WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи вдосконалення управління підприємством - Курсова робота

Шляхи вдосконалення управління підприємством - Курсова робота

інтелектуальної праці та інте-лектуального продукту в процесі функціонування організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства, обґрунтовано можливості подолати в даній системі традиційну політекономічну суперечність між безпосереднім
виробником і власником засобів виробництва і результатів праці.
Подана концепція організаційно-економічного механізму управління інтелекту-альним капіталом підприємства створює теоретичну основу для подальшої розробки і обґрунтування критеріїв та методів оцінки ефективності функціонування цього механізму, а також ефективності використання такого капіталу. На практиці використання запропонованої концепції дозволить підвищити ефективність роботи підприємства в цілому.
Розрахункова частина
Визначити чисельність функціональних управлінців, види та кількість функціональних управлінських підрозділів механічного цеху машинобудівного заводу та дати оцінку економічності управління цехом за різних типів виробництва.
Вихідні умови:
Чисельність робітників цеху - 480 чол.
Норматив чисельності робітників функціонального управління, чол.
Тип виробництва Норматив робітників, чол.
на технолога на нормувальника на диспетчера
Одиночне і дрібносерійне 41-48 67 84
Серійне 57 94 96
Крупносерійне 63 130 110
Масове 71 160 Служба централізована
Чисельність працівників функціональних управлінських підрозділів цеху, чол.
Норми формування Для служб
технічних економічних загального призначення
Відділ > 10 > 5 > 5
Бюро від 5 до10 від 4 до 5 від 2 до 5
Група до 5 до 4 2
Нормативна чисельність робітників дільниці - 40 чол. в 1 зміну
Лінійні управлінці: начальник цеху, майстри.
Середньорічна заробітна плата, грн.:
- начальник цеху - 4800
- майстра - 3000
- функціонального управлінця - 3600
- робітника - 2400
Змінність роботи - 2
Розв'язок:
Чисельність функціональних управлінців при:
одиночному і дрібносерійному виробництві
технологів - 10 чол.
нормувальників - 7 чол.
диспетчерів - 5 чол.
серійному виробництві
технологів - 8 чол.
нормувальників - 5 чол.
диспетчерів - 5 чол.
крупносерійному виробництві
технологів - 7 чол.
нормувальників - 3 чол.
диспетчерів - 4 чол.
масовому виробництві
технологів - 6 чол.
нормувальників - 3 чол.
диспетчерів - служба централізована.
Види та кількість функціональних підрозділів при:
одиночному і дрібносерійному виробництві
технічне бюро 1
економічне відділ 1
бюро загального призначення 1
серійному виробництві
технічне бюро 1
економічні бюро 1
бюро загального призначення 1
крупносерійному виробництві
технічне бюро 1
економічна група 1
бюро загального призначення 1
масовому виробництві
технічне бюро 1
економічна група 1
служба централізована.
ч. в одну зміну
дільниць в одну зміну
ч. начальників цеху в 2 зміни
Середньорічна заробітна плата:
начальників цеху
грн.
майстрів
грн.
функціональних управлінців
одиночному і дрібносерійному виробництві
грн.
серійному виробництві
грн.
крупносерійному виробництві
грн.
масовому виробництві
грн.
робітників
грн.
Висновок
Подолання проблем неузгодженості управління підприємством зі змінами вимог навколишнього середовища можливе за умови розвитку науково обґрунтованих методик системного аналізу підприємства як об'єкта, яким повинен керувати менеджер. У зарубіжних і вітчизняних наукових публікаціях з управління підприємством до цього часу не акцентувалася увага на тому, що найважливішим моментом для забезпечення його ефективності є пристосування до змін сутнісних особливостей об'єкта, яким потрібно управляти.
Аналіз сучасних публікацій з економіки показує, що їх автори вважають підприємство об'єктом дослідження, який наперед визначений. Вони не визнають потреби з'ясовувати нові особливості цього об'єкта, які ускладнюють управління ним. А проблеми виникають саме через те, що керівники не враховують глибоких змін як внутрішньої сутності підприємства, так і його функцій. Певним чином ці обставини пояснити можна тим, що у радянські часи підприємство було у центрі уваги багатьох прикладних наукових дисциплін: економіка підприємства, організація виробництва, управління підготовкою виробництва, економіка та організація гнучких виробничих систем і деяких інших. Кожна з цих дисциплін детально аналізувала свою предметну галузь функціонування підприємства, і цього було достатньо для ефективного управління ним в умовах планового господарства. Комплексної дисципліни, яка б вивчала підприємство як багатоаспектний об'єкт, не існувало. Зарубіжна наука також плідно працювала над макро- та мікроекономічними проблемами і досить довго не надавала значення вивченню складних питань організації ефективної діяльності конкретної економічної одиниці з урахуванням глибини та різноманітності тих суперечностей, з якими стикалися менеджери. Однак тепер вона визнає як відсутність конкретної науки про економіку організацій, так і необхідність створення нової методології її дослідження.
3 переходом до нової концепції управління підприємствами в Україні менеджери у першучергу повинні звернути увагу на зміну переліку факторів виробництва. Ринкові умови господарювання вимагають опанування засобів управління такими чинниками, як підприємливість, компетентність, попит, позитивний імідж. Причому стоїть завдання не просто приєднати, а органічно "вмонтувати" їх у систему вже відомих керівникам підприємств економічних факторів: засобів праці, предметів праці, робочої сили, інформації. Тільки у такому разі сформується уявлення про нову систему продуктивних сил підприємства, що визначатиме його соціально-економічний потенціал. По-друге, підприємство у ринковій економіці змушене самостійно відстежувати увесь відтворювальний цикл свого багатства, а не лише один з його етапів - виробництво. А це значить, що в практику управління упроваджується категорія "капітал підприємства". Оскільки увага менеджерів має зосереджуватися на усіх етапах відтворювального циклу взаємодійних економічних факторів виробництва, в яких уособлюється капітал підприємства, інформаційне забезпечення управління багатством підприємства треба створювати заново. По-третє, в Україні істотно змінюються виробничі відносини, виникає прошарок власників, а отже, - економічних інтересів. Поєднання дії нерідко протилежно скерованих інтересів неможливе засобами адміністративного чи економічного впливу. Важливим чинником забезпечення цілісності й життєздатності підприємства як економічно-соціальної системи стає культура. Створення діючої системи управління культурою підприємства вимагає термінового розроблення відповідного методичного забезпечення.
Друга проблема пов'язана з першою і полягає в тому, що від розв'язання проблемних питань спеціалізації та кооперації фізичної праці керівники підприємств змушені переходити до вирішення назрілих вимог спеціалізації та кооперації

 
 

Цікаве

Загрузка...