WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи покращення використання основних виробничих засобів на ВАТ “Пресмаш” - Курсова робота

Шляхи покращення використання основних виробничих засобів на ВАТ “Пресмаш” - Курсова робота

Все наявне і встановлене обладнання є діючим. Отже, для подальшого зростання фондовіддачі необхідно звернути увагу на підвищення продуктивності одиниці обладнання, підвищення коефіцієнта змінності роботи обладнання, тобто при наявності роботи і замовлень переходити на домінуючий режим роботи.
3.3 Аналіз технічного стану та руху основних засобів.
Для аналізу основних засобів скористаємося таблицею 10.
Таблиця 10. Вихідні дані основних виробничих засобів, грн.
Як вже згадувалось в попередньому році 2003-2004рр. не було руху основних виробничих засобів, тому розрахунок зроблено за один рік, розглянемо коефіцієнти 2003-2004рр. рівні 0.
Таблиця 12. Динаміка показників руху основних виробничих засобів.
Таблиця 11. Розрахунок показників руху основних виробничих засобів.
Аналізуючи результати розрахунків показників руху основних виробничих засобів на підприємстві за 2002-2004рр. слід виявити, що інтенсивність руху дуже низька. В 2002р. було введено основних виробничих засобів на суму 26грн. становило 0,01% загальної, вибуття основних засобів не було. Темп зростання оновлення основних виробничих засобів складає в 2002р. - 1,4% в порівнянні з 2001р., темп зростання приросту основних засобів в 2002р. - 2,6% в порівнянні з 2001р. Як видно, найбільш інтенсивний рух основних засобів спостерігається з 2002р., в порівнянні з значною вартістю основних виробничих засобів - є низькими.
Така картина може спостерігатися у випадку низької зношеності основних виробничих засобів і відсутності потреби їх оновлення або у випадку , що характерне для даного підприємства, - це відсутність коштів для поповнення парку обладнання. Реальну картину отримаємо проаналізувавши технічний стан основних виробничих засобів.
Таблиця 13. Розрахунок показників технічного стану основних виробничих засобів.
Зношення основних виробничих засобів, проте щороку воно зростає, рух основних виробничих засобів низький, пов'язаний з низьким рівнем їх зношення та відсутністю коштів на оновлення парку обладнання, з цим пов'язано і поступове зростання зношення обладнання.
4. ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ПОКРАЩЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
Аналіз та узагальнення методів роботи підприємства дозволяє встановлювати наступні шляхи використання основних засобів та підвищення фондовіддачі. Технічне і технологічне вдосконалення та модернізація обладнання:
- Збільшення потужності агрегатів;
- Заміна застарілого обладнання, що сприяє підвищенню
продуктивності всього діючого парку обладнання на нове, технічно і
технологічно більш досконале, потужне і з меншими затратами енергії
на виготовлення продукції;
- Механізація та автоматизація в роботі обладнання через;
- Оптимальне навантаження в процесі виробництва;
- Своєчасне та якісне обслуговування та ремонт обладнання в
міжремонтний період;
- Підвищення цінності роботи обладнання;
- Правильне ведення технологічного процесу, що дозволяє уникнути
простою в роботі обладнання.
Підвищення інтенсивної роботи обладнання:
- Вдосконалення техніки і технології виробництва;
- Забезпечення постачання матеріалів , що відповідають необхідним
стандартам для зниження часу на допоміжні і підготовчі процеси;
- Найбільше використання парку обладнання;
- Забезпечення зумовлення для стабільної і рівномірної роботи без
простоїв.
Аналіз використання основних засобів на підприємстві показав, можливі варіанти покращення показників ефективності використання основних засобів. Зростає зношення основних засобів, низькі показники руху основних засобів, а також їх віковий склад. Обладнання і машини довго експлуатуючись зменшують частину прогресивних груп обладнання, особливо робота машини зменшується, що вказує на необхідність оновлення парку обладнання, шляхом зміни зайвого обладнання, що не бере участь в виробничому процесі шляхом її продажу, виручені кошти направити на оновлення парку обладнання. Високий вплив на зміну фондовіддачі, частки амортизаційних відрахувань, матеріальних затрат, показав факторний аналіз. Покращення інтенсивності використання обладнання можна досягнути також встановленням більш потужного обладнання, яке б мало високу продуктивність та порівняно невеликі витрати електроенергії.
Підвищення ефективності використання обладнання можна досягнути шляхом покращення використання парку обладнання в часі, підприємство володіє необхідним пакетом для забезпечення виробничого процесу. Покращення екстенсивного використання обладнання сприяє зменшення простоїв, часу на підготовчі та допоміжні операції, збільшення часу роботи обладнання, що досягається шляхом покращення організації виробництва через проведення заходів по розширенню виробничого інструменту. В результаті освоєння раціональних методів, і прийомів праці робітником по виготовленні деталі на токарних верстатах, зменшується витрата часу на виконання цього комплексу прийомів.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ:
Провівши оцінку основних виробничих засобів підприємства "Пресмаш" можна сказати, що з динаміки основних техніко-економічних показників видно, що .знижуються прибутки, виготовлення деталей, проте збільшується собівартість цих деталей, продуктивність праці, чисельність працюючих. В свою чергу для підвищення цих показників потрібно впроваджувати нове, потужне, легке у користуванні і застосуванні обладнання.
З розрахунком показників використання основних засобів бачимо, що фондовіддача і фондоозброєння має тенденцію до збільшення, натомість спадає фондоємність. Опрацьовуючи аналіз руху основних засобів бачимо, що їх оновлення знаходиться на низькому рівні. Це пов'язано з тим, що прибутки падають і мало виділяється коштів на оновлення основних виробничих засобів, а показник є низьким, оскільки обладнання є старим.
В даній курсовій роботі зроблено висновки та пропозиції і проведено аналіз складу та структури основних виробничих засобів, а також наведено цифровий матеріал, що є необхідним для аналізу.
Список використаних джерел.
1. "Анализ финансово-гозяйственой деятельности
предприятий й обьединений". Учебник, под редакцией В.Й.
Рьібина, пер. й доп. ФинансьІ й статистики, 1989р. -391 cm.
2. Демченков B.C., Милета В.Й. системний анализ
деятельности предприятий. ФинансьІ й стан, 1990р. - 182ст.
3. Статистика промишлености: Учебник В.Е.Адамов,
З.В.Верилес, З.М.Воронина й др. под редакцией В.Е. Адамова. -
М.: ФинансьІ й статистика 1987р. - 456 cm.
4. Статистикапромишлености: Учебник В.Е.Адамов,
З.В.Верилес, З.М.Воронина й др. под редакцией В.Е.Адамова. -
М.: ФинансьІ й статистика 1987р. - 458 cm.
5. А.И.Емов " Статистика промишлености" Учебник пер. й доп.
М.: ФинансьІ й статистики, 1983р.
6. Зкономика нефтяной й газовой промишлености: Учебник для
вузов Ф.Ф.Дунаев, В.И.Егоров, Н.Н.Победоносцева,
Е.С.СьІролятников.-М: Недра, 1983р.
7. Коробов М.Я. "Фінанси промислового підприємства", Підручник
К.Либідь, 1995р. -160 cm.

 
 

Цікаве

Загрузка...