люд %
Робітники 277 100 276 100 280 100 293 100 311 100
Середня 85 30.6 85 30.7 88 31.4 97 33.1 101 32.4
Середньо-спеціальне 160 57.7 160 57.9 161 57.5 164 55.9 178 57.2
Вища 32 11.1 31 11.2 31 11.0 32 10.9 32 10.2
Працівники інших категорій 77 100 80 100 83 100 86 100 91 100
Вища 41 53.25 41 51.25 42 50.60 45 52.32 48 52.74
Середньо-спеціальна 34 44.15 38 47.50 40 48.19 40 46.52 42 46.15
Cередня 2 2.59 1 1.25 1 1.21 1 1.16 1 1.11
Позитивним є те, що питома вага робітників з вищою освітою зменшилася. Це пояснюється тим, що робітники, які мали вищу перейшли в категорію спеціалістів. Також збільшилася кількість робітників із середньо-спеціальною освітою. У 1998 році цей показник склав 160 люд., а у 2002 році 178 люд. Це пов'язано із поступленням працівників на різні форми навчання у вищі та середні спеціальні навчальні заклади.
Аналізуючи освітній рівень інших категорій слід зазначити, що найбільшу питому вагу мають працівники з вищою та середньо-спеціальною освітою, які, володіють професійними знаннями та навичками. Так, чисельність працюючих з вищою освітою зросла з 41 люд. у 1998 році до 48 люд. у 2002 році, що викликане збільшенням адміністративно-управлінського апарату.
Питома вага працівників з середньою освітою зменшується з 2.59 % до 1.11 %, а в абсолютному вираженні з 2 люд. в 1998 році до 1 люд. 2002 році і протягом наступних аналізованих років залишається незмін. Позитивним є той факт, що працівники даної групи навчаються у вузі без відриву від виробництва.
Отже рівень освіти працівників Одеського РНУ постійно зростає і відповідно росте рівень знань, умінь та професійних навичок . Проте слід відзначити, що необхідні виробничі навички та досвід набираються також із збільшенням стажу роботи. Тому, на основі даних, приведених в таблиці 2.7. доцільно провести аналіз працівників підприємства за стажем роботи .
Таблиця 2.7
Стаж роботи працівників
Стаж роботи Р О К И
1998 1999 2000 2001 2002
люд % люд % люд % люд % люд %
Численність робітників, люд. 277 100 276 100 280 100 293 100 311 100
Стаж роботи менш 5 років 80 28.9 84 30.43 87 31.0 95 32.4 99 31.8
від 6 років до 10 років 36 12.0 31 11.23 39 13.9 40 15.3 48 15.4
від 11 років до 15 років 39 14.8 40 14.50 35 12.5 36 12.9 42 13.5
від 16 років до 20 років 45 16.2 49 17.75 47 16.7 48 16.7 57 18.3
від 21 років до 26 років 65 23.4 63 22.83 62 22.1 59 20.1 58 18.6
більше 26 років 12 4.33 9 3.26 10 3.58 7 2.39 7 2.25
Чисельність робітників інших категорій 77 100 80 100 83 100 86 100 91 100
Стаж роботи менш 5 років 32 41.5 29 36.25 30 36.1 30 34.8 27 29.6
від 6 років до 10 років 11 14.2 15 18.75 18 21.6 17 19.7 21 23.0
від 11 років до 15 років 6 7.79 7 8.75 8 9.64 11 12.8 14 15.3
від 16 років до 20 років 17 22.0 15 18.75 14 16.8 12 13.9 9 9.90
від 21 років до 26 років 9 11.6 12 15.0 11 13.2 15 17.4 17 18.6
більше 26 років 2 2.59 2 2.50 2 2.41 1 1.16 3 3.29
Аналізуючи дані таблиці 2.7 виявлено тенденцію до росту чисельності робітників в усіх групах, крім робітників, стаж роботи яких більше 21 року. Плавне зменшення чисельності робітників зі стажем роботи понад 26 років обумовлене їх виходом на пенсію.
Найбільшу питому вагу в структурі займають робітники стаж роботи яких менш 5 років. Це викликане поновленням середньоспискової чисельності працівників молодими спеціалістами. Чисельність інших категорій працюючих зі стажем роботи менше 5 років змінюється стрибкоподібно і у 1999 році їх питома вага зменшується з 41.56 % до 36.25 %, проте у 2002 році питома вага становила 29.67 % . Крім того відбувається постійний ріст питомої ваги працівників зі стажем роботи від 11 років до 15 років : з 7.79 % збільшується до 15.39 %. Це свідчить про те, що представники управлінського апарату мають відповідний досвідроботи і необхідні професійні навички.
Слід зазначити, що ефективність використання трудових ресурсів залежить не тільки від відповідності між професіями і характером виконуваних робіт, але і відповідності по

 
 

Цікаве

Загрузка...