WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст - Реферат

Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст - Реферат


Реферат на тему:
Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст
ПЛАН
І. Вступ
1. Чим обумовлено мій вибір спеціальності.
2. Які якості, по-моєму, повинне мати сучасний спеціаліст.
3. Яким галузям, що вивчаються в коледжі, я віддаю перевагу для свого формування. Як спеціаліста та інтелігента.
4. Де я маю намір працювати після закінчення коледжу.
5. Що я знаю про освою майбутню спеціальність.
ВСТУП
Слово "економіка" бере початок від грецького "oikonomike" "ойкономіа" (ойкос - дім, господарство; номос - правило, закон) і з самого початку економічного мислення розглядалося як наука про управління домашнім господарством.
В економічній літературі та словниках термін "економіка" прийнято характеризувати як "мистецтво ведення домашнього господарства".
Протягом більш як двох тисячоліть зміст поняття "економіка" значно збагатився й змінився. У це слово тепер вкладається набагато більше, ніж спочатку заклав грецький філософ-мислитель Ксенофонт, якого вважають автором популярного терміна.
Економіка - це вчення про те, як виробляються і розподіляються всі необхідні нам товари та послуги, або як наші обмежені виробничі ресурси використовуються для задоволення людських потреб і бажань. З іншого боку, економіка - це вчення про те, як змусити краще працювати систему виробництва та розподілу, тобто це економічна політика.
Економіка в сучасних умовах існує у трьох значеннях, як:
1) народне господарство певної країни, групи країн або всього світу;
2) сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції; утворюючих певну економічну систему;
3) економічна наука, що вивчає народне господарство в цілому, галузі господарства району.
Економіка як сукупність суспільних відносин, як народне господарство є об'єктом вивчення спеціальної науки - економічної науки.
Економічна наука - це сфера розумової діяльності людини, функцією якої є пізнання та систематизація об'єктивних знань про закони і принципи розвитку реальної економічної дійсності.
Перші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів відомі ще з праць стародавніх грецьких та римських мислителів (Ксенофонта, Арістотеля, Платона, Като-на, Варрона, Коллумелли), а також мислителів Стародавнього Єгипту, Китаю та Індії. Вони досліджували проблеми ве-дення домашнього господарства, землеробства, торгівлі, багатства, податків, грошей тощо економічна наука як система знань про сутність економічних процесів та явищ почала складатися лише в XVI- XVII ст., коли ринкове господарство почало набувати загального характеру.
Сучасна економіка має три виміри: теоретичний, прикладний (управлінський) і корисно-вартісний, а її значення полягає, відповідно, в застосуванні як аналітичного, прикладного апарату, так і товарно-грошового, розрахункове-оцінного аналога для всіх сфер людської діяльності. Особлива роль економіки у виробничих і соціальних відносинах, у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг, в обміні, розподілі й споживанні продукції.
Аналітична основа економіки - ЕКОНОМІКC - належить до соціальне орієнтованих наук, є теорією, яка всюди проникає і все охоплює. Вона включає мікро-, макроекономіку, економіку міжнародних відносин, відображає через грошовий еквівалент продуктивність праці, її оплату й задоволення інтересів особистості, сім'ї, спільноти і громади щодо всіх життєвих проблем.
Слід зазначити, що через свій обслуговуючий статус і спрямування, здатність відображати й фіксувати переважно статистичні дані про те, що відбулося, низьку прогнозну спроможність економіка залишається більше мистецтвом, ніж наукою. До того ж реально вона не є самостійною, а використовуючи фінансові та соціальні показники, відображає стан, взаємозалежність та ефективність використання базових, техніко-технологічних чинників промислових, сільськогосподарських, виробничих і інших об'єкт-суб'єктів.
