WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

резерви зниження питомої працеємності продукції по окремим виготовленням та в цілому по підприємству за допомогою розрахунково- контруктивного способу, використаного нами при розрахунку резервів росту середньогодинної виробітки:
, (2.36)
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня виробництва праці необхідно розглядати в тісному зв"язку з оплатою праці. З ростом виробництва праці виникають реальні передумови для збільшення рівня його оплати. При цьому засоби на оплату праці можна використовувати таким чином, щоб темпи росту виробництва праці перевищували темпи росту його оплати. Тільки при таких випадках виникають необхідні для нарощення темпів розширеного відтворення.
У зв'язку з цим аналізом використання засобів на оплату праці на кожному підприємству має велике значення. В процесі цього слід здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (оплати праці), проявляти можливості економії засобів за рахунок росту виробництва праці та зниження працеємності продукції.
2.3. Відбір та обґрунтування системи показників для оцінки рівня використання трудових ресурсів на Одеському РНУ
Оцінка рівня використання трудових ресурсів здійснюється на основі комплексного аналізу системи економічних показників.
Аналіз рівня використання трудових ресурсів слід починати з проведення аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, оскільки вони відображають кінцеві результати його діяльності.
До основних техніко-економічних показників діяльності Одеського РНУ відносять такі:
- Об'єм перекачування нафти, тис.тн;
- Собівартість 1тис. тн. транспортування нафти, грн;
- Продуктивність праці одного працівника, тис. грн/люд;
- Фондовіддача, грн/грн;
- Прибуток, тис. грн ;
- Рентабельність, %.
Фондовіддачу визначають за наступною формулою :
, (2.37)
де Q - об'єм перекачки нафти, тис.тн.;
Оф - середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.
Рівень рентабельності визначається за допомогою формули:
, (2.38)
де П - прибуток від основної діяльності, тис.грн.;
Сп - повна собівартість транспортування нафти тис.грн..
Собівартість 1 тн. транспорту нафти розраховується за формулою:
(2.39)
Ефективність використання працівників характеризується, перш за все, продуктивністю праці, яка представляє собою виробіток продукції за одиницю часу.
В залежності від періоду часу розраховують місячну, квартальну, річну продуктивність праці (ПП) одного працівника (П) і робітника (П р), середньоденний (Пд) і середньогодинну (Пг) продуктивність праці одного робітника. .......Ці показники розраховуються за такими співвідношеннями:
, (2.40)
, (2.41)
, (2.42)
, (2.43)
де Ч, Чр - чисельність персоналу, робітників;
Д - загальне число відпрацьованих всіма робітниками за аналізований період людино-днів;
Г - загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками за
аналізований період людино-годин;
При проведенні аналізу забезпеченості підприємства кадрами необхідним є розрахунок коефіцієнта забезпеченості, який визначається за формулою :
, (2.44)
де Чн - нормативна чисельність працівників, люд.;
Чф - фактична середньоспискова чисельність працівників, люд.
Коефіцієнт забезпеченості кадрами можна визначити для кожної категорії працівників.
Поряд з визначенням абсолютної нестачі чи надлишку працівників розраховується питома вага кожної категорії працюючих в загальній чисельності. Також виявляється динаміка і напрямки зміни структури.
Окрім кількісного забезпечення визначається якісний склад працівників, який характеризується загальноосвітнім , професійно-кваліфікаційним рівнем та віковою структурою.
Для визначення загальноосвітнього рівня працівників чисельність персоналу групують за рівнем освіти (вища, середня, спеціально-середня) і розраховують питому частку кожної групи в загальній чисельності.
Про професійно-кваліфікаційний рівень працівників роблять висновок по середньому тарифному розрядку, який розраховується за формулою :
, (2.45)
де Xi - тарифний розряд робітника ;
Yi - чисельність робітників, які мають даний розряд, люд.
Про ефективність використання робітників за кваліфікацією можна судити по спів паданню розряду виконуваних робіт з розрядом робітників що їх виконують.
Відповідність розряду виконуваних робіт тарифному розряду робітників визначається за допомогою коефіцієнту використання робітників за кваліфікацією, який розраховується за формулою :
, (2.46)
де Ррк - середній розряд виконуваних робіт;
Ррсер - середній розряд робітників.
Для характеристики руху працівників використовують показники інтенсивності обороту робочої сили:
1. Коефіцієнт обороту по прийому (Коп.)
, (2.47)
де Пр - чисельність працівників прийнятих на роботу, люд.;
ССЧ - середньоспискова чисельність працівників.
2. Коефіцієнт обороту по звільненню (К зв)
, (2.48)
де Зв - чисельність працівників звільнених з роботи, люд.
3. Коефіцієнт загального обороту (Кзаг)
, (2.49)
Однак аналіз цих показників не дає повної уяви про роботу колективу підприємства по зменшенню плинності кадрів. Тому необхідно вивчити причини звільнення робітників з підприємства з метою розробки заходів по попередженню їх звільнення.
У зв'язку з цим при проведенні аналізу розраховують коефіцієнт плинності.
Коефіцієнт плинності визначається за допомогою формули:
, (2.50)
де З - чисельність працівників, що звільненні за власним бажанням, порушенням дисципліни і т.д. , люд.
Розрахунок показників руху кадрів на підприємстві проводиться на основі балансу чисельності працівників. ......Ефективність використання трудових ресурсів знаходяться в прямій залежності від ефективності використання всього часу.
Скорочення втрат робочого часу служить важливим фактором підвищення використання трудових ресурсів. При аналізі показників використання робочого часу встановлюють всі види його витрат: невиробничі втрати, простої, невиходи на роботу,додаткові відпустки. Виявлення причин їх виникнення і можливість зведення до мінімуму позитивно відіб'ються на ефективність використання трудових ресурсів.
Використання робочого часу характеризується системою показників, яка включає: коефіцієнт використання табельного, календарного і

 
 

Цікаве

Загрузка...