WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

людей
1998 44
1999 45 1 1 102.27 102.27 2.27 2.27
2000 47 3 2 106.81 104.44 6.81 4.44
2001 46 2 -1 104.54 97.87 4.54 -2.13
2002 48 4 2 109.09 104.34 9.09 4.34
Службовці , людей
1998 3
1999 4 1 1 133.33 133.33 33.33 33.33
2000 2 -2 -1 66.66 50.00 -33.34 -50.00
2001 3 0 -1 100.00 150.00 0 50.00
2002 5 2 2 166.66 166.66 66.66 66.66
Робітники , людей
1998 277
1999 276 -1 -1 99.56 99.56 -0.44 -0.44
2000 280 3 4 101.08 101.44 0.08 1.44
2001 293 16 13 105.77 104.64 5.77 4.64
2002 311 34 18 112.27 106.14 12.27 6.14
введення у штатний розклад діловодів на НПС). Щодо складу керівників, то спостерігається збільшення їх чисельності. За аналізований період керівний склад збільшився на 15.5 % по відношенню до базисного року. Також відбулося збільшення до попередніх років , а саме до 2000 року на 6.45 % . Це пов'язано з тим, що спеціалісти які працюють в управлінні отримали підвищення і стали керівниками, троє з них стали начальниками відділів.
Отже, провівши аналіз з динаміки чисельності працівників Одеського РНУ можна зробити висновок, що зростання середньспискової чисельності призвело збільшення виробничих підрозділів і реорганізацію апарату управління.
З огляду на те , що трудові ресурси відіграють провідну роль в розв'язанні науково-технічних, організаційних та економічних завдань щодо підвищення ефективності виробництва, необхідно більш глибше розглянути їх склад і структуру.
Загальним критерієм раціонального використання працівників є зміни, які відбулися в структурі трудових ресурсів.
Аналіз структури трудових ресурсів полягає у визначенні співвідношення між окремими категоріями працівників підприємства. Вивчення цих співвідношень дозволяє судити про правильність використання трудових ресурсів, так як при комплектуванні кадрів велике значення має підвищення питомої ваги робітників основного виробництва за рахунок інших категорій працівників.
В процесі аналізу структури кадрів визначаються її зміни в динаміці і вплив на результати виробничо-господарської діяльності. Фактичні дані для аналізу представлені в таблиці 2.3
Таблиця 2.3
Склад і структура кадрів підприємства
Показники Р О К И
1998 1999 2000 2001 2002
люд. люд Тр% Люд Тр % Люд Тр% люд Тр%
ССЧ людей 354 356 100.5 363 102.5 379 107.1 402 113.
% 100 100 100 100 100
Керівники людей 30 31 103.3 33 110.0 38 126.6 38 126.
в % до ССЧ 8.47 8.70 102.7 9.09 107.3 10.0 118.0 9.45 111.
Спеціалісти людей 44 45 102.2 47 106.8 46 104.5 48 109.
в % до ССЧ 12.42 12.6 101.7 12.9 104.1 12.13 97.66 11.94 96.1
Службовці людей 3 4 133.33 3 100.0 2 66.66 5 166.66
в % до ССЧ 0.84 1.12 133.3 0.83 98.80 0.52 61.90 1.24 147.
Робітники людей 277 276 99.6 280 101.0 293 105.7 311 112.
в % до ССЧ 78.2 77.5 99.1 77.1 98.6 77.3 98.84 77.3 98.8
Аналізуючи дані таблиці 2.3, необхідно зазначити, що найбільш питому вагу в середньоспискової чисельності займають робітники. Хоча чисельність робітників за період 1998-2002 років зросла на 34 чоловіка , їхня питома вага у 1999 році зменшилася на 12.27 %, а вже з 2002 році відбувся незначний спад питомої ваги робітників з 77.5 % до 77.3 %.
Друга найбільша частина - це спеціалісти. Їх питома вага протягом 1998-2002 роках змінюється несуттєво, а у 2002 році зросла і склала 9.09 % від загальної кількості працюючих.
За рахунок низьких темпів зміни чисельності робітників зростає чисельність керівників, спеціалістів та службовців. Проте з 2000 року спостерігається зменшення питомої ваги робітників, спеціалістів в зв'язку з ростом загальної чисельності.
Отже, відповідно до того, як зростає чисельність керівників, спеціалістів та службовців, зростає їх частка в загальній чисельності працівників. Однак доля чисельності робітників дещо знижується, що свідчить про зростання витрати на управлінський апарат, що в свою чергу веде до збільшення собівартості робіт і послуг.
Важливим етапом при проведенні аналізу трудових ресурсів підприємства є визначення забезпеченості його кадрами.
Фактичні дані для проведення аналізу наведені у табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Забезпеченість Одеського РНУ кадрами
Показники Од.виміру Р О К И
1998 1999 2000 2001 2002
Середньоспискова чисельність фактична людей 354 356 363 379 402
Середньоспикова чисельність планова людей
355
355
365
370
400
Коефіцієнт забезпеченості кадрами % 99.71 100.28 99.45 102.43 100.50
Як свідчать дані з таблиці 2.4. на підприємстві у 1998 році і у 2000 році фактична чисельність працівників була нижчою за планову, а тому коефіцієнт забезпеченості кадрами був нижчий за 100 % . Це викликане тим, що фактична чисельність операторів на ПЗД "Одеса" і слюсарів з ремонту та експлуатації обладнання була менша за нормативну. Проте у 1999 році ,2001 році, 2002 році спостерігається тенденція до збільшення коефіцієнта забезпеченості кадрами. Цей коефіцієнт ставив відповідно 100.28 %, 102.43 %, 100.5 %. Дане перевищення фактичної чисельності над нормативною було спричинене зростанням чисельності, операторів котельних установок. Надлишок трудових ресурсів на підприємстві вказує на те що, оптимізація їх середньоспискової чисельності та структури дасть змогу покращити ефективність використання трудових ресурсів.
На ефективність використання трудових ресурсів значний вплив має і статевіковий склад працівників підприємства. Тому на даному етапі досліджень необхідно проаналізувати структуру кадрів підприємства по віку та статі.
Вихідні дані для проведення аналізу наведені в табл. 2.5. Аналізуючи дані таблиці 2.5, необхідно відмітити , що протягом досліджуваного періоду відбулися зміни в структурі чисельності працівників Одеського РНУ по віку та статі . Загальна чисельність зросла в основному за рахунок чоловіків, хоча кількість жінок з кожним роком зростає. Це пов'язано с тим, що більшість жінок було залучено в категоріях спеціалістів, яка з кожним роком збільшувалась. Так як у 1998 році - чоловіків було 264 людини, що склало 74,57% у ССЧ, то у 2002 році їх кількість збільшилась до 305 чоловік і питома вага склала 75,87 %. Кількість жінок у 1998 році була рівна 90 людей, у 2002 році збільшилася 97 людей і склала 24,13 % питомої ваги ССЧ.
Аналіз вікового складу робітників показав, що протягом 1998-2002 років чисельність робітників всіх груп вікового складу зростає крім вікової групи від 51 до 59 років і більш 59 років. Так, збільшення чисельності робітників від 18 до 25 років відбулося за рахунок прийому на роботу випускників технікумів та професійно-технічних училищ. Позитивним є той факт, що найбільш питому вагу займають робітники віком від 31 до 40 років. Це люди які мають досвід і навики роботи. Їхня частка з кожним роком зростає.
Щодо аналізу вікового складу працівників інших категорій, то слід відзначити, що найбільшу

 
 

Цікаве

Загрузка...