Прикладна економіка, що віддзеркалює другий вимір економіко, має на меті використовувати системні закономірності, які діють у виробничих об'єкт-суб'єктах державної, приватної й змішаної форм власності. З її допомогою обґрунтовуються й цілеспрямовано здійснюються заходи, що сприяють стабільному функціонуванню сімейних, промислових, сільськогосподарських та інших господарств, територіальних промислових комплексів з їх трудовими спільнотами. Економічна підсистема підприємства функціонує від його проектування й будівництва до реконструкції, банкрутства й закриття.
Третім виміром економіки є корисно-вартісний або товарно-грошовий. Він відображає розрахунково-оцінні властивості економіки, можливість проведення розрахунків, грошових обгрунтувань, пошуку резервів, здатності визначення шляхів збільшення прибутків і кращого задоволення за рахунок цього інтересів власної трудової спільноти, сімей працівників.
Економіка - це важлива і актуальна наука сьогодні.
1. Мій вибір обумовлений тим, що перш за все, мені подобається ця спеціальність і я дійсно хочу стати хорошим спеціалістом. У наш час, коли Україна стала незалежною, демократичною країною її економічне становище є дуже складним. Є багато проблем, які потребують негайних рішень. З встановленням нашої держави на міжнародній арені, як країни з ринковою економікою, попит на висококваліфікованих спеціалістів дуже зріс. Тому багато людей обрали спеціальність - економіка.
Зараз - це сучасна і модна професія.
Мені подобається те чим займаються економісти. Мені подобається вирішувати якість певні економічні проблеми, розробляти різні плани і стратегії виробництва, та ще багато чого, що пов'язано з економічною діяльністю. Мені до смаку стиль життя і умови роботи економістів.
Тому мій вибір впав саме на спеціальність - економіка підприємства.
2.Із виникненням економіки і появи перших спеціалістів до сьогоднішнього дня критерії, вимоги і особисті якості дещо змінилися. На мою думку сучасний економіст має мати такі особисті якості як: кваліфікованість, дисциплінованість, чесність, трудолюбивість, ввічливість, комунікабельність, кмітливість, щирість, доброзичливість, людяність, старанність, впевненість, керівні та професійні навички, та ще багато інших.
Майбутній економіст має зорієнтуватися, осмислити, зрозуміти і використати при подальшій спеціалізації знання про таке: - як і на якій основі створюються матеріальні і нематеріальні цінності, необхідні для людей, їх спільнот, громад і держави - соціуму.
- Що можуть і чого не повинні чинити економісти, щоб позитивно впливати на ефективність і прибутковість виробництва, продуктивну працю трудової спільноти виробників.
- Що здатна і чого не в силі здійснити прикладна економіка для підвищення ефективності інтелектуального потенціалу працівників, основних фондів, технологічних комплексів, ресурсів, капіталу, товарів.
- Яка економічна інформація і в якому вигляді має формуватися на підприємстві для прийняття керівництвом коректних управлінськихрішень. З метою реорганізації та вдосконалення виробництва.
- Які пропозиції має вносити економічна служба підприємства в умовах кризового стану виробництва для виходу із ситуації з найменшими втратами.
Також хороший спеціаліст повинен любити і цінувати свою прогресію. Цінувати свою роботу і роботу інших.
Зараз якісна робоча планка підвищилась, тому потрібно і підвищувати свої вміння і виробляти певні якісні навички.
Чим кваліфікованішим буде економіст, тим незаміннішим він буде. Тому потрібно вчитися і вчитися.
3.На даний момент є багато галузей знань, які може запропонувати наша сьогоднішня освіта. Сьогодні в коледжі викладаються дуже цікаві предмети, які по-спеціальності так і для збагачення свого духовного світу. Тому вибрати з усіх, тільки декілька дуже важко. Кожний предмет збагачує людину, дає її якийсь нові певні знання, виховує в ній справжню людську гідність. На мою думку, предмети по-спеціальності мають стояти трішечки вище ніж інші, тому що це те, що доможе нам здобути свою майбутню професію. Але потрібно пам'ятати не тільки про професійно спрямовані дисципліни, а й про ті, які формують особистість людини, її характер, моральні якості.
На мою думку основними є такі предмети, як: інформатика; іноземна мова; ділова українська мова; розміщення продуктивних сил і регіональна економіка; історія, вища математика, правознавство.
В середині

 
 

Цікаве

Загрузка...