WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Вступ до фаху: економіст - Реферат

Вступ до фаху: економіст - Реферат


Реферат на тему:
Вступ до фаху: економіст
ВСТУП
Економіка є терміном грецького походження що дослівно означає мистецтво ведення господарства.
Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від
компетентності та творчості активності управлінських кадрів, достатньо глибокого значення ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання.
У вищих навчальних закладах України все ширше здійснюється багаторівнева підготовка економістів для різних ланок господарювання - бакалаврів з економіки та менеджменту, спеціалістів, магістрів ділової адміністрації.
Економіка підприємства спирається не тільки на власні логіку й зміст, а й на вихідні методологічні положення суміжних економічних дисциплін, зокрема економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки, маркетингу менеджменту фінансів, статистики та обліку.
Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільно виробництва. Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у господарській діяльності підприємства правомірно вважається загальним предметом згаданої дисципліни. Отже, предмет "економіка підприємства" включає вивчення теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів господарювання, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.
Основою методології має бути єдність емпіричної та теоретичної сторін пізнання, а також матеріалістична діалектика.
1. Чим обумовлено мій вибір спеціальності?
Свою спеціальність я вибрала із-за власного бажання: стати економістом. Теж дуже хотіла моя рідня, що я одержала спеціальність економіста. Не тільки я доклала багато зусиль, щоб поступити у коледж, але і мої батьки теж. Вони надали мені найголовніше - моральну підтримку.
Цією спеціальністю я зацікавилася ще у школі, коли почала вивчати предмет "економіку". І захотіла внести частину своїх старань у сучасну економіку для покращення її теперішнього стану.
Стати економістом корисно і цікаво, навіть для звичайного побутового життя.
Ще великий поштовх до інтересу вивчення економіки, і до вибрання майбутньої професії, мені надала моя рідна сестра, бо у 1997 році вона поступила у Коломийський економіко-правовий коледж на факультет "економіка підприємства". З успіхом закінчивши коледж вона поступила заочно у Чернівецький інститут щоб отримати "вищу освіту". Закінчивши інститут успішно знайшла роботу.
Тому і я теж захотіла вивчитись, отримати вищу освіту і працювати на підприємстві або у державному закладі і внести свою частину старань у сучасну економіку.
2. Які якості по-моєму має мати сучасний спеціаліст.
У наш час сучасний спеціаліст перш за все має бути ввічливий, грамотний, викликати повагу у співробітників і навіть у всіх оточуючих його людей.
Спеціаліст, який не отримав відповідну освіту, не може бути культурним і освіченим, тому, що переважно всі якості найкращого спеціаліста виховуються у відповідних до їхньої спеціальності, вищих учбових закладах.
На мою думку найголовніші якості у спеціаліста - це прагнення досягнути бажання мети, щоб підвищити економічний стан у своїй державі.
3. Якими галузями, що вивчаю я віддаю перевагу для свого формування як спеціаліста та інтелігента.
1. Як інтелігента:
- ДУМ
У добу творення незалежної держави, з огляду на закріплення Конституцією України' статусу української мови як державної, питання культури мовлення в Україні набувають особливої ваги. Ширшає коло тих, хто розмовляє, пише й читає українською мовою як рідної. Писемне спілкування в державному, суспільному політичному, господарському житті, в ділових відносинах між організаціями та установами також переходить на українську мову. Проте, на жаль, при цьому трапляється , чимала кількість помилок, що, безсумнівно, на певний час знижує рівень культури мовлення, в тому числі в загальнонаціональному вимірі.
Мова - це "характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності, який полягає у застосуванні історично усталених у певній етнічній спільноті артикуляційно-звукових актів для позначення явищ об'єктивної дійсності з метою обміну між членами спільноти інформацією".
Вона є однією з найістотніших ознак нації та реально існує як" мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти.
Мова - найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: галузі виробництва, побуту, обслуговування, культури, освіти, науки!
- Етика
Часто можна почути, що етикет, його норми - це анахронізм, достатньо чемності та ввічливості. Так, але при цьому треба пам'ятати про те, чого ви самі прагнете: як і в якому оточенні існувати, який імідж мати (де слово сьогодні найбільш вживане, і воно зближує повсякденні норми поведінки з діловими нормами спілкування), а все це, зрештою, допоможе вам зробити з себе те, що ви будете в змозі запропонувати оточуючим. Річ у тім, що сьогодні, на порозі тисячоліття, роль активного міжособового спілкування зростає, як би скептично ц$ цей тезис не реагували деякі люди. Наш час - час комунікацій, і не тільки електронно-комп'ютерних: так чи інакше, але спо-живачами будь-якої продукції залишаються люди, тому в процесі спілкування нам доводиться пам'ятати про деякі правила, які слід поважати.
- Естетика
Естетика - це наука про загальні закони художнього освоєння і пізнання дійсності, розвитку мистецтва, його ролі в житті. суспільства. Вона охоплює всю сферу людських чуттів, вивчає стосунки між людиною і світом, впливає на формування естетичної свідомості.
Вивчення естетики для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів, тобто для певної учнівської вікової категорії, передбачає освоєння естетичних знань у сукупності з оволодінням обсягом інформації з історії культури, літератури, мистецтва, загальної історії, психології.
Як спеціаліста:
- РПС
У сучасній економічній науці питанням просторової організації продуктивних сил надається чимало уваги. Причому ця увага зосеред-жується, в основному, на висвітленні галузевої структури господарства, показу його територіальної диференціації, що інтерпретується у межах економічних районів. Така загальноприйнята схема розгляду особливостей розміщення продуктивних сил, що може

 
 

Цікаве

Загрузка...