WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

затрат праці на її виробництво, шляхом інтенсифікації виробництва, збільшення якості продукції, втілення комплексної механізації і автоматизації підприємства, більш якісной техніки та технології підприємства, скорочення витрат робочого часу за рахунок покращення організації підприємства, матеріально-технічного заощадження та інших факторів згідно з планом організаційно-технічного міроприємства.
При цьому існують наступні варіанти співвідношення змін обсягу випуску продукції та затрат праці, які повинні враховуватися при виборі керівної стратегії по забезпеченню росту виробництва праці при існуючих в даний момент економічних вимогах;
а) виникає збільшення обсягу випуску продукції при зменшені витрат праці на її виробництво;
б) обсяг продукції зростає швидше, чим витрати праці;
в) обсяг продукції зростає при незмінних витратах праці;
г) обсяг продукції залишається незмінним при зниженні витрат праці;
д) обсяг продукції знижається більш повільними темпами чим витрати праці.
Незалежно від вибраного варіанту стратегічної політики резерви збільшення середньогодинної виробітки виражаються наступним виразом:
, (2.30)
де Р?ЧВ - резерв збільшення середньогодинної виротки;
ЧВф - відповідно можливий та фактичний рівень середньогодинної виробітки;
Р?ВП - резерв збільшення валової продукції за рахунок втілення міроприємств НТП;
Тф - фактичні затрати робочого часу на випуск фактичного обсягу продукції;
Р?Т - резерв скорочення робочого часу за рахунок механізації та автоматизації виробничих процесів, покращення організації праці, збільшення рівня кваліфікації робітників та інш.;
Тб - додаткові затрати праці, які повязані з покращенням випуску продукції, які виражають по кожному резервів збільшення виробництва продукції з урахуванням додаткового обсягу робіт, необхідно для усвоєння цього резерву, та норм виробітки.
Помноживши резерв росту середньогодинної виробітки на планову продовжуваність робочого дня, отримаємо резерв росту середньоденної виробітки. Якщо цей резерв помножити на запланований фонд робочого часу одного працюючого, то дізнаємося резерв росту середньогодинної виробітки робочих.
Для вираження резерву збільшення випуску продукції необхідно можливий приріст середньогодинної виробітки помножити на запланований фонд робочого часу всіх працівників:
,
Резерв росту виробництва праці за рахунрк проведення вираженого міроприємства (Р?ПТхі) можна розрахувати також по наступній формулі:
, (2.31)
де Р?ЧР%хі - відсоток відносно скорочення чисельності працівників або керівного персоналу за рахунок проведення вираженого міроприємства.
Велике значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в умовах риночної економіки має показник рентабельності персоналу. Оскільки прибуток залежить від рентабельності продажу, коефіцієнту обороту капіталу та суми функціонуючого капіталу, факторну модель даного показника можна показати наступним виразом:
, (2.32)
де П - прибуток від реалізації продукції;
ЧР - середньоспискова чисельність робітників;
В - виручка від реалізації продукції;
KL - середньорокова сума капіталу;
ТП - ціна випуску товарної продукції в діючих цінах;
П/ЧР - рентабельність персоналу;
П/В - рентабельність продажу;
KL/ЧР -капіталовкладення праці;
В/ТП - доля виручки від вартості випущеної продукції;
ТП/ЧР - середньорокова виробітка продукції одним робітником в діючих цінах.
Працеємність - витрати робочого часу на одиницю або весь обсяг виготовленої продукції. Працеємність одиниці продукції (ТЕ) розраховується відношенням фонду робочого часу на виготовлення і-го виду продукції до обсягу його виробництва в натуральному чи умовно-натуральному виміру. Можна розрахувати і працеємність однієї гривні продукції
(загальний фонд робочого часу на виробництво всієї продукції можна розділити на вартість випущеної продукції). Отриманий показник - зворотній середньогодинній виробіткі продукції.
Зниження працеємності продукції - важливий фактор збільшення виробництва праці. Ріст виробництва праці виникає в першу чергу за рахунок зниження працеємності продукції, а саме за рахунок виконання плану оргтехміроприємств (достигнення науки та техніки, механізація та автоматизація виробничих процесів), збільшення питомої ваги закупних півфабрикатів і т.д.
В процесі аналізу вивчають динаміку працеємності, виконання плану по її рівню, причина її зміни та впливу на рівень виробництва праці. Значний інтерес представляє порівняння питомої працеємності продукції на різних підприємствах, що дає можливість виявити передовий досвід та розробити міроприємства по його втіленню на аналізуємому підприємстві.
Між зміною загальної працеємності та середньогодинної виробітки існує зворотня пропорціональна залежність. Тому, знаючи, як зміниться працеємність продукції, можна виразити темпи приросту середньогодинної виробітки:
, (2.33)
Оскільки між працеємністю продукції виробництва праці існує зворотньо пропорціональна залежність, то загальна питома працеємність продуції залежить від тих ж факторів, що і середньогодинна виробітка робітників.
Питому фактичну працеємність в порівнюючи з плановими вимогами можна представити у вигляді алгоритму:
, (2.34)
де ВПф - фактичний обсяг валової продукції;
?ВПстр,?ВПк.п. - згідно зміні обсягу питомої продукції за рахунок структури виробництва та кооперативних поставок;
Тф - фактичні затрати робочого часу на випуск продукції;
Тн - невиробничі затрати часу;
Те - економія робочого часу у звязку з втіленням міроприємств НТП.
Зниження чи збільшення середнього рівня питомої працеємності може виникнути за рахунок змін її рівня по окремим видам продукції (ТЕі) та структури виробництва (УДі). При збільшенні питомої ваги більш працеємних виготовлень середнього її рівня зростає, чи навпаки:
, (2.35)
Слід мати на увазі, що зміни в рівні працеємності не завжди оцінюється однозначно. Інколи працеємність зростає при значній питомій вазі знову освоюваній продукції або покращенні її якості. Щоб достигнути збільшення якості, надійності та конкурентоспроможності продукції, треба додаткові затрати праці та засоби. Однак виграш від збільшення обсягу продажу, більш високих цін, як правило, перекриває програшну від збільшення працеємності виготовлень. Тому взаємозв"язок працеємності продукції та її якості, собівартості, обсягу продажу та прибутку повинна знаходиться постійно в центрі уваги аналітиків.
Длявсесторонньої оцінки виконання плану по працеємності продукції та виявлення резервів росту виробництва праці необхідно аналізувати виконання норм виробітки робітниками-відрядниками індивідуально та в середньому по підприємству.
В заключенні аналізу слід виразити

 
 

Цікаве

Загрузка...