WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст - Реферат

Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст - Реферат

ХХ ст. почався бурхливий розвиток комп'ютерної техніки. Це призвело до того, що в нам час жодне підприємство, жодна установа не може бути без комп'ютера. Тому сьогодні інформатика є дуже актуальною наукою і дуже потрібною.
Інформатика дозволяє нам користуватися різними привілеями, щодо одержання, переробки, використання інформації. Ця дисципліна навчить нас, перш за все користуватися комп'ютером.
Знання комп'ютера дасть змогу вираховувати ы обчислювати, моделювати будь-які ситуації за допомогою ПК, а потім впроваджувати їх в життя, без лишніх витрат.
Тому цей предмет дуже потрібний нам.
В наш час іноземна мова є досить актуальною наукою, тому вивчення її розширить наш кругозір і допоможе у майбутньому.
Мова - найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона дозволяє виражати наші думки, почуття. все наше мислення.
Мова - це невід'ємна частина нашого життя. Тому вона дуже потрібна нам.
Ділова українська мова є дуже важливим предметом, тому що вона дозволить вільно спілкуватися діловою мовою, навчить правильно і грамотно складати заяви, звіти, доручення, накази, протоколи, постанови, акти, договори, декларації, накладні, розпорядження, ділові папери, тощо. Навчить правильно оформляти документи. Тому ділова мова є незамінною у навчальному процесі і дуже потрібною у становленні спеціаліста.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, це теж один із основних предметів. Головним завданням цієї науки є обґрунтування оптимального розміщення продуктивних сил. Метою курсу є всебічне обгрунтування перспективного розміщення продуктивних сил, а також удосконалення його сучасного характеру, підвищення соціально-економічної ефективності суспільних затрат праці. Цей предмет навчить нас факторів і принципів розміщенні виробництва, що впливає на регіональну економіку, а отже і на економіку всієї країни. Це буде цікава і важлива дисципліна.
Історія - це предмет, який збагачує знання самої людини. Незнання історії своєї країни, свого народу - це ганьба і не повага до свого народу, своєї країни. Незнання історії інших країн - це посвідченість і недбальство. Це важлива дисципліна, тому, що, як ми будемо припускати помилок, які були в ньому, в нашому майбутньому.
Вища математика дозволяє нам проводити різні розрахунки, здійснювати складі очислювання, для полегшення майбутньої нашої роботи. Це важливий предмет для економістів, тому що наша професія напряму пов'язана з розрахунками і обчисленнями.
Правознавство дозволить нам діяти в межах закону. Цей предмет навчить нас і пояснить нам наші права і свободи, обов'язки і правила поведінки, юридичні і правові норми, правову і моральну культуру та ще багато іншого. Дасть зрозуміти чимало законів і нормативних актів. Тому ця дисципліна є одною з основних.
Є ще чимало предметів, які потрібні нам для професійного становлення. Це такі як: економіка підприємства, мікроекономіка, макроекономіка, політична економіка, маркетинг та ще багато інших, які дозволяють нам стати справжніми спеціалістами. Вони є дуже важливі.
4.Є багато різних вакансій роботи для економіста. Це такі як: власна справа, робота по контракту, працювати по-спеціальності в любій галузі, в науково-дослідних інститутах, в органах влади та управління, закордоном, викладацька діяльність та багато інших.
Наперед свого долю не знає ніхто, і ніхто не знає, як життя повернеться, що буде через 5 років. Ія не знаю де працюватиму після закінчення коледжу. Але я надіюся, що я буду працювати за спеціальністю, тому, що мені подобається ця професія і я не дарма вибрав її.
Економіка як наука і практична діяльність займає певну "нішу" в сукупності теоретичних, прикладних і практично необхідних засобів, без яких тепер неможливо виявлення соціальних проблем, їх ідентифікація й розв'язання. Діяльність економістів є важливим чинником, універсальним засобом, який використовується для виявлення дійсного стану речей в сімейному, місцевому, регіональному, загальнодержавному господарюванні, у всіх без винятку сферах людської діяльності.
У нашій країні збільшується дисбаланс між різними галузями виробництва, між інтересами, вимогами й запитами суспільства з одного боку і рівнем їх задоволення з іншого, збільшується дефіцит матеріальних і фінансових ресурсів. Економіка є підґрунтям політики, управління в матеріальній, соціальній та інших сферах буття, засобом регулювання взаємовідносин в організації життєдіяльності людей, спільнот, громад та соціумів.
Використовуючи фінансові критерії, грошовий еквіваленті соціальні потреби, цінові співвідношення в усіх сферах суспільного й особистого життя, економіка відображає зміст, стан, умови, можливості суспільної й державної діяльності. Як регулятор вона стимулює або пригнічує певні галузі господарства, допомагає появі нових сфер діяльності. Фінансово-економічні критерії й досягнення відображають статус особи, сім'ї, фірми й інших суб'єктів та об'єктів.
У державі, регіоні, місцевості економіка функціонує на стиках життєво важливих сфер виробництва й життєдіяльності, від яких залежить національне багатство, стан виробничих і соціальних відносин, безпека, незалежність, саморозвиток суспільства, його політичне, культурне й інтелектуальне становище у світі. Рівень економічного розвитку визначає реальні можливості держави вести соціальну, внутрішню і зовнішню політику, мати необхідний матеріальний, нематеріальний, інтелектуально-духовний потенціал, забезпечити певний рівень життя і стабільний розвиток держави в майбутньому.
На даний момент в сучасній економіці України є багато проблем.Ода з цих проблем є монополізація економіки. Ця проблема залишилась нам у спадок від СРСР. Зараз існують різні антимонопольні комітети, але вони не в змозі розв'язувати це питання до кінця.
Монополізація призводить до підривання цікавої стабільності в економіці, монополії стають додатковим джерелом інфляції в країні, розкручують цікаву спіраль, зводячи нанівець роботу Уряду України, щодо підвищення рівня доходів та життя громадян. Основними кроками по зниженню монополізму та формуванню дійсно конкурентного середовища мають стати внесення змін до нормативно-правових актів, що стосуються забезпечення антимонопольного регулювання, проведення приватизації та активізації роботи державних антимонопольних органів.
Важливою є проблема сучасного стану навколишнього середовища. Вплив розташування виробництва на навколишній світ, не достатня екологізація виробництв підприємств, не раціональне використання природних ресурсів, забруднення повітря заводами і фабриками, забруднення стічними водами річок, безграмотне застосування хімічних засобів, неперероблення відходів, недостатньо впроваджуються ресурсозберігаючі технології - ось не повний перелік проблем довкілля через підприємницьку діяльність.
Для вирішення цих проблем необхідно:
- Постійно вдосконалювати природоохоронне законодавство.
- Розробити довгострокову Державну програму охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.
- Особливу увагу надати природохоронним вимогам при будівництві нових господарських об'єктів, а також інтенсивній природовідновлюючій діяльності, покращенню стану повітря, води, лісів, відтворенню рибних ресурсів, збереження генофонда та інші заходи.
- Розробити заходи щодо охорони надр та раціонального використання мінеральних рсурів:
- Підвищення суми штрафів за нанесення шкоди навколишньому середовищу.
- Завчасно при проектуванні планувати екологізацію виробництв.
- Приділяти увагу екологічному стану в цехах, на всіх робочих місцях.
- Покращити роботу еколого виробничих лабораторій на підприємствах, та ще багато інших заходів потрібно ввести.
Є ще багато економічних проблем, які потрібно вирішувати. Я вважаю, що кожний спеціаліст повинен задуматись над цими проблемами і зробити все для їхнього вирішення.
Література:
1. "Економіка підприємства" Ткаченко В.А. Київ, 2003 р.
2. "Економіка підприємства" Л.І. Шваб Київ, "Каравела", 2005 р.
3. "Економіка підприємства" С.Ф. Покропивного Київ, 2001 р.
4. "Економіка підприємства" О.П. Крайник, Є.С. Барвінська Львів, 2003 р.
5. "Економіка підприємства" за редакцією Й.М. Петровича /видавництво "Магнолія плюс" Львів, 2004 р.
6. Журнали: "Економіст", "Бізнес", "Економіка, фінанси, право" -№7,8.

 
 

Цікаве

Загрузка...