WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн - Реферат

сукупного фонду робочого часу від його потенційної величини.
3. Проведення групування причин втрат і нераціонального використання трудових ресурсів та оцінки ефективності усунення вказаних причин втрат, виділення поточних і перспективних резервів, розробка ефективних заходів щодо усунень виявлених відхилень.
Такий широкий діапазон задач і напрямків аналітичної роботи передбачає застосування різноманітних прийомів і методів її проведення. Розглянемо їх детальніше:
Використання рядів динаміки.
Необхідною умовою правильності аналізу є розгляд всіх явищ в динаміці . Це дозволяє уникнути випадкових висновків. Для характеристики динаміки процесу і явищ використовують показники абсолютного рівня Y абсолютного приросту ?Y, темпи росту t , темпи приросту ? t .
Абсолютний рівень - абсолютний розмір членів ряду динаміки.
Абсолютний приріст в порівнянні з попереднім роком - різниця абсолютних рівнів обох сумісних періодів.
?Y I/(i-1) = Yi - Yi-1 , (2.1)
Абсолютний приріст за весь аналізований період - різниця між даним і базисним (перше початковим ) рівнем:
Y I/0 = Yi - Y0 , (2.2)
Для визначення ступеню покращення показників використовують темпи росту і темпи приросту. Темпи росту в порівнянні з попереднім періодом - це визначення двох суміжних рівнів:
, (2.3)
Темпи росту за весь аналізований період - визначення між даним і базисним рівнем :
, (2.4)
Темпи приросту в порівнянні з попереднім , або базисним роком - різниця темпу росту за розглянутий період і 100 %:
?t =tі - 100 , (2.5)
Абсолютний приріст, темп росту і приросту в порівнянні з попереднім періодом називають ланцюговими, в порівнянні з базовим - базовими.
Для визначення тенденції зміни за тривалий період при коливаннях даних використовується вирівнювання на основі найменших квадратів. При вирівнюванні цим способом в залежності від типу закономірності використовують рівняння прямої параболи або гіперболи. Якщо в основі закономірності зміни лежить перервний і постійний приріст абсолютного рівня, застосовують рівняння прямої:
Y = a+bt , (2.6)
Якщо в основі закономірності лежить припущення, що не швидкість, а прискорення є постійною величиною, то вирівнювання проводиться за параболою:
, (2.7)
Крім того вирівнювання може проводитися і за гіперболою :
(2.8)
де a,b,с - параметри моделі ;
t - порядковий номер відповідного року.
Параметри моделі визначаються, виходячи із системи рівнянь, при вирівнюванні за прямою :
, (2.9)
При вирівнюванні за параболою:
na + d 2 =?Y
b ?t 2 =?ty , (2.10)
a ?t 2 + c?t4 =?t 2 y ,
при вирівнюванні за гіперболою :
{ na + d 2 =?Y
a ?t 2 + c?t4 =?t 2 y , (2.11)
b ?(1/t 2 ) =?(1/t ) y ,
Для оцінки степені адекватності моделей знаходиться величина абсолютних відхилень фактичних значень від теоретичного рівня.
Та модель, якій відповідає найменша сума відхилень, може бути визнана най адекватнішою. На ії основі розраховують прогнозований рівень показника на два наступні роки.
Деталізація показників господарської діяльності.
Аналіз - це метод вивчення предметів і явищ, за допомогою якого ціле розкладається на складові частини. Така деталізація забезпечує глибину і конкретність різноманітних явищ господарського процесу, можливість відкрити причини , які зумовили кінцевий результат.
В економічному аналізі деталізують техніко-економічні показники в часі, за місцем здійснення, за окремими складовими частинами.
При деталізації часі річні показники розглядаються за кварталом, місяцем, доби, змінами і т.д. Така деталізація дозволяє виділити найбільш низькі та високі показники в часі, найбільш сприятливі умови в роботі, нерівномірність протікання процесу чи явища.
Деталізація показників за складовими частинами дозволяє виявити структуру, встановити роль окремих складових частин, виявити фактори, що впливають на кінцевий результат, визначити , де може бути досягнуті найбільш економічний ефект.
Виявити вплив факторів, опосередкованих іншими важко, але вони можуть серйозно впливати на кінцевий результат і мати велике значення для виявлення і мобілізації внутрішніх резервів.
Порівняння , як основний метод аналізу.
Будь-яке економічне дослідження потребує співставлення, порівняння. Порівняння є одним з основних методів економічного аналізу. Воно дає великі можливості для усебічного дослідження господарської діяльності, їх характеристики, виявлення резервів і факторів покращення техніко-економічних показників.
В залежності від мети дослідження фактичні результати порівнюють з планом, показниками попередніх періодів і т.д.
Метод групування.
Першочергове значення в економічному аналізі має групування, суть якого полягає в розчленуванні складових явищ на типові і однорідні групи за існуючими ознаками.
Явища володіють як суттєвими, так і не суттєвими ознаками. Встановлення суттєвих ознак і групування за ними явищ, які розглядаються, допомагають виявленню закономірності, визначенню причин і зв'язків.
Метод ланцюгових підставок.
Для визначення кількісної величини впливу окремих факторів на досліджування явище чи показник, використовується елімінування, суть якого полягає в тому, що вони почергово виключають вплив всіх факторів (вважаючи, що вони займаються постійними ) і виділяється одна ознака, яка є предметом вивчення. Елімінування можна здійснювати ланцюговою підстановкою, суть якої полягає в тому, що визначається допоміжна величина, яка показує, як міг би зменшитися кінцевий показник, якби всі фактори, крім одного залишилися б незмінними.
Для отримання правильних висновків дуже важливий порядок підстановок. Він вимагає попереднього вивчення економічного змісту взаємозв'язку. Однак прийнято визначити спочатку зміни за рахунок якісних факторів, потім кількісних і на кінець структурних факторів.
При застосуванні методу ланцюгових підставок для аналізу зміни продуктивності праці можна скористатися формулою:
ВР = Вг * Тд * Тр * ? , ( 2.12)
де ВР - середньорічний виробіток одного працівника, тис.тн./люд.;
Вг - середньогодинний виробіток одного робітника тис.тн./люд.;
Тд - середня тривалість робочого дня, год.;
Тр - середнє число днів відпрацьованих одним робітником, дні;
? - частка робітників з загальній чисельності працівників.
Тоді знаходять ;
1. Зміну середньорічного виробітку працівника за рахунок зміни середньої тривалості робочого дня :
??р(Тд)=(Тд1-Тд0)*Вг1 * Тр1*?1 , (2.13)
2. Зміну середньорічного виробітку працівника за рахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...