WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Вступ до фаху: економіка підприємства - Реферат

Вступ до фаху: економіка підприємства - Реферат

певними змінами експортно-імпортної спеціалізації. Усе це неуникно відіб'ється на територіальній структурі народного господарства України, налагодить нові господарські зв'язки як на локальному, так і на міжрегіональному рівнях.
Входження України до ринкової економіки, поглиблення науково-технічного прогресу обов'язково пересуне акценти у системі передумов і факторів, що впливають на розміщення продуктивних сил країни. Усе це треба знати майбутньому економістові, якому доведеться приймати рішення, що стосуються територіальної організації виробництва, - чи то йтиметься про розташування окремого об'єкта, чи про оптимізацію народногосподарських зв'язків регіону. "
Особливе місце у методиці територіальних досліджень належить пошукам закономірностей розташування виробництва й факторному аналізу; розглядаємо розміщення продуктивних сил передусім як прояв територіального поділу праці.
Мова - це скарбниця духовних надбань нації, досвіду Співжиття, праці і творчості багатьох поколінь. У її глибинах - філософський розум, витончений естетичний смак, поетичність, сила надзвичайної чутливості до найтонших переливів людських почуттів і явищ природи. Разом із тим мова - це і своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуального зро-стання, розвою та поступу народу в загальносвітовому житті. Вова характеризується єдністю, взаємозв'язком і взаємозалежністю всіх її складових. Належачи до так званих вторинних систем, мова існує не автономно, а в людському суспільстві, похідних від якого є. Існує вона у вигляді різноманітних актів мовлення, що повторюються усно та фіксуються письмово. Мова е основною формою національної культури й насамперед першоосновою літератури.
Літературна мова - варіант загальнонародної мови; загальнонаціональна мова, оброблена майстрами (письменниками, нау-ковцями, митцями, учителями та ін.), відзначається наявністю орфоепічної та граматичної норми й обслуговує багатоманітні культурні потреби народу. Літературна мова є мовою художньої Літератури, освіти, науки, державних установ, засобів масової Інформації, театру, кіно тощо. Літературна мова протиставляється діалектам, просторіччю, жаргонам. Вона маєдві форми - усну й писемну, низку функціональних стилів.
Серед майже десяти тисяч мов і діалектів, які налічуються в сучасному світі, більшість не мають писемності й державного статусу, ними послуговується незначна кількість мовців. Українська мова належить до давньописемних мов, її писемність налічує понад тисячу років.
У добу творення незалежної держави, у зв'язку із закріпленням Конституцією України статусу української мови як державної, питання культури мовлення в Україні набувають особливої ваги. Ширшає коло тих, хто розмовляє, пише й читає українською мовою як рідною. Писемне спілкування в державному, суспільному, політичному, господарському житті, в ділових відносинах між організаціями та установами також переходить на українську мову. Це спричиняє появу чималої кількості помилок і на певний час знижує рівень культури мовлення в загальнонаціональному виміні.
Теоретична частина містить такі розділи: "Вступ", Загальні вимоги до складання і оформлення документів", "Документація щодо особового складу", "Інформаційні документи", "Документи з господарсько-договірної діяльності", Обліково-фінансові документи". Подано також відомості про складні випадки правопису найуживаніших слів чи словосполучень при укладанні ділових паперів, стилістичне і використання слів, основні риси синтаксису.
Після закінчення коледжу хочу працювати за своєю спеціальністю. Допомогти нашій країні мати хороших спеціалістів, свої знання маю намір застосовувати в органах влади та установах.
Ринкові умови господарювання обумовлюють необхідність поглибленого вивчення і всебічного удосконалення економічної діяльності усіх галузей національної економіки. Особлива увага в цьому контексті повинна бути спрямована на основну їх ланку -підприємство. Сукупність економічних проблем, які виникають в процесі динамічного функціонування підприємств, повинні вирішувати спеціалісти, які здобули високий рівень знань, відповідну професійну підготовку, мають достатній рівень кваліфікації. Від рівня одержаної загальної та професійної підготовки, їх компетентності і обізнаності у вирішальній мірі залежатиме успішне розв'язання конкретних практичних завдань, тобто розробка та здійснення заходів, спрямованих на ефективну діяльність підприємства в довготерміновій перспективі, забезпечення високих темпів його розвитку та підвищення конкурентоспроможності.
Поряд з тим. в полі зору поглибленого вивчення мають знаходитися проблеми економічного розвитку підприємств. Мова tit)e про обгрунтування джерел та форм фінансування та інвестування його розвитку, метою якого має бути інноваційний підхід та досягнення моделі ділової досконалості. У підручнику розглядаються питання реструктуризації та санації підприємств І їх економічної безпеки.
Цей та інший комплекс проблем і є предметом вивчення Дисципліни "Економіка підприємства", а саме - сукупність виробничих відносин, пов'язаних з трансформацією ресурсів з метою отримання кінцевих корисних суспільних результатів у нагляді високоякісних продуктів та послуг.
Дисципліна "Економіка підприємства" тісно пов'язана з такими навчальними дисциплінами, як "Статистика", "Економічна теорія", "Макро-'' і "Мікроекономіка", "Розміщення продуктивних сил", "Економіка України", "Регіональна економіка", "Державне регулювання економіки" та інші.
Основна мета дисципліни "Економіка підприємства" представлені в цьому підручнику з нових наукових позицій, які узагальнюють і висвітлюють здобутки авторського колективу. Мета їх викладення полягає в тому, щоб майбутні економісти і менеджери набули таких знань з економіки підприємства, які дадуть змогу їм компетентно вирішувати практичні завдання безпосередньо на підприємствах.

 
 

Цікаве

Загрузка